Followers

PUTIN

onsdag 2 november 2011

Oktobre 28, 2011


 


SaLuSa, 28 okt, 2011


Som ni så gärna säger, ”det börjar hetta till” och tecknen finns där så att alla kan se. De gamla paradigmen bryts upp framför ögonen på er, och de som fortfarande försöker hålla dessa igång är rädda för konsekvenserna. Människors kraft visas upp över hela världen och växer sig hela tiden starkare. Det är inte bara en fas som passerar, utan en som bygger på avsikten att föra in förändring och tvinga ut det som inte längre möter era behov. Det fungerar eftersom den förs framåt av det ofantliga Ljus som dras till Jorden. Er tid har kommit, Kära Ni, när er bild av det nya snabbt kommer till uttryck och som redan existerar i de högre dimensionerna. Det återstår bara för nivåerna av Ljus att fortsätta stiga litet och inget kan fördröja eller stoppa förändringarna. Med det förväntade uppsvinget av energi i det kommande 11.11.11 blir det definitivt en upplyftning, och det återstår att se hur långt den kommer.

Det som händer i er värld orsakar förvirring därför att det hotar att allvarligt störa människors liv. Ändå kan ni, som vet att det är nödvändigt att sopa bort det gamla, vara en balanserande energi för att undvika fullkomligt kaos. Ni behövs mer än någonsin och det är verkligen så att ni kom till Jorden för just detta ändamål. Ljusarbetare har alla sina egna roller att fylla och borde nu vara medvetna om vad de är. Vissa ska helt enkelt vara ledfyrar av Ljus, medan andra är healers, eller aktiva i saker som sprider Ljuset. Om ni ännu inte har funnit er kallelse så sprid kärlek och glädje vart ni än går och hjälp till att lyfta upp människor. Förutom det så var säkra på att när väl en gång planen för er framtid är avslöjad så kommer det att finnas många möjligheter att hjälpa till.

Tiden fortsätter att snabbas upp och det är för många otroligt att ni redan är så nära slutet av detta år. Det är förstås välkommet då de nästa två månaderna kommer att bli ganska exempellösa. Något som inte kanske märks ännu, är att åldrandeprocessen saktar ner. Efterhand kommer den att stanna helt, och när ni en gång fått kristallina celler kan hela processen gå åt motsatt håll genom tankekraft. De nya cellerna kommer att ha en högre grad av medvetande än tidigare och reagera snabbare på tänkandet. Redan i era Astralnivåer, dit själar går över efter döden, har de där tillräcklig förmåga att visa sig för er som de önskar att bli sedda. Detta är klart användbart när nyanlända själar träffar andra som kommit över många, många år före dem. På detta sätt kommer ni, när ni stiger upp, inte att vara med om något som är helt och hållet nytt för er.

Många saker som ni är vana vid nu kommer inte att vara tillämpbart när ni stigit upp, och de mest omfattande blir det som gäller mat. Stora landområden kommer inte längre att användas för odling och i ett skede kommer replikatorer för mat att användas tills dess att ni kan ”tänka” fram vadhelst ni behöver. Det kommer inte att bli nödvändigt att våldföra sig på eller kränka Jorden för att producera mat eller fossila bränslen. Den kommer att bli restaurerad till sin rena, ursprungliga form och ni kommer att bli Jordens Väktare. Inte heller kommer den att bli en soptipp för allt ert avfall, eftersom vad än som inte används, kommer det att behandlas eller förändras till att tjäna något annat ändamål. Föroreningar kommer man inte att höra talas om eftersom inga processer kommer att skapa några.

Bit för bit kommer ni att lära er om den nya Jorden och hur den kommer att förändra era liv. Ni kommer att inse att era gamla sätt var ganska grova och att strävandena efter vinst inte har gjort saken bättre. I framtiden kommer alla att ha vad de behöver och pengar kommer inte att blandas in detta. Ni kommer alla att arbeta med varandra, för allas bästa, och ingen själ kommer att bära på de låga vibrationerna eftersom de inte kan existera i de högre sfärerna. Så mentaliteten, och längtan efter vinst genom att ta från andra, kommer inte att finnas i dessa medvetandenivåer. I er industrialiserade och mekaniserade tidsålder är buller helt klart ett stort problem som leder till sjukdom genom stress. Återigen kommer detta inte att vara ett problem i den högre dimensionenen då produktion, där det är nödvändigt, kommer att utföras genom helt andra metoder som är fria från buller. Mycket kommer att ”tänkas” fram och ibland då genom grupper av människor vilkas gemensamma krafter kommer att bli så mycket större.

Vadhelst ni blir kallade att göra kommer att vara så värt det om ni tänker på de underverk som väntar er i framtiden. Vi menar i huvudsak de av er som är hängivna Uppstigningen, men som vi nämnt tidigare så är det inte alla med en högre vibration som önskar att stiga uppåt. Några av er kommer att bli identifierade av er Rymdfamilj och upptäcka att ni ordnat att återvända till er hemplanet efter att er resa på Jorden avslutats. Många olika civilisationer väntar på att dra nytta av era erfarenheter, så magnifika är de prestationer ni har gjort. Nu kanske ni förstår varför ni är så viktiga för dem, eftersom inte varje själ har inträtt i dualiteten eller nödvändigtvis önskat att göra det. Ni är verkligen extra speciella själar med så mycket att erbjuda andra.

Medan cykeln stängs så kom ihåg att ni har spelat ut liv på båda sidor i dualiteten, och de ses som nödvändiga erfarenheter för att ni ska kunna balansera båda energierna. Ni kanske har fått framgång nu, men låt inte era prestationer fördunkla era sinnen gentemot de Mörka. Hys medkänsla, och ha i minnet att de är fortfarande gnistor av Kärlek och Ljus som fullt ut kan ta sig tillbaka till Ljuset. Faktiskt, eftersom de sjunkit lägre än många andra själar, kommer de i sinom tid att bli framstående LjusBärare. Ni kan inte veta deras karma, så ge tillåtelse till deras roller i den nuvarande perioden av er historia.

Medan ni inte straffas för era ”synder” förstår ni ändå helt och fullt effekten de har på andra själar i och med att ni får göra reparationer. Detta kan vara mycket svårt och hjärtslitande, men det är enda sättet att göra era lärdomar. Ni har alla i någon grad gjort sådana erfarenheter, så nu kan ni förstå varför det är grundläggande att ni inte är dömande vad det gäller andra själar. Gör ert bästa för att vara förlåtande om ni blivit sårade personligen, och var så snälla att inte hysa hatets energier då de äter sig in i er kropp och orsakar sjukdom. De håller också tillbaka er utveckling eftersom ni inte kan ta med er dem in i de högre dimensionerna.

Jag är SaLuSa från Sirius, och detta är tillräckligt med lektioner för en dag, så fokusera på Kärlek och Ljus så blir allt bra.

Tack SaLuSa

Mike Quinsey svensk översättning: Inger Gunilla www.st-germain.se

Svensk översättning: Per Staffan

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012