Followers

PUTIN

tisdag 15 november 2011

SaLuSa 14 November, 2011


 SaLuSa 14 November, 2011 


Den stora Vågen av Kärlek har passerat toppen och det är inte allt, då den fortsätter att lyfta vibrationerna på Jorden. Härifrån och framöver kommer medvetandenivåerna märkbart att höjas, med individuella upplevelser hos var och en. Den stora påverkan gäller att frambringa mer harmoni och balans, därmed minska behovet av förändringar av katastrofartat slag. Ni kan inte undgå att ha märkt att trots hemska förutsägelser av fysisk karaktär, har de inte blivit så vittgående eller allvarliga som ni har letts till att tro. Vi är ansvariga för att hålla utgången på en nivå som inte får allvarliga resultat.Våra aktiviteter upphör aldrig, och vi övervakar ständigt många händelser, antingen de är naturliga eller skapade av människor. Moder Jord behöver emellertid trycka på med sin egen rensning, men som sagt, vi deltar för att säkra att det går så säkert och smidigt tillväga som möjligt. Vi skulle vilja poängtera att de själar som befinner sig i vad som visar sig vara farliga områden, är där de planerat att vara, som en del av sitt själskontrakt. Ofta är dessa situationer ett medel för att få ett slut, så att de kan lämna Jorden före sluttiden kommer. Vi vet att det är svårt att förstå tanken med sådana omständigheter, men att flytta ut ur sin kropp och lämna Jorden är bara litet mer än att somna in. Helt klart vet vi att när det gäller sjukdom och olycksfall så kan det finnas smärta före slutet. Hur som helst så är ni befriade från kroppen genast då ni är ute ur den, och varje känslomässig påverkan är snabbt övergående. Ni kommer att känna er fria och upplyftade då ni har kastat av er oket av fysiska kropp och bördan av att bära omkring på den.När ni når vårt stadium, som ni gör till slut, så är kroppen mycket mindre fysisk och inte föremål för sjukdomar och andra problem som ni upplever att ni har nu. Den åldras inte, eller behöver den grad av skötsel som er nuvarande kräver, till och med så långt att den absorberar energi snarare än att ni behöver mata den. Vi njuter ändå av det ni skulle kalla delikatesser och safter, som är extremt smakfulla och tillfredsställande. Er väg kommer snart att föra er mot naturliga matvaror, och kemiska tillsatser kommer att tillhöra det förgångna. De kommer faktiskt inte att behövas, och ni kommer att märka att när maten odlas i sin rätta miljö är den mycket mer välsmakande och näringsrik. Ja, ni har hört talas om replikatorer för mat och ni kan se på dem som en tillfällig lösning tills era behov är tillgodosedda.Vi märker att ni sakta vänjer vid tanken på förändring och är redo att ställa in ert liv på en högre nivå. Mycket av det som ni njuter av nu är skadligt på många sätt, och orsakar er mycket sjukdom och obehag. Strängt taget skulle ni redan kunna gå igenom livet och bibehålla en frisk kropp hela tiden. Det har helt och hållet varit era egna val men ni har också behövt erfara konsekvenserna av dem. Vi måste ändå erkänna att era Mörka har följt en plan för att hålla er i ett ohälsosamt skick genom förvanskade matvaror och vatten. Lägg också till den ofantliga graden av droganvändning, tillsammans med den avsiktliga uteslutningen av naturliga läkemetoder. Ni har faktiskt klarat er ganska bra, med hänsyn till omständigheterna, och visat att ni har otrolig viljekraft och underbart anpassningsbara kroppar. Mycket värdefull information har erhållits på detta sätt, så er erfarenhet var inte bortkastad.Som ni börjar förstå så är förändringarna talrika framöver men alla är till er fördel genom att föra er in i en ny existensnivå. Men faktum är att er utveckling har hållits tillbaka, ni skulle vid det här laget njuta av många fördelar och livet skulle vara så mycket lättare att ha att göra med. De Mörka har hållit er effektivt i ett 3D tidsförvrängning och samtidigt i hemlighet använt och roat sig med detta för sina egna framsteg och militära ändamål. Genom att göra så har de fått er att fortsätta slita och arbeta hårt för vad som ofta varit en torftig tillvaro. Nu förstår ni varför det är nödvändigt att Jorden gör sig av med de Mörkas makt och inflytande. Deras tid är nästan slut, och ni kommer inte att behöva vänta länge förrän ni ser bevis på vad vi talar om för er.Vetskapen om vad som väntar er bör göra det möjligt för er att hantera den nu pågående tiden i kaos genom att se det som en nödvändig och oundviklig tid av obehag som måste förestå den Nya Tidsåldern. Rädsla är som vanligt den största stötestenen för en smidig övergång, och här kan ni som är informerade och medvetna om vad som händer vara till stor hjälp. Det kommer oundvikligen att bli frågor ställda och få inom myndigheterna kommer att ha de rätta svaren, men ni har det. Utan att tvinga på andra er kunskap så försök att vägleda dem på rätt väg mot förståelse. Ett par ord här och där kan sätta igång en rad av tankar som kommer att leda människor på rätt spår. Förstå att de flesta själar redan har svaren i sitt undermedvetna som bara behöver väckas upp för dem.I det skenbara kaos runtom i världen så inser människor det akuta behovet av förändring, och när det rätta ledarskapet framträder så har de inga svårigheter med att få stöd. Vår insats bör säkra att allt går väl, och i det läge där avslöjandet har gjorts, kan det vara möjligt för oss att hjälpa och råda den nyligen framkomna regeringspersonalen. Vi övervakar sådana överenskommelser, då vi helt klart har medel att känna till allt som behöver kännas till om varje individ. Det mest viktiga är, att vi känner till den andliga nivå vilken människor opererar på, och deras sanna avsikt med vad de engagerar sig i. I och med att vi gör så iakttar vi sekretess, så att vi kan undvika djupdykningar i ert privatliv.Käraste, ni är underbart lojala mot de ni respekterar och vi är belåtna med att så många fortfarande håller president Obama så högt i kurs. Det är trots ständiga försök av de Mörka, eller av de som inte förstår hans position, att få honom att framstå i dålig dager. Var medvetna om att han är en stor Ljusvarelse, som måste spela rollen som kräver att han ”spelar” med i diktaten vilka hans rådgivare ger honom. Han har uppnått en viss framgång även fastän han blir ställd inför opposition hela tiden. Han behöver ert fortsatta stöd och er kärlek, och ni kommer att se honom blomma ut och ta befälet när han väl fullt ut kan genomföra sin egen politik utan störningar.Jag är SaLuSa från Sirius och välsignar er igen för att ni står fast mot försöken att leda bort er uppmärksamhet från er väg mot Uppstigning.Tack, SaLuSa.

Mike Quinseysvensk översättning: Inger Gunilla www.st-germain.se
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012