Followers

PUTIN

torsdag 18 oktober 2012

SaLuSa 08.10.2012


 


SaLuSa 08.10.2012Det är aldrig försent att vända sig mot Uppstigningen, och inse att om ni känner er redo så är ni absolut vid den punkt då ni skulle kunna uppnå det. Det kräver focus och intention att gå framåt, men ni måste förstå att såvida ni stiger upp beror på er medvetandenivå. NI måste hänge er själva åt vad nu er förståelse är av att vara i Ett med allt liv, utan undantag. Kärlek är det operativa ordet som kommer att få er att lyckas, men ni kommer att behöva arbeta med det för att övervinna de mycket mänskliga känslorna som ofta drar er tillbaka. Ni har en tendens att agera först och sedan ställa frågor, så ett nytt sätt att reagera på situationer måste finnas. Förlåtelse är också kritiskt då ni har varit offret av någon annans agerade, även om ni det inte på något sätt kan hänföras till er. 

Råden som ges kommer också att vara nyttigt när ni rensar ut karma förbundna med relationer. Dessa är förmodligen de hårdaste utmaningarna som ni sannolikt kommer stöta på, och det bästa rådet är att försöka lämna de som är involverade med er förlåtelse. Ni kan helt enkelt inte gå vidare om ni fortsätter att vara bittra eller fortsätter att hysa negativa tankar. Släpp det förgångna och träd upp på en ny väg som leder mot Ljus och Kärlek. Då kommer ni att känna er lediga och veta att ni har skurit av era förbindelser med det gamla paradigmet som inte längre tjänar er. Sannolikheten är att de som läser dessa ord redan har beslutat att ändra sina liv och koncentrera sig på förberedelser inför Upplyftningen. 

Kom ihåg att er kropp är ert tempel, och se om den och för er bort från alla vanor som ni vet orsakar den skada. Ni kan till exempel inte ta era narkotika vanor med er in i de högre dimensionerna, och ju snarare ni blir beslutsamma att bryta missbruket kommer ni att lyckas. Samma princip kan appliceras till annat missbruk, såsom alkohol, vilket i vilket fall som helst skadar er kropp. Tänk noga på vad ni behöver göra för att trygga ert upplyftande, och då kommer ni att få hjälp från era Guider. Gud önskar att varje själ lyfts upp, men accepterar att då han har gett er fri vilja så är det slutliga valet ert. Fråga er själva allvarligt om ni önskar vara kvar i er nuvarande 3D cykel, och om ni inte kan se en klar väg mot en sådan åtgärd så blir det slutligt. 

Slutet på cykeln närmar sig mycket snabbt och vår förtjusning är att se hur Ljusarbetarna har lyft upp Ljuset på Jorden. Ljus attraherar än mer Ljus och er väg mot Upplyftningen öppnar upp. Tidslinjerna förenar sig, och snart kommer de kraftigaste att lyfta upp er med Moder Jord. Det måste hända och kommer att separera de som är redo från de som inte är, och det är ett naturligt resultat av de förändringar som ni genomgår. Det betyder också att när ni väl har stigit upp så kommer de mörka att helt och hållet ha bortförts från era liv. Freden ni har sökt och bett om kommer till sist att bli er, och genom Uppstigningsprocessen så kommer ni absolut att uppleva förändringarna inom er själva. Det är inte så att ni kommer att uppleva förändringarna bara vid en viss tid för det påbörjades för några år sedan, men de faktiska Upplyftningen blir en milstolpe på vägen. 

Det finns många förändringar som inom kort sker på Jorden, och har byggts upp högst väsentligt detta år. Det betyder att era problem kommer att växa tills att någon sorts storstädning kan göras. De mer uppenbara områdena är förbundna med politik, och många länder runt om i världen upplever stora omvälvningar. Det är olyckligt att det måste bli så extremt innan behovet av stora förändringar accepteras. När det väl är överenskommet slösas dock ingen tid på att sätta upp det nya systemet. Vi ser att när väl de politiska frågorna är avklarade, så följer resten ganska snabbt. För närvarande är det ni som en individ som är viktigast, och vi önskar att ni inser vilket underbart tillfälle som ni ges genom Upplyftningen. 

Ni behöver inte nödvändigtvis ge upp er fästelse vid era ägodelar för att lyftas upp, men allt som har en låg vibration kan inte gå vidare med er. Till exempel en del av er har hobbys som involverar att samla minnessaker som är relaterade till händelser eller folk som ej är önskvärda. De nya vibrationerna kommer i själva verket att tillåta manifestationerna av många ting i er verklighet i ett nytt Ljus. Allt kommer att uttryckas i en energi som kommer att föra fram skönheten och perfektionen i dem. Objekt kommer att förefalla att vara mer ”levenade” och ni kommer att ha en nära relation med alla kännande varelser, då medvetande nivåerna kommer att vara så mycket högre än tidigare. Ni kommer verkligen att gynnas av upplyftningen på så många sätt att ni snart glömmer bort er tid i dualitet. Det kommer till sist att förefalla som en dålig dröm, ni kommer dock att kunna dra nytta av erfarenheten. 

I framtiden kommer alla era behov att tillgodoses och ni kommer inte att lida brist på något alls. Då tiden går framåt och ni utvecklar era färdigheter med att skapa, så kommer ni att kunna förse er själva. Under tiden kommer ni att dra nytta av fördelarna med de nya teknologierna, som täcker era behov. Allt är redo för er och väntar bara på den rätta tiden för att introduceras och distribueras. Förvänta er dock inte alltför mycket omedelbart, då överföringen inte sker på en dag. Som vi tidigare har sagt till er så är vår prioritet att ge hjälp och lättnad till de som är missgynnade och saknar de elementära nödvändigheterna i livet. Ni kommer att lyftas upp i en serie av steg från var ni nu är, som kommer att äga rum i den Gyllene Åldern av absolut skönhet och glädje. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att om ni bara kunde få en glimt av vad som väntar er så skulle era nuvarande bekymmer förefalla att vara av liten eller ingen betydelse. Tiden är så kort innan Upplyftningen, så vi försöker att tänka på de fördelar som ni snart skall få. Ni kommer att ha förtjänat er rätt till dem och de kommer att helt och hållet transformera era liv. Vi av den Galaktiska Federationen av Ljus kommer att fortsätta att arbeta med er efter Upplyftningen, och hjälpa er att uppnå fullt Galaktiskt Medvetande. Till dess så vet ni inte hur det är att ha den nivån av medvetande, då ni som jämförelse är nu mycket omedvetna om er verkliga förmåga. Se på oss, och så kan ni se i oss era sanna själva, såsom ni kommer att bli inom en närma framtid. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012