Followers

PUTIN

måndag 14 november 2011

SaLuSa, 4 November, 2011


 SaLuSa, 4 November, 2011

Ni är i en situation som kräver att ni väntar tålmodigt på att saker utvecklas lite till, och sedan kan ni förvänta er aktivitet. Rensningen av er civilisation har pågått länge på olika nivåer med våra representanter i Ljus,föratt omplacera de Mörka fram till idag då de blir borttagna och placerade där de inte kan göra någon fortsatt skada. Så ni kan se att omständigheterna blir så, att vi kan gå över i nästa fas. Med detta kommer en större medvetenhet från er sida, då fler människor öppnar upp för sanningen om vad som händer på Jorden. Ut ur förvirringen reser sig Fenix från det förflutna då ni var i en era av Kärlek och Ljus. Det var under Atlantis mest upplysta tid, strax före dess fall. Praktiskt taget alla av er har levt liv i denna stora epok, och minnena finns fortfarande kvar i ert undermedvetna. Dessa tider var de då ni nådde en topp i ert andliga växande vilket tillät de stora Mästarna att återvända till Jorden. Över tusentals år sjönk dock vibrationerna gradvis, tills Ljuset var tvunget att tävla med det överväldigande mörker som avskilde Atlantis och ledde till dess undergång.

Nu ger ni kraft till gallret runt Jorden, och än en gång är det färdigt för att nå ännu en höjdpunkt i andlighet. Denna gång sker upplyftningen mycket snabbt och så fort som ni kan assimilera de högre vibrationerna. Med den omedelbara framtiden och ännu mer Ljus som strålas till er, kommer förändringarna inom er att bli mer märkbara. För några kan det få dem att känna sig utslagna, men förändringarna är inte på något sätt obehagliga och när de väl satt sig kommer ni att känna er upplyfta. Vi vet att många av er redan har utvecklats till en punkt där ni lätt kan samla ihop er själva oavsett vad som pågår runt omkring er. Det är ett bevis på er pågående förmåga att dra de högre energierna till er. Var och en av er som har nått detta stadium gör en tjänst för de som inte har nått det, genom att skapa en lugnare och stabilare atmosfär runt omkring sig.

I Europa är det förståeligt nog nära panik, och om Grekland fortsätter att gå mot en folkomröstning hur de ska hantera sin skuld, kommer folket att hamna i en stämning där de vägrar införandet av fler åtstramningar eller bestraffningar för att dölja det. Om det blir så är det nästan slutet för Euron med den konsekventa kollaps av systemet då andra länder också misslyckas. Det betyder att inom ett antal veckor snarare än månader, så kommer Europas framtid att avgöras, och det kommer att öppna dörren till ett nytt finansieringssystem som kommer att besegra de resulterande problemen. Vi önskar inte att dessa kollapser skall hända er, men innan de inträffar kommer inte vägen att vara röjd tillräckligt för att acceptabla alternativ ska kunna introduceras. Var övertygade om att allt är klart att sättas igång, vilket betyder att perioden med avbrott och osäkerhet kommer att bli relativt kortvarig.

Oron i världen är ett säkert tecken på att uppvaknandet är i full gång, och att människor förstår att den yttersta makten för att avgöra framtiden ligger hos dem. Som ett resultat av detta mobiliserar de sig för att demonstrera och kräva ändringar av de existerande systemen. Det håller allmänhetens öga på dem och rörelsen växer efterhand som fler människor går med. De får också kraft av de positiva energier som de drar till sig, och den sprids mycket snabbt. Vi vill be er att hålla ert agerande till den positiva vägen, och dras inte med in i de som vill misskreditera er kampanj. Håll dem fredliga och tvinga ned varje ansträngning som görs för att införa våld, eftersom det spelar i händerna på myndigheterna.

Käraste, pendeln rör sig i er riktning, och det betyder att kontrollen över er värld börjar bytaägare. Äntligen flyttar desjälar av Ljus, som kom för just detta tillfälle, fram till sina positioner färdiga att ersätta dem som kommer att tas bort. Våra planer förväntade sig just denna tid, och så fort vi ser möjligheten att sätta dem i verket, så kommer saker att ta fart framåt. Så det är först organiseringen, och sedan ramen för att implementera förändringarna. Detta leder till vad ni kan kalla för ” bultoch mutter” perioden så att de fysiska förändringarna ska kunna komma igång. Då kommer vi att vara i 2012 som helt klart kommer att bli ett år med stor aktivitet, där ni spelar en huvudsaklig roll, då det aldrig skådats att det skulle vara något annat än ett gemensamt vågstycke, eller ska vi säga äventyr. Vi är självklart ivriga att få sätta igång de sista stadierna som leder till Uppstigning, då nu vägen är nästan helt röjd från tidigare hinder.

Vi känner oss som ni,uppåt över att det finns tillräckliga tecken för att lyfta upp er, så att ni med säkerhet vet att sluttiderna nu har börjat. Vad som verkat otroligt för några år sedan, och som var svårt för många att begripa, stirrar er nu i ansiktet. Beviset på vad som händer är synligt för alla, även om vi accepterar att det finns några själar som inte är färdiga för att kliva över till andra sidan. De kommer fortfarande att ges hjälp, och som vilken annan själ som helst, kommer de till slut fram till att de själva ordnat den framtid som väntar dem. Det är absolut rättvist och passande att en själ ska avancera i enlighet med den egna vibrationsnivån, och inte kankomma in i en högre förrän de är färdiga för det.

Varje dag bär nu på möjligheten att våra allierade kommer att göra de framsteg vi söker, så att större framsteg kan göras. I varje fall kommer det inte att ta så mycket längre tid i er väntan på att något definitivt ska ske, då vi redan är så nära framgång. Som ni kan föreställa er, är det mycket väntande på signalen för att fortsätta och saker kommer verkligenatt skjuta iväg när vi väl kommer igång. Avslöjandet återstår som en av de mer viktiga punkterna som vi skulle vilja se dyka upp, och det kommer att frigöra mycket mer information som underlättar våra aktiviteter. Det är ingen mening med att vi går igång utan er vetskap eller inblandning, eftersom vi aldrig gett efteråt att på egen hand sköta era behov, även om det är något som vi är kapabla till. Det är dags för er öka farten och spela er roll tillsammans med oss, vilket vi ser fram emot som ett spännande prospekt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och rörd i mitt hjärta av vändningarna på Jorden då det verkar som så många människor plötsligt blivit ”levande” inför den verkliga avsikten med deras liv. Istället för att blint snubbla fram i mörkret, så har de fattat sanningen och önskar göra sin del i att få Uppstigningen att bli av. Alla har något att erbjuda, även om det är litet i jämförelse med andra. Det är en gemensam ansträngning och varje del är lika viktig som någon annan. Det är därför som vi välkomnar er att förena oss i den Kärlek och det Ljus som vi representerar. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012