Followers

PUTIN

måndag 14 november 2011

SaLuSa 7 November, 2011


 SaLuSa 7 November, 2011
 
I och med att allt går mycket snabbt, behöver ni litet information under tiden och om resultatet. Det börjar stå ganska klart att den europeiska krisen är långt ifrån upplöst, och skulden gentemot unionen är så stor att den kan dra ner den. Under tiden blir folk mer aktiva än någonsin förut, och trycket som de lägger på regeringarna kommer till slut att visa resultat. Vi bidrar i bakgrunden tillsammans med våra allierade, och fortsätter att göra det klart för de Mörka att deras dagar är räknade. Instabiliteten är stor hos dem och de är rädda för konsekvenserna av sina handlingar. I sin arrogans trodde de aldrig att de skulle behöva stå till svars för sina brott, men nu börjar det bli uppenbart att det kommer de att få göra.

Våra allierade är redo att dra fördel av varje tillfälle att driva vår plan framåt. Vi tillåts att ta till kraft för att röja hinder ur vägen och kommer inte längre att tolerera störningar. De Mörka har blivit allvarligt försvagade de senaste veckorna och är på reträtt. Vi känner därför att deras motstånd inte räcker till för att hindra våra framgångar. Ni kan förvänta er att höra mycket snart om fortsatta fördelar för vår del. Vi har redan avlägsnat mycket mäktiga människor som stått i vår väg och vi fortsätter att göra så. Vid det här laget vet vi namnen på alla som ingår i Illuminati och ingen skall undkomma nätet som dras åt runt dem. Vi står redo att undanröja regeringsgrupper som inte har lyckats med att tjäna folket, och när detta har skett kan vi förväntas tillkännage Avslöjandet.

Vad som än händer, så är vi på god väg att starta det Nya Året med en seger över de Mörka. I kommande vecka är det två händelser som är framträdande, den ena är ankomsten mitt i veckan av det som felaktigt beskrivits som en asteroid. Det är faktiskt en intelligent kontrollerad farkost, och det återstår att se hur den interagerar med er Jord eller Måne. På fredag är det det ivrigt väntade 11.11.11 som kommer med ännu ett stort uppsving av energi, vilket för med sig en underbar upplyftning i era medvetandenivåer. Den kollektiva effekten detta har kommer att bli uppenbarad genom en ny våg av kärlek över hela er Jord. Leta upp en stilla plats om det är möjligt, där ni kan koppla av och öppna upp er för energin. Håll i minnet att energin redan har börjat manifesteras och ni kan förbereda er flera dagar i förväg genom att hålla er lugna och fridfulla.

Denna månad är på många sätt en språngbräda för en ännu större aktivitet, och den kommer att fortsätta ända fram till slutet av 2012. Era förväntningar kommer snart att bli uppfyllda, och våra kommer till fullbordan när Första Kontakt har genomförts. Därifrån kommer det att bli fritt segel medan ni ser vår plan nystas upp, och er livskvalitet kommer att öka i språng och omfång då ni väl börjar ta emot förmånerna för er. Länge har fokus legat på Västvärlden, men upptäck att till slut kommer hela världen att delta med oss. Se också att inom vår tid har vi närmat oss alla regeringar, och de är nu medvetna om varför vi är här och att det är viktigt för er civilisation. Vi är mer än en hjälpande hand och vi kommer att stanna hos er genom hela resan. Det kommer att bli en glädjefylld återförening och ni kommer att veta bortom allt tvivel att ni är en del av oss och att ni får lära känna er gudomliga framtid.

Håll ögonen på framtiden och fyll ert hjärta med glädje, då det verkligen blir en synnerligen viktig händelse som inte har sitt motstycke i någon av denna cykels tidigare upplevelser. Händelseutvecklingen kommer att överraska er med farten som den har, och det är för att den är så minutiöst planerad. Det är ett stort ansvar för oss men vi accepterade utan tvekan, eftersom vi har fått mycket erfarenhet när det gäller Uppstigning. Vi finner att så många fler av er accepterar vår närvaro som något ganska normalt och ser fram emot vår officiella ankomst till Jorden. Oavsett vad som än kan bli projicerat på oss genom era filmer och media så har vi aldrig attackerat er Jord, eller haft för avsikt att göra så. Vårt uppdrag springer ur vår Kärlek för alla Skaparens skapelser, oavsett form, färg eller storlek.

Universum är fyllt av olika former av liv, och varje Universum som vi reser i är fulla av överraskningar. De är alla som ert där liv utvecklas och upplevs för sin andliga tillväxt och utveckling, Så oavsett yttre utseenden är ni Alla Ett, och när ni når en nivå av Kristusmedvetande kommer ni inte att känna någon tveka om det. Då, och först då, kommer ni att tillåtas ta er framåt vart ni än vill. Del av Första Kontakt kommer att omfatta de olika livsformer som finns i ert eget Universum, och ni kommer att presenteras för dem. Ni kommer snabbt att förstå att yttre form inte är någon mätare på den andliga essens som finns inuti. Till och med på er medvetandenivå, skulle ni kunna känna de högre vibrationerna av Ljus där ni möter en utvecklad Varelse.

Nu när ni är fullt inne i övergången från dualitet till Uppstigning, kommer ni att upptäcka att mycket försvinner av det som ni tidigare tagit för givet. Gamla system som är inadekvata för den Nya Tidsåldern, och som inte stödjer de uppvaknande, bryts upp och ingen ansträngning, oavsett hur stor den är, kan återskapa dem. Det tillåter nya idéer, som är mer i linje med era behov, att manifesteras och det är ingen brist på dem. Många har blivit undertryckta att hålla liv i de gamla paradigmen och när det är lämpligt kommer de att lämnas ut till er. Ett mycket fruktbart område är det som gäller fri energi, och många små flyttbara enheter kan tillverkas på kort tid. Detta kommer att tjäna många ändamål, medan en mer allmän strategi också kommer att genomföras för att täcka era behov. Det kommer att hjälpa till med att frigöra er från plikter som tynger er, där ni arbetar många timmar för att säkerställa de grundläggande tillgångarna för ett normalt liv.

Jag är SaLuSa från Sirius, och lämnar er med välsignelser och kärlek från den Galaktiska Federationen. Vi vill att ni ska få tid på er för att omorganisera era samhällen till effektiva grupper som kan hantera förändringarna så att de kan introduceras smidigt. Vi kommer naturligtvis att övervaka arbetet som ni gör så att förändringarna formas efter en nytt tillvägagångssätt som är i samklang med Kärlekens och Ljusets principer. Alla gamla lagar och regler som bryter mot dessa principer kommer att avlägsnas eller skrivas om. Även under den korta tid som leder till Uppstigning, kommer er levnadsstil att ändras ganska drastiskt för att lyfta er upp och bli färdig för att ta er plats hos oss. Ni har fått tillräckligt med råd för att nu veta vad ni kan vänta er, och det bör ge glädje och lycka i ert hjärta. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012