Followers

PUTIN

torsdag 18 oktober 2012

SaLuSa 03.10.2012


 


SaLuSa 03.10.2012Som ni utan tvivel har lagt märke till så sprider sig oroligheterna bland världs folk. Folket är inte beredda att lida på grund av övertrampen från bankerna, vilket har åstadkommit en sådan stark ekonomisk åtstramning i de involverade länderna. Regeringarna är rädda för folkets makt, och vet att om de insisterar så kommer de att tvingas att finna en annan lösning på problemet. I längden så är förlåtelser av skulderna hela svaret, men ni behöver vänta och se om denna insikt accepteras. Ni, folket, har medvetet hållits i brist på grund av Illuminatis intentioner att göra er beroende av dem. På detta sätt har de kunnat diktera precis hur era liv går framåt.

Så maktspelet pågår fortfarande, men i stort sett skiftas makten till folket, som har vaknat upp till hur de falskt har blivit missledda för att låta de mörka Tjänarna styra deras liv. Som suveräna varelser så skulle ni ha haft en betydligt högre kvalitet i era liv och det har funnits mer än tillräckligt med resurser för era regeringar att göra så. De rika och mäktiga har hållit er tillbaka för att vidmakthålla sina egna positioner i samhället. När tillgångarna omfördelas så kommer ni att se att det har funnits tillräckligt i världen, för att alla skulle ha haft ett liv av mycket. Förändringarna som kommer att utlösa en återgång till överflöd finns på plats, och kommer med tiden att ske under er livstid. Vi av den Galaktiska Federationen av Ljus kommer att spela en roll i det, och planerna är redan lagda. 

Liksom ni väntar vi på att tillräckligt med framsteg görs så vi kan driva vårt ansvar gentemot er, för att se till att vägen mot Upplyftningen öppnas upp snabbare. Uppenbarligen så med slut tiderna som närmar sig så snabbt så vill vi få tillfället att komma till Jorden, eftersom vår teknologi kommer att låta kommunikationerna lyftas upp till en mer effektiv nivå. Då kan vi tala till världen som kommer att höra vad vi har att säga i sina egna olika språken. Generellt så behöver vi se till att alla blir upplärda om Upplyftningen, och har tillfället att ta del i det. En del kommer att ha föga eller inget alls intresse, men åtminstone så kommer de inte att kunna säga att de inte visste om det. 

Vi ser hur sprickan på Jorden mellan de av Ljuset och de som fortfarande hålls tillbaka av de lägre energierna blir större. Uppvaknandet sprids gradvis, och många själar infriar deras största potential för att göra förändringar i deras liv till det bättre. En brist på tro i Gud förhindrar inte nödvändigtvis folk från att lyftas upp, då många av dem i hjärtat är mycket goda och hyggliga människor. Det är vad ni är inom som räknas, men vi kommer alltid tillbaka till behovet av att behandla andra såsom er själva. Vi kommer ofta att påminna er att ni alla är Ett och om ni kan acceptera detta kommer ni att föra er in i Ljuset på grund av er kärlek för alla varelser. Det är ganska enkelt och inte komplicerat att lyfta upp er själva, och med det kommer ni att uppleva en högre grad av medvetande. 

Tvivla inte ett ögonblick på att ni är mäktiga själar, och sätt inte några begränsningar på era färdigheter att uppnå en högre nivå av existens. Ni har potentialen att bli vad än ni önskar, men ni måste arbeta på det för att uppnå framgång. Ni hänvisas inte till som Gudar utan anledning, och många av er är redan Mästare. Inom en närma framtid kommer ni att upptäcka er sanna identitet och finna att ni har gynnats högst väsentligt från era erfarenheter i dualitet. Ni kommer att gå vidare för att få mer, men i de högre dimensionerna är takten på utvecklingen mycket makligare. Helt klart så ställs ni inte inför de dagliga utmaningarna som ni nu har, eller möjligheten att utvecklas lika snabbt.

Efter en sådan lång tid i de lägre dimensionerna så kommer det att bli en trevlig förändring för er att föra er in i fredliga dimensioner där ni kan slappna av och ha det bra. Det finns så många nivåer som ni kan utvecklas in i, och var och en är av allt högre vibrationer och Ljus. Till slut kommer ni att föras bortom ett behov att ta en form som ni förstår det, men ni kan i vilket fall som helst ta på er det då det krävs. Ni kommer inte omedelbart att uppnå alla fördelar tillsamman, utan kommer snabbt att få de som byter ut vad ni lämnar bakom er. Knoget och de otrevliga aspekterna av att leva i den tredje dimensionen kommer inte längre att existera och allt kommer att var en vacker och tillfredsställande upplevelse. 

Titta på den ljusa sidan av ting även om ni lider av en sjukdom eller handikapp, då ni inte kommer att lida av det mycket längre till. Er kropp förändras redan och era vibrationer blir snart tillräckligt kraftiga för att vända på förloppet. Tanken på att få en perfekt kropp kommer att hjälpa att skapa den, då vad ni fokuserar er på är vad ni får. Det är därför som vi uppmuntrar er att fokusera på Ljuset och inte på ting av de lägre energierna. Tvivla ej på era färdigheter, eftersom ni kan skapa från ren tanke. Kollektivt så ökar det naturligtvis exponentiellt och för er mot Uppstigningen. Det stärks ytterligare av Ljuset som kommer till er från många källor, både på och utom Jorden. 

Vi har vid upprepade tillfällen informerat er att som en högt utvecklad spirituell person så var Barack Obamas öde att vinna Presidentvalet. Ni ser nu att hans position ser ut att vara säkrad, och det betyder att vi kan vänta till efteråt för att involvera oss själva i Avslöjandena. Det kommer att föra in början på många större förändringar och ni kommer till slut se hur de mörka Tjänarna kollapsar. De har levt på lånad tid och skulle ha lämnat scenen för länge sedan, men de har försökt att förneka det uppenbara faktumet att Ljuset är segrande. Det har inte hjälpts utav apatin hos folket som inte ser hur deras frihet har tagits ifrån dem.

Jag är SaLuSa från Sirius och informerar er att vi fortsätter att bortföra de mörka styrkorna som har använt baser på er Jord under en mycket lång tid. De tillåts inte att stanna kvar längre, och har ingen plats i Uppstigningsprocessen. Deras existens har hitintills i huvudsak kommit ifrån ett arv från tusentals år sedan, och bevisen finns fortfarande i er nedskrivna historia. Som många av er vet så tilläts de Grå att bo på Jorden för inte så länge sedan, genom en överenskommelse med er Amerikansk regering, men de måste också ge sig iväg. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012