Followers

PUTIN

fredag 18 november 2011

SaLuSa 18 November, 2011


 SaLuSa 18 November, 2011 


När ni fokuserar på framtiden kan ni känna den upplyftande energin runt er, och om inte, ordna då tid för er själva med avkoppling i en stilla miljö och ni kommer att känna den. Det finns ingen anledning att bära hela världen på sina axlar, låt allt bara hitta sin egen väg mot fullbordan därför att detta är karaktäristiskt för den tid ni lever i nu. Ni bör vara tillräckligt trygga med ert öde för att lita på att ni är på randen till stora förändringar, vilka kommer att föra er i en annan riktning så att ni lämnar de gamla paradigmen bakom er. Uppstigning är er framtid om ni bestämmer er för det, och stora ansträngningar görs för att säkerställa att alla själar är i kontakt med sanningen. Huruvida det blir en del av era övertygelser genom att det ersätter falska läror, blir ett personligt val för var och en.Det är dags att ta ansvar för framtiden och inte förlita sig på andra människor såvida ni inte är säkra på att de talar sanning. Här spelar intuitionen en roll och den går att lita på om ni inte låter ert ego diktera något annat. Ibland är folk motvilliga till att ge upp sina favoritteorier och lever därför hellre med osäkerhet som ressällskap. Vi förstår hur svårt det är att inse att man har blivit förd bakom ljuset av just de människor som man har satt sin tilltro till. När ni emellertid beslutar er för att bli er egen så kommer ni att märka att det saknas inget av den information och vägledning som kan få er på rätt spår.Placera helt enkelt, när ni letar efter meningen med livet, startpunkten i det faktum att det finns endast en Gud inom vilken allt liv existerar. Det kommer att, så att säga, göra rent hus när det gäller olika religioner där ingen särskild står i motsättning till någon annan, eftersom ingen med rätta kan sägas vara den enda som vittnar om sanningen. Med det sagt, så har ni evigt liv och är inte er kropp, utan byter form varje gång ni inkarnerar. Er själ, som är er gudagnista, är emellertid oförstörbar och växande genom evolutionära erfarenheter och sträcker sig för evigt ut mot de högre dimensionerna och slutligen till Källan av Allt Som Är. Om ni kan acceptera att detta är sanningsenliga påståenden så kommer det att ge er en bas att expandera utifrån och bli mer upplyst.De flesta människor har hört om Mästarna, och när de vandrar på Jorden kommer deras undervisning att ge er förmåga att kolla hur långt ni har kommit i era övertygelser. Det kommer att finnas några i ett visst läge som inte har någon särskild tro, och som inte känner sig redo för att ta beslut som kan förändra deras inriktning i livet. De kommer inte att bli tvingade in i något annat, men är uppenbarligen inte redo att lämna den 3:e dimensionen. De kommer därför att fortsätta i samma dimension tills de väljer att vakna. De får inte på något sätt betraktas som misslyckanden, då det är ert val hur länge ni vistas i någon speciell dimension. Sanningen är att när ni väl blir Varelser av Ljus, kommer ni att känna en stark längtan efter att utvecklas till de högre dimensionerna.I er uråldriga historia har ni många referenser till gudar som kom till Jorden, vanligtvis som ”de som kom från himlen”. Det kan knappast finnas någon iakttagelse som beskriver saken bättre, och den betyder exakt det som sägs. Nu när ni har varit bekanta en lång tid med att se våra farkoster på era himlar så förstår ni att det är en tydlig referens till Rymdvarelser. För Människan, några tusentals år tillbaka, måste vi ha verkat vara gudar, och det förklarar mycket av det som har varit ett mysterium så länge. Alla kontakter har emellertid inte tagits utifrån en önskan att hjälpa er, och några har dragit fördel av er tro att de var gudar. Detta har orsakat en förvrängning av vad vi har för avsikter med att kontakta er, men vi har nöjet att kunna säga att med tiden kommer majoriteten av er att acceptera oss som Ljusvarelser. Med de höga vibrationer som fortsätter att komma och existera på Jorden, blir det inte längre möjligt att infiltrera Jorden för enheter med en lägre vibration.I den senare delen av nästa år kommer Lemurierna, som är era Bröder och Systrar, att förenas med er från Inre Jorden, och tillsammans med andra besökare kommer de att ha mycket att lära er. Många andra själar har ivrigt stigit fram för att vara en del i de sista stadierna av era förberedelser inför Uppstigning. Det kommer att finnas mer än tillräckligt med stöd för de olika projekt som ni blir ombedda att hjälpa till med. Självklart slutar inte allt med Uppstigning, då detta är starten på en ny tidsålder av samarbete som tar er upp till nivån för Galaktiska Varelser. Så de kommande några åren blir verkligt spännande, och ni kommer också att ha nått ett tillstånd där förändringarna gör att er fysiska kropp kommit över de förhållanden som tidigare lett till åldrande.Vi har berättat så mycket om förändringarna i framtiden, men vi skyndar oss att tillägga att allt inte kommer att hända i utrymmet under de nästkommande 12 månaderna. Den hastighet som förändringarna kommer med håller er emellertid fullt upptagna. Era medvetandenivåer ska ha lyfts vid 11.11.11 och fortsätter att stiga bra in i framtiden. I det avseendet kommer ni att bli allvetande och förtjänat rätten att kallas Mästare. Kom ihåg att ni en gång tidigare varit på dessa nivåer av medvetande, av vilket ni förlorade mycket när ni föll ner i dualiteten.Käraste, vi i den Galaktiska Federationen samlas för de avslutande dagarna av den sista kabalen, som kan bjuda endast symboliskt motstånd nu när deras makt har blivit allvarligt försvagad. Vi har alltid haft förmågan att säkert genomkorsa era himlar, och de tillfällen då ni hör om kraschade farkoster handlar det utan undantag om inkräktare, så som de Grå och deras Reptil-vänner. Snart kommer vi att känna oss mer fria att öppet resa runt Jorden och vår avsikt är att fler av er ska se våra farkoster. Ni träder in i en period med hög aktivitet både på och ovan Jorden, Avslöjandets Gudomliga Datum närmar sig snabbt, och de nödvändiga arrangemangen som ska föregå tillkännagivandet har nu upprättats.Jag är SaLuSa från Sirius, och gillar tanken på att se er glädje och upphetsning när de första av er blir inviterade upp på våra skepp. Vi kan säga vad vi vill om oss och våra farkoster, men det är inget som liknar den direkta upplevelsen och sanna intrycket som nu återstår för er. Att möta oss kommer att skingra era sista tvivel som ni kan ha haft om oss. När vi pratar om att skicka ut vår kärlek så är det något som ni helt klart kommer att känna när ni är i vår närvaro.Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012