Followers

PUTIN

torsdag 18 oktober 2012

SaLuSa 24.09.2012


 


SaLuSa 24.09.2012Den globala rörelsen för att föra in fred får ökat stöd, och hjälper att väcka upp folk till nödvändigheten att inte längre tolerera bristen på åtlydnad av era krav. Framgången kommer att bli er, men kanske inte på det sättet som ni skulle ha förväntat er. Vi kommer absolut att ha ett finger med i spelet, och vi har tillåtelse att assistera då det gäller ljusarbetarna. Huvudfokuseringen för tillfället är skiftet av regeringar som behövs för att sätta rätt folk på plats för att styra er framtid. När väl ett land har fört bort de som inte arbetar för folket så kommer kraven på förändringar på andra platser trappas upp. Det kommer inte att gå att stoppa energin för att ta ned de mörka Tjänarna, och i allmänna ordalag så vet de att deras tid är förbi.

Å ena sidan förefaller världen att vara i en hopplös röra, men under det föder ni den Nya Åldern, och den väntar på att ta den gamlas plats. Det gamla status quo kan inte vidmakthållas längre då dess struktur faller samman. Inga pengar eller ansträngningar kan hålla det intakt längre, och mångas anseende kommer att gå ned med det. Det finns redan legalt agerade som startas för att föra ut mer välkända namn ut från deras kriminella aktiviteter. En del av de största syndabockarna kan fortfarande gömma sig bakom andra som har gjort grovjobbet för dem. I slutavräkningen kommer dock ingen att kunna undvika rättvisan, eller att stå till svars inför de högre auktoriteterna. De är alla väl kända för oss och alla deras gärningar finns nedtecknade inom Akashik-filerna. 

Varje tanke och gärning av alla själar känns automatiskt till, men kan inte ses utan tillåtelse. Det används dock då ni går över till de högre rikena, när ni går igenom ert liv och bestämmer vad ni behöver föra vidare för ytterligare upplevelser. För en del förefaller livet meningslöst, men i själva verket så visste var och en av er vad som var planerat innan ni inkarnerade. Så följaktligen är ni bästa rådda att göra så mycket ni kan utav de utmaningar ni får. Försök att inte vara alltför hårda mot er själva då ni gör misstag, eftersom ni inte är förväntade att vara perfekta. Ni är involverade i ”test och prövning” för att övervinna era brister, och föra er vidare på er resa av utveckling. Alla själar är involverade, och många av er kom samman för ändamålet att hjälpa varandra till framgång. 

Naturligtvis så är detta liv något annorlunda jämfört med tidigare liv, då ni försöker att rensa ut det gamla som har hållit er tillbaka. Det är helt klart en mycket viktig tid, och en under vilken ni får all hjälp för att förbereda er för Upplyftningen. Vi skulle vilja se att så många själar som möjligt lyfts upp och tar sig bort från hjulet av pånyttfödelse. Då ni har gjort så kommer er framtid att helt vara i era egna händer, och ni kommer att ha ett val av vad ni vill göra härnäst. Det gäller till och med hur länge ni förblir i en kropp, och kom ihåg att i de högre dimensionerna så åldras och dör den inte, som ni nu upplever. Tanken på sådan frihet bör vara tillräckligt för att driva er på vidare för att uppnå vad som är nödvändigt för att höja er upp över de lägre vibrationerna. 

De flesta själar är för närvarande vid sin lägsta punkt då det gäller deras vibrationer, så framstegen är alltid uppåt och återför er till där ni verkligen tillhör. Ni kanske har en verklig upplevelse i er dimension, men i relation till ert verkliga liv så är det en illusion. Ni är från Ljuset och normalt en strålande själ av enorm makt för att skapa. Då ni lyfts upp igen så kommer ni att lära er att kontrollera era krafter och använda dem för det högsta bästa av alla. Ni är verkligen gudar i träning, vilket är anledningen till att ni redan nu måste vara säkra på att ni fokuserar er på vad ni verkligen vill i livet. Ni bör veta vid det här laget att där ni lägger er energi är var ni kommer att få resultat. 

Det kan förefalla att finnas slumpartiga händelser i era liv, men det är vad ni attraherar till er själva. Det finns lagar som täcker alla aspekter av det, oberoende av om ni är medvetna om dem eller ej. Ni behöver inte nödvändigtvis veta vad de är, och ni bör koncentrera er på eller försöka att vara mot andra som ni önskar att de är mot er. Arbeta mot att behandla dem som Ett med er, då ni verkligen är förbundna som en del av er själva. Under allt för lång tid så har folk inte förstått deras förbindelse med alla själar, men om ni accepterar att ni alla är Gudsgnistor så kommer ni att förstå varför det är så. Vi inom den Galaktiska Federationen av Ljus är i full insikt då det gäller sanningen, och det är anledningen till att vi tjänar alla civilisationer. Det är den mest naturliga önskan att vilja hjälpa de som följer i ens fotsteg. 

Det är oundvikligt och önskvärt att alla själar till slut når en punkt då de återgår till Källan. Detta är inom er oberoende av om ni inser det eller ej, och är en drivkraft som alltid driver er framåt och uppåt. Era ögon öppnas nu till vad det innebär, och er kommande Upplyftning är bara en milstolpe längs med er underbara resa. Den kommer att förefalla att vara oändlig och kom ihåg att snart kommer ni att vara inom dimensioner där allt är i Nuet. Tid kommer inte att hå något inflytande på vad ni gör, då det förgångna, nuet och framtiden alla är Ett. Det är ett otroligt koncept som låter er följa era hjärtans önskningar att gå vart än ni vill. En del själar har kära minnen av tidigare liv i ert förgångna, och väljer att gå tillbaka och uppleva lite mer. 

Låt er själva börja ”känna” hur det kommer att bli efter er Upplyftning, och då kommer förändringarna så lätt för er. De kommer att komma lätt i vilket fall som helst eftersom ni kom ifrån sådana nivåer tidigare innan ni landade i den nuvarande dimensionen. När vi väl kan besöka er öppet, och bjuda in en del av er på våra skepp, så kommer det att ge er förhandsvisning av den typ av liv som väntar på er. Förändringarna kommer att bli högst välkomna och kommer att eliminera mycket av grovgörat, och behovet att tillbringa det mesta av ert liv att arbetat bara för att kunna existera. Ni kommer att ha så mycket tid för er själva, och kunna ägna det till vad ni anser vara mest tillfredsställande. Fulhet, förvrängningar och ofullkomligheter kan bara inte existera i de högre vibrationerna, och allt är skönhet, balans och harmoni. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att kunna kontakta på detta sätt. Jag är uppenbarligen en av många som försöker att täcka era behov vid en sådan viktig tid. Vi kommer att träffas en dag inom en inte alltför avlägsen framtid, och det blir ett lyckligt tillfälle för oss alla.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012