Followers

PUTIN

torsdag 17 november 2011

SaLuSa 16 November, 2011


 


SaLuSa 16 November, 2011 


Förvänta er att mycket händer men tillåt att avsikten säkrar att flödet kommer enligt en ordning, så att varje händelse kompletterar den föregående. Som många kommer att märka är våra allierade mer aktiva nu än någonsin tidigare, och i och med att Illuminati har försvagats betydligt, så har vi kunnat avlägsna många av de som stod i vägen för utveckling. På alla olika nivåer finns det människor som har blivit utnyttjade utan sin vetskap, men med uppvaknandet börjar de se hur de har blivit manipulerade. Bara det är ofta tillräckligt för att få dem att avgå, och medan djungeltrumman går så får andra höra om det. Det handlar också om en höjning av nivåerna i medvetande, vilket får en del människor att ifrågasätta etiken hos dem de arbetar för. Ni kommer att börja se hur detta händer mer och mer medan påtryckningarna ökar för mer transparens och sanningsenlighet.
 

Som ett resultat av 11.11.11 kan förändringar också väntas i den känslomässiga responsen som ni förut kan ha haft svårt att kontrollera, där era högre nivåer av medvetande ger er förmågan att hålla er mer lugna. Det kommer att hjälpa till med eliminering av utbrott och okontrollerbara reaktioner som ofta orsakat allvarliga problem. Sådana saker kommer att höra till förändringarna inuti människor och bli mer märkbara efterhand. Det ska välkomnas och ses som en individuell framgång att man kan integrera de högre vibrationerna. De flesta människor verkar agera först och tänka sedan, fastän det är uppenbart att motsatsen är mer önskvärd. Samma tänkande kan också användas om grupper som agerar efter flockinstinkt, utan en tanke på vad det är de gör.

 
Problemen i Europa står överst på vår agenda, och utgången kommer att resultera i den första större förändring som har förutsagts. Det kommer att bana väg för andra som är nästan klara att sätta igång, och som är beroende av att våra allierade färdigställer sitt arbete med grunden. Tro oss, Käraste, detta kommer inte att bli några dåliga prestationer när de slutligen är klara och de kommer att visa Illuminati vem som har kommandot. De vet redan att vi har förmågan och den gudomliga makten att avlägsna dem, och det finns inget sätt att komma undan ansvaret för de brott som de begått. När de accepterar situationen räknar vi med att de kapitulerar och drar sig tillbaka.

 
Så det finns i realiteten inget att frukta eller oroa sig för, eftersom vi har kontroll på allting och helt enkelt väntar nu på vår möjlighet att bokföra vår första framgång. Vi väntar oss att det blir förändringar inom det finansiella området, och det är inte det minsta oväntat med tanke på det skick som merparten av länderna är i. Vi måste dock först tillåta förloppet av vissa händelser, då folk måste se hur den sista kabalen har skapat en omöjlig situation åt sig själva. Det är också nödvändigt att de förstår att en annan, för dem mer fördelaktig utgång, var upplagd och menad för dem.

 
Det är inte mycket mer att säga om de aktuella händelserna, och vi väntar, liksom ni, på igångsättningen av de förändringar som är de uppenbara tecknen att sluttiderna verkligen har inletts. För de okunniga verkar det som om kaos regerar och oturligt nog medför detta ett inslag av rädsla. Detta önskar vi om möjligt undvika, eftersom den energin ger de Mörka näring som de kan spela ut med. Som vi ofta har påpekat nyligen så är nu Ljuset den rådande kraften, och det kommer att fortsätta omvandlingen av de lägre energierna. Även de som tänker militäriskt börjar känna annorlunda för de krigsspel som inte gjort annat än förstört er Jord. Några av dem sluter nu upp vid oss och vi kan avgöra om deras ändrade mening är äkta eller inte. Ingen kan lura oss eller ljuga för oss, eftersom vi vet med absolut säkerhet hur en person tänker, oavsett vad de säger.

 
Att tala sanning är något ni får vänja er vid, och när ni väl är i de högre vibrationerna kommer ni att upptäcka att det inte är någon idé att försöka gömma era sanna tankar eller känslor. Ni gör ofta det av rädsla för att bli förlöjligade eller hårt dömda och vantrivs därmed. Det kommer inte att hända, och varför skulle det göra det, när ni väl anknutit till varandra i Ljus och Kärlek? Kritik är vanligt förekommande på Jorden, och vi noterar att vissa människor gläds av att dra ner andra. Det, Käraste, beror vanligtvis på egoism då man önskar bli betraktad som bättre än andra. Tävling är något som roar er, och det har sina fördelar när man bygger upp sin karaktär, men inte på bekostnad av andra. Med tiden kommer inte tävling att ske på det sätt som ni ser det och blir dessutom överflödigt, men spel kommer att hållas enbart för underhållning och avkoppling. Vissa sporter som ni ägnar er åt skulle vi beskriva som barbariska, och de, som kan leda till skada av fysiskt slag, uppmuntras inte. Ni kommer att upptäcka att ni blir mindre benägna att delta i fysiska sporter efterhand som tiden går.

 
I de högre dimensionerna finns det obegränsade möjligheter för spännande äventyr och ingen gräns för självuttryck genom de tidsfördriv ni väljer. Som en uppstigen kommer era intressen i livet ändå att ändras och luta mer åt de ämnen som för er utveckling framåt. Föreställ er bara den variation av intressen som finns bara i ett Universum, för att inte tala om parallella Uni- eller Omniversa, med sina mångfald av civilisationer och Varelser som ni har kvar att lära er om. I den mer omedelbara tiden framöver kommer ni att möta de mer mänskliga Varelserna i ert Universum, men när ni väl har vant er vid tanken på att alla former av intelligent liv existerar, då kommer ni att möta också dem. Kom alltid ihåg att allt liv kommer ifrån Källan av Allt Som Är.

 
Nu ser ni varför vi säger er att ni har så mycket att se fram emot, eftersom ni kommer att bli som upprymda små barn i en leksaksaffär som springer än hit och än dit. Vid det laget har ni ernått en högre nivå av andlig förståelse och blivit lössläppta från restriktionerna med att vara människa på Jorden. När ni känner er nere, så tänk bara på tiden framåt som tar er endast en väg, och det är framåt och uppåt.

 
Jag är SaLuSa från Sirius som än en gång är tillfreds med att informera om vad som händer runt omkring er. Den Galaktiska Federationen har fokus på er och er vackra Jord för att säkra att era drömmar blir till verklighet.

Tack, SaLuSa.

Mike Quinsey

svensk översättning: Inger Gunilla www.st-germain.se

Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012