Followers

PUTIN

måndag 28 november 2011

28.11.2011


 SaLuSa 28 November, 2011 


Mängden av kärlek som sänds till er vackra planet ökar ständigt och den kommer att fortsätta så, eftersom det hjälper er att nå en högre medvetandenivå. Många stora Varelser av rent Ljus är inblandade och deras makt överstiger er fantasi. De kan kontrollera flödet av Ljus så att ni inte övermannas, och hela processen med Uppstigning är mycket omsorgsfullt ordnat för att säkerställa maximal framgång. Eftersom det, i allmänna ordalag, är ni som har tagit energin till Jorden, så har energigallren blivit satta i kraft och det hjälper till att öka era medvetandenivåer. Vi kan inte tillräckligt understryka hur viktiga dessa tider är för er alla, och vi uppmanar er att dra fördel av den underbara möjligheten att stiga upp, som nu erbjuds er. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det vara en sådan fokuserad energi centrerad mot Jorden, som kommer att erbjuda varje själ det som behövs för upplyftande. Allt som behövs för att komma igång är avsikten att förändra ert liv till ett där ni kan se alla själar som Ett med er, och behandla dem efter det med sådan kärlek och omsorg som ni önskar för er själva.

Inget annat i ert liv är så viktigt som er andliga evolution, och om ni inte önskar att bli kvar i de lägre vibrationerna måste ni se framåt för att komma underfund med hur ni ökar medvetandet till högre nivåer. Vad ni än känner, så har ni en naturlig längtan efter att söka meningen med livet och det driver er ständigt framåt. Skjut kommentarer åt sidan från andra som inte har förmågan att omfatta tanken på att ni är mer än er kropp, och tänk på att det finns en del av er som är oförstörbar och som är ert verkliga jag. Att leva som fysisk Människa i den 3:e dimensionen är bara en del av ett stort äventyr som nu slutar med fullbordandet av cykeln i dualitet. Därifrån, för de som stiger upp, kommer flytten till en ny erfarenhet i en kropp med kristallint uppbyggda celler som kommer att inneha en högre grad av medvetande. Alla tidigare nackdelar som påverkat er, så som åldrande, kommer inte att uppstå och livet kommer att bli mycket mer angenämt och givande.

Ni kan egentligen inte vara stillastående när det gäller er evolution, även fastän ni inte uppfattar förändring inom er. Allt runtom er utvecklas och ni kan inte låta bli att bli påverkade av vad som händer. I det långa loppet kommer ni att vilja förflytta er bortom er nuvarande nivå, då ni har lärt er av en erfarenhet och vill pröva nästa. Förändringarna inför er kommer att göra er på det klara med att det gamla paradigmet har upphört att vara av värde, medan det nya erbjuder så mycket fler möjligheter att utvecklas. Det uppstår inte av tillfällighet utan är en del av Skaparens plan för er som utförs av Varelser som har återvänt till Källan. När vi i den Galaktiska Federationen till slut visar oss och kan samtala med er, kommer det att ge er möjlighet att få svar på era frågor. Vi är era mentorer för denna tidsperiod, och har redan öppnat era hjärtan och tankar för en mer expansiv förståelse genom tidigare kontakter med er.

Det har funnits ett behov av att ni tar mer ansvar för er andliga utveckling och att ni får mer kunskap inifrån. Hittills har ni varit beroende av andra för att få det, och har i många fall blivit styrda åt fel håll, vilket allvarligt har bromsat er förmåga att fortsätta framåt mot sanningen. Vi märker, att där det finns starka övertygelser finns det också svårigheter med att bryta ned motståndet mot förändringar, men det kommer tider då sanningen blir svår att avvisa. Vi skall lägga fram sanningen om er bakgrund på ett sådant sätt att den blir mycket svårt att förneka medan den kommer att biläggas med ovedersägliga bevis. Detta kommer inte att påverka er fria vilja, då den är en Guds gåva som ingen kan ta ifrån er.

Vad som kommer att bli övertygande för alla är förmågan att visa er tidigare händelser så som de verkligen gick till. På detta sätt kan inte sanningen förnekas, och er historia kan skrivas om efter vad som verkligen ägde rum. Detta är viktigt så att ni helt och fullt förstår på vilket sätt era liv har kontrollerats av de negativa influenser som finns i ert Universum. När ni stiger upp har de emellertid ingen sådan makt över er, då deras vibrationer är för låga för att kunna existera på en sådan nivå.

Bit för bit börjar ni se en mycket större bild av hur ni passar in, och trots de Mörkas försök att hindra det, så är det bestämt att ni bli framgångsrika när det gäller Uppstigning. Faktiskt är det en naturlig del i era erfarenheter, och utan den kan ni inte fortsätta till de högre dimensionerna. Vi har deltagit vid ett antal Uppstigningsprocesser tidigare, och er är i särklass den mest unika genom att ni tillåts stiga upp i en fysisk kropp. Det låter antagligen som något utöver vad er fantasi förmår, ändå någonstans i ert undermedvetna har ni djupa minnen av tidigare tillfällen som detta. Kom alltid ihåg att ni alla var mycket Högre Varelser, och endast lämnade era sfärer för att få erfarenheter av en mer fysisk existens.

Käraste, hoppet från där ni nu är till en högre dimension kommer att bli ganska anmärkningsvärd med anledning av den hastighet som det sker på. Vi är ansvariga för mycket av de framsteg som görs, och det är uppenbart att vi måste komma igång mycket snart. Anpassningen i tiden är flexibel, och vi reagerar inte på samma sätt som ni gör inför förseningar. Vi vet exakt när vissa händelser behöver startas upp, så vi har fördelen av att tålmodigt kunna bida vår tid tills vi tillåts att gå till handling.

Världen är i behov av en sista infusion med Ljus som får medvetandenivåerna att öka exponentiellt och ta er framåt till en nivå som tar er bortom de Mörkas påverkan. På detta sätt kommer ni i ett sådant läge där ni helt och fullt kan koncentrera er på de sista stegen som leder er till Uppstigning. Ni är redan inne på den vägen och vi ska ge er vilken hjälp ni än behöver för att komma vidare framåt. Det kommer att bli den strålande seger som ni har arbetat för i eoner av tid, och den som ni alltid vetat skulle bli er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag säger er att vi håller vårt löfte att göra er mer medvetna om vår närvaro i era himlar. Vi har för avsikt att ta mer kontakt med er, och öka visningarna av våra fartyg. Det bör få avslöjandet att komma närmare, vilket vi välkomnar som ett första steg mot vidare uppenbarelser.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012