Followers

PUTIN

torsdag 27 september 2012

SaLuSa 21.09.2012


 


SaLuSa 21.09.2012Eftersom allt är i nuet så ser vi inte saker och ting som ni gör, och vi ser den övergripande bilden, vilken visar att fullbordan av denna cykel kommer att ske såsom var menat. När ni väl har lyfts upp så för ni er in i en ny era och gynnas av de upplyftande energierna, och er större nivå av medvetande. Allt det som ni skall få då det gäller förändringar kommer snabbt igenom, och slutligen så blir ni fria från uppmärksamheten av de mörka Tjänarna. Det finns ingen plats i den nya dimensionen för något mindre än så, och ni kommer att kunna känna de högre vibrationerna. Det kommer att bli en helt ny erfarenhet att veta att varje person tillsammans med er är av samma vibration, och kan litas på och är ärlig i alla deras kontakter med er. 

Den Gyllene Åldern kommer att föra er långt, och om ni någonsin undrade hur Himlen skulle vara så är detta det närmaste ni kommer till den. Bara den rena harmonin i allt liv kommer att vara så uppenbart, och det kommer att vara en glädje att leva och uppleva det. Eftersom alla era behov kommer att vara tillgodosedda så kommer ni att åtnjuta en nivå av lycka och tillfredsställelse som ni för närvarande sällan känner. Dualitet i själva sin karaktär skulle alltid vara en hård test av er förmåga att hålla fast vid sanningen, och trots detta tryck har ni tagit er fram och fört er in i Ljuset. Håll er plats tryggt och intakt och låt inte tvivel krypa in, utan fokusera på allt som är av de högre vibrationerna. 

Även med ert räknande är det så lite tid kvar innan denna cykel kommer till ett slut och då andra fortsätter att vakna upp så ge av er kunskap och hjälp. Var dock så goda att låta dem fatta sina egna beslut, då sanningen ibland kan vara överväldigande. Tid måste ges för att låta gamla uppfattningar utforskas i ljus av nya avslöjanden. Detta gäller naturligtvis för alla, då ni i själva verket inte kommer att stanna upp i ert lärande. Att utvecklas är en maklig process, men era Guider kommer försiktigt att leda er till en ny större förståelse när ni är redo. Det är därför som det accepteras att inte alla kommer att stiga upp, och det blir deras val. Ni ses inte som att ni är mindre framgångsrika än någon annan själ, och ni kommer till slut att nå samma nivå som någon annan. 

Många själar har identifierat med jordliga vibrationer och blivit separerade från sitt verkliga jag. Det var förväntat och ses som en väsentlig del i era upplevelser och utgör den verkliga utmaningen som ni valde att ställas inför. Genom att anskaffa er ett starkt försvar så har ni överlevt inför de mörka Tjänarna, och deras försök att dra er ned till deras nivå. De har i själva verket sjunkit så lågt att de nästan har skurit av sig från Ljuset. Guds kärlek för sina skapelser ser dock bara Ljuset oberoende av hur förminskat det har blivit. Hoppet för deras tillväxt tillbaka in i Ljuset är sådant att all hjälp kommer att ges till dem för att fullt återgå till det. 

Som vi tidigare har antytt så ber vi att ni som Varelser utav Ljuset har medkänsla för de som har gått vilse. Det finns andra som inte förstår att den största tjänsten ni kan ge en annan själ är att skicka dem er kärlek. Se Ljuset hur blekt det än är då Gudsgnistan är oföränderlig och kommer alltid att finnas kvar på det ena eller andra sättet. Visa att ni har utvecklats bortom dömande, och låt den naturliga rättvisan av de högre lagarna ta hand om de som fortfarande skall ställas till svars för deras brott mot Mänskligheten. Ni har tillräckligt att sysselsätta era sinnen med då er underbara framtid utvecklas. 

Titta runt omkring om ni önskar finna bevis på hur banksituationen går vidare, då ett flertal nu ställs till svar inför deras kriminella agerande. Vad ni, folket, har gjort är att markera deras brister, genom att outtröttligt jaga auktoriteterna så att de agerar mot dem. Det ger publicitet och nettoresultatet är att än fler av er vaknar upp, och det skapar stor oro inom de stora företagen. De vet att folkets makt kan uppnå resultat. Så medan dessa förändringar inte helt klart är noterade så uppnår ni en partiell framgång nu. I många länder så tilltar demonstrationerna och regeringarna använder sig av våld för att stoppa dem. Det kommer dock inte att minska mängden av demonstrationer som äger rum, och ni har visat att ni är mycket uthålliga då det gäller att kräva era rättigheter. Vi kan inte öppet stöda er, men där ert agerande är fridfullt så uppmuntrar vi er. 

För ögonblicket så går olika handlanden framåt bra, vilka är ödesbestämda att starta förändringarna, och det är sannolikt att helt plötsligt så kommer en del av dem uttala sig själva till nyhetsmedia. Från den mörka sidan så försöker krigshetsarna att starta ett nytt Världskrig, men bli inte alarmerade då de inte kommer att tillåtas att göra så. Vi kan använda vilka krafter som helst som vi har till vårt förfogande för att förhindra det, och en del av vår avancerade teknologi är helt häpnadsvärd och absolut perfekt för dessa ändamål. Vi har i själva verket ofta använt det för att vidmakthålla en relativt fredlig situation på Jorden, när vissa element var på väg att starta ett fullt krig mot ett annat land. 

Ni är säkra med oss och vi skall fortsätta att helt fullt observera er Jord. När vi så behöver kan vi zooma in på en viss person var än de är, så det finns inget ställe att gömma sig på för de mörka Tjänarna. När det är dags att föra in dem så skall vi inte spilla någon tid med att placera dem där de inte längre kan förhindra processen för Upplyftningen. För tillfället så ser vi till er för att göra vad som är nödvändigt för att uppnå auktoritet att ta dem ut ur cirkulering. Vi vet att ni har upplevt problem när ni tidigare har försökt att göra så, men situationen förändras och er tid har nu kommit för att agera. Ni kommer att få vårt skydd och kan gå framåt med självförtroende. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser hur nära ni är till fullbordan av denna cykel. Jag ser också att ni har gjort ett utmärkt arbete med att jorda Ljuset, och det skiner starkare från Jorden än det har gjort på tusentals år. Det expanderar exponentiellt och kommer att se till att ni tryggt tar er igenom Upplyftningen. Vi glömmer inte de som inte är redo eller väljer att inte gå med, och de kommer också att få vårt skydd tills att de lämnar Moder Jord. Vi älskar er alla, och ser ert Ljus som strålar ut även om i vissa fall så har det inte utvecklats fullt. För oss är ni alla Ett och vi gör inga som helst undantag. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012