Followers

PUTIN

måndag 14 november 2011

SaLuSa, 11 November, 2011


 SaLuSa, 11 November, 2011

 
Idag är en viktig dag för er alla, och vi är glada över att så många av er deltar i 11.11.11, vilken inte kommer långt efter 21 december 2012 i betydelse. Det spelar ingen roll var i världen ni befinner er, alla kan uppleva den höga nivån i de inkommande energierna. Ni kan meditera i dem så länge ni önskar, eftersom de inte är begränsade på något sätt till den speciella tidpunkten, utan kommer att fortsätta framöver i tiden. Ge er däremot minst 15 minuter före 11.11.11 och femton minuter efter. Ni bör känna den upplyftningens kraft som det ger och ni hjälper Moder Jord om ni kanaliserar energin ner genom ert Kronchakra och er kropp, direkt ner i jorden. Beroende på er nuvarande vibrationsnivå kommer effekten att variera från person till person, men vi väntar oss åtminstone en djup känsla av avslappning och frid. Med tiden kommer det fler nedladdningar som säkrar att ert medvetande fortsätter att expandera hela vägen till Uppstigning.

Världen fortsätter att bli indragen i de utmaningar som Europa ställs inför, men det är extremt osannolikt att hjälp ska komma utifrån. Det är ett nästan omöjligt problem att lösa, eftersom den enorma summa pengar som behövs helt enkelt inte existerar. Det är mycket bättre att saken har sin gång, så att det blir mer än ett land som inte fullgör återbetalningarna av sina lån. Utvägen ur kaoset kommer genom att våra allierade erbjuder ett nytt system som övervinner alla hinder, tillsammans med en valuta som backas upp av ädelmetaller. Det kommer att hålla er uppe fram till sådana tider då pengar inte längre behövs. Kom ihåg, Käraste, att ni är mäktiga skapare och att ni skall röra er in i en period när ni själva kan skapa det som täcker de flesta av era behov. 2012 kommer helt klart att bli ett anmärkningsvärt år för förändringar från det som ni så länge vant er vid, till en höjning av er levnadsstandard mot nivåer ni aldrig tidigare skulle ha drömt om.

Objektet i rymden som ni kallar Elenin, har passerat utan någon fara för er Jord. Den är artificiell och genomför vetenskapliga studier med anledning av intresset för ert solsystem vid denna speciella tid. Vi själva följer verkligen också er och er Jord hela tiden för att hålla er på fast kurs mot Uppstigning. Vi förväntar oss inga problem utom de vi redan har identifierat, och i någon mån har de minskat genom den anmärkningsvärda nivåhöjningen av ert kollektiva medvetande. Som allting annat är er Jord i ständig rörelse, och måste se till sina egna behov när det gäller utrensning. Ju mindre folk fokuserar på vad som kunde ha varit och i stället på vad man nu kan vänta, desto mycket mindre besvär kommer ni att få jämfört med vad som ursprungligen förväntades. Ni har tagit era uppgifter på allvar, och kan nu gratuleras till att härifrån och framåt kommer er tillämpning av Ljus att bli en behaglig resa.

Vi har fortfarande Avslöjandet i siktet och det kan bokstavligen ske vilken dag som helst i den närmaste framtiden. Det är så viktigt för oss, och kommer att öppna dörrarna till så mycket annat som vi är angelägna om att gå vidare med. Vissa länder, mer än andra, ställer sig helt bakom att Avslöjandet görs så snart som möjligt, och vi kommer att trycka på för att få fram tillkännagivandet genom våra allierade. Som vi har nämnt för inte så länge sedan, så befinner ni er i en tid med starka löften om att ni äntligen blir fria från de mörkas grepp. Den makt de har kvar är så liten jämfört med vad de hade för bara några år sedan, och de kommer snart att bli befriade även från den.

Medan fler människor börjar vakna upp till vad som händer så växer demonstrationerna mot de förhållanden som inte är i överensstämmelse med Mänsklighetens rättigheter och frihet från slaveri. Genom folkets makt når ni resultat och regeringar kan inte ignorera era krav så mycket längre till, eftersom de också inser att det är dags för förändring. Trycken på dem kommer att öka med tiden, och era möjligheter till framgång stärks medan era höjda medvetandenivåer fortsätter att öka Ljuset. Det ska inte dröja länge innan vi ansluter oss till er, och tillsammans ska vi snabbt sätta igång de olika projekt som kommer att fullgöra vårt uppdrag för er.

Alla förberedelser för er upplyftning är klara och ni har verkligen anledning att vara tillfreds, även om vi kan konstatera att det tagit lång tid för att få ses. Det har hur som helst varit en massiv uppgift och vi har ständigt fått lägga om våra planer för att de ska passa ändringarna i förhållandena på Jorden. Vi hade verkligen väntat oss att ha kommit längre i detta läge, men ni har inte förlorat något resultatmässigt sett. Det betyder bara att tidplanen har snabbats upp, och när väl saker och ting börjar hända kommer det att ske ganska snabbt. Åtminstone de av er som nära följer vad som händer i er värld, kan se att större händelser är på väg att dyka upp på scenen. Som vi redan har nämnt så är världens uppmärksamhet just nu fokuserat på Europa, eftersom det kan ha vittgående konsekvenser beroende på vilken utgången blir på deras problem.

Ni Ljusarbetare, som har hållit uppe Ljuset en mycket lång tid, har all rätt att känna er nöjda med hur Ljuset har spridits så långt och brett. Det har öppnat folks ögon för hur de har blivit kontrollerade och också hur de Mörka har försökt att hindra dem från att få veta något om Upplyftningen. Deras försök att förvirra människor med desinformation har emellertid misslyckats eftersom de som gör en ansträngning att leta efter sanningen kan få den genom Internet. Era kunskaper kommer att växa ännu mer när Mästarna återvänder, då sanningen måste fram och uråldriga övertygelser som har hindrat er utveckling skjuts åt sidan.

Håll er lugna, och använd förståelsen av de tider som vi går igenom för att skapa samma lugn runt omkring er. När människors framtid är hotad hamnar de lätt i panik, och där kan er förståelse hjälpa till att förklara de ovanliga omständigheter som de går igenom. Det mest viktiga meddelandet relaterar till sluttiderna där det är garanterat att planen uppfylls för er Uppstigning. Lika viktigt är det faktum att varje själ som erkänt Ljuset har ett val, och inte en enda hamnar i en situation utan sitt eget accepterande.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag önskar er en lycklig dag som ger er en uppfylld erfarenhet av Ljuset.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012