Followers

PUTIN

onsdag 24 oktober 2012

SaLuSa 17.10.2012


 


SaLuSa 17.10.2012Inser ni att ni särskilt under detta år har vuxit i medvetandenivåer till en punkt då ni har mer än balanserat de mörka energierna. Ni har uppnått det genom att attrahera Ljuset till er själva och jorda det på Jorden. Det har hjälpt med att sätta stopp för dominerandet av de mörka Tjänarna som bara kan hoppas på att skapa rädsla, och försena deras oundvikliga nederlag. De har inte gett upp, men nu kan vi helt avgränsa dem och skydda våra allierade. Deras slutliga bortförande kommer därför att bli en enkel formalitet. De kan inte längre se mot Reptilierna för att få råd, och är bara en blek skugga av vad de brukade vara. Det betyder att de slutliga veckorna innan Upplyftningen inte kommer att bli katastrofala som en del av förutsägelserna indikerade. Med närvaron av Den Galaktiska Federationen av Ljus som har auktoritet att förhindra alla större motgångar så kommer ni i själva verket få en ganska komfortabel resa under resten av er resa.

Under tiden kallar vi på alla Ljusarbetare att inte släppa av på sina ansträngningar att rusa fram med förändringarna inom sina samhällen. Det finns mycket ni kan göra på en lokalnivå för att hjälpa att återställa er suveränitet, och vi noterar att det finns agerande för att bli mer oberoende. Vi uppmuntrar detta sätt då det kommer att lägga basen för vad som följer, då alla lagar som tar bort era rättigheter kommer att gås igenom. De mörka Tjänarnas listighet har gradvis tagit bort er frihet utan att ni har insett vad som har hänt. Som ni måste veta vid det har laget så har ni alla varit på gränsen till ett totalt förslavande, men det är inte längre möjligt. Det dröjer inte länge förrän ni är fria från kontrollerarna som har tagit bort er frihet.

Framstegen går alltid sakta på Jorden, men de sker i vilket fall som helst i den rätta riktningen. Ni kommer inte att behöva vänta mycket längre innan händelser sker, som kommer att signalera att sluttiderna verkligen är här. Vi vet att ni har önskat er vår närvaro på Jorden mycket tidigare, men på längre sikt har ni inte förlorat något alls. Allt som ni har utlovats väntar på er, och saker och ting har sedan länge fört sig förbi möjligheten att de mörka Tjänarna skulle kunna förhindra dem. Vad ni har uppnått hitintills utan oss är högst remarkabelt, och ert uppvaknande växer fortfarande allt snabbare. Det kommer att göra vår ankomst mycket lättare för folk att acceptera, och vi talar fortfarande med era ledare om det. Helt klart så skulle vi hellre göra det med dem, men vi har satt vår tidsgräns för det. Om det krävs så kommer vi att göra vår egen sak för att se till att avslöjanden äger rum utan alltför stor försening.

Vi har stor beundran för Ljusarbetare som har arbetat hårt på sina uppdrag, ofta utan att veta hur länge de skulle behöva göra så. Slutet på dualitet kommer allt närmare för alla och de kommer att se att deras hårda arbete har gett resultat. Deras hängivenhet kommer att belönas när de får veta hur stor skillnad de har gjort och förstår hur många själar som de har hjälpt att utvecklas. Efter Upplyftningen kommer livet att bli mycket lättare, och det finns då inga konflikter eller negativiteter att hantera. Om ni kan tänka er hur det är att vara med själar av samma sort, så har ni en viss uppfattning om hur underbart det kommer att bli. Vid det laget kommer ni också att ha träffat era bröder och systrar från den Inre Jorden som för länge sedan förde sig in i Ljuset. Det blir i sanningen en tid av stora firanden och naturligtvis så är vi också en del av det.

Ni kanske är trötta och angelägna om att föra er ut ur dualitet, men ni bör intuitivt veta om er resa har kommit till fulländning. De slutliga dagarna kommer att bli ganska så hektiska för en del av er, som fortfarande har karmiska frågor att färdiggöra. Gör vad ni vet är rätt då ni inte kan ta de gamla vibrationerna med er. Det gäller förmodligen er på ett mycket personligt sätt, och om ni är osäkra så försök att finna dessa lugna stunder då ni går inom er för att hitta svaren. Ni har i själva verket all kunskap inom er, men kommer normalt inte ihåg att använda er av den. Se bara till att ert ego inte står i vägen och tar över från ert Högre Jag, då det agerar å vägnar från ert gamla jag. Med tiden kommer ni naturligtvis inte att ha några problem med sådana frågor, då ni kommer att ha uppnått ett högre medvetande.

Makten i världen finns fortfarande hos er folket, och vilket är anledningen till att Illuminati försökte att ta bort era rättigheter via falska och fula sätt. Det behövs bara tillräckligt många av er att komma samman med ett gemensamt mål och starka intentioner och då blir ni förvånade hur mycket energi det för med sig. Tankar är mäktiga, men de behövs backas upp av tro om ni skall ha en chans att uppnå era mål. Under en viss tid har ni bidragit till olika fredsrörelser, och det har fört er så mycket närmare till att uppnå det. Fred i Världen måste komma och det kommer att uttalas inom kort. Krig är som en farsot och har inte uppnått något annat än misär och skulder i de involverade länderna. Tänk på antalet familjer som slits isär av meningslösa krigshandlingar och förlusten av kära.

Vi kan säga er att de som tjänar sina länder börjar bli desillusionerad från vad de upplever. Dessutom så när medvetandenivåerna förhöjs så kommer antalet som vill lämna sin tjänst att också öka. Krig är ett brutalt spel och det har blivit alltmer ödeläggande då teknologiska framsteg har gjorts med vapen. Precis som allting annat som inte har en plats i framtiden så kan det inte fortsätta att existera och måste sluta att användas. Ni vet, och vi vet att om samma energier hade spenderats på att uppnå världsfred så skulle ni ha haft det vid för många, många år sedan. Ni skulle ha kunnat levt i full enighet och åtnjutit en bra levnadsstandard, utan fattigdom eller brist.

Freden vi talar om kommer att bli i er i vilket fall som helst, och kommer mycket snabbare än ni förväntar er. Vi har arbetat med era auktoriteter för att införa den, och om möjligt så ämnar vi att införa det innan slutet av året. Det är något som vi kommer att tillåtas att genomdriva, och vi har kapaciteten för att göra så. Inget kan gömmas från oss, och vi vet också om det är lögner då en överenskommelse skrivs på. Vi skulle se detta som osannolikt för vid den tiden kommer de ”rätta” människorna att leda varje nation. Det finns ingen tid kvar för att leka med framtiden för er alla, vi har därför bara att göra med de som är positivt inställda och har era bästa intressen i hjärtat. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och tackar de som arbetar idogt och ärligt för att föra tillbaka er frihet. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012