Followers

PUTIN

tisdag 8 november 2011

SaLuSa, 31 okt, 2011


 


SaLuSa, 31 okt, 2011


Avslöjandet som sådant är viktigt för oss men inte så som den efterföljande utvecklingen, och de Mörka försöker på alla sätt att hindra tillkännagivandet då det förutspår slutet på deras förtäckta aktiviteter. Det är också början på en närmare relation mellan oss som för med sig en storartad sammankomst i Ljusets Brödraskap. Vi manar därför på våra allierade att sätta igång Avslöjandet så snart som möjligt, men vi sätter igång det om det blir nödvändigt. Vi har länge hänvisat till det gudomliga datumet för detta och det drar sig närmare så en eventuell försening kommer att bli kortlivad.

Det är inte så att ni kommer att vara oförberedda på Uppstigning då den har pågått en längre tid. När vi väl en gång kan kommunicera med er öppet, kommer vi att klargöra detaljerna för er. Som det ser ut nu så har de av er som valt att stiga upp, noggrant följt de råd som getts. Ni har hittat er egen väg och många lever redan de liv som en som vandrar i Ljuset. Det finns olika idéer om på vilket sätt som sluttiderna spelas ut, men det har accepterats då det är ert val, liksom vart er resa för er. Håll i minnet att 21.12.12 , som är en större upplyftning, ändå bara är början på en annan erfarenhetscykel. Hur som helst så är det möjligheten för er civilisation att lämna dualiteten och att sluta återfödas i de lägre dimensionerna.

Ni har kanske fina minnen från Jorden, men glöm inte att majoriteten av er kommer att stiga upp med henne för att njuta av glädjen och harmonin i de högre dimensionerna. Ni kommer inte att ångra att ni lämnar den nuvarande Jorden och ni kommer faktiskt att känna er ganska priviligierade för att ni har fått dela hennes resa. Ni kommer att ha flyttat från det overkliga till Skaparens uttryck av vad och hur livet verkligen skulle vara. Dualiteten gavs till er för att få erfarenhet av exakt det ni ville och ni hade fullständigt fri vilja. Nu stiger ni upp till sfärer där Skaparens Lagar är påtagliga och skapelsens krafter kommer att ges till er. Vid det laget har ni blivit Kosmiska Varelser utan några som helst begränsningar. Emellertid kommer Universums Lagar fortfarande att tillämpas, men vid er högre nivå av prestationer och förståelse kommer ni inte att göra något som går emot dem.

Efter att ha levt i mörksens djup och det pågående sönderfallet, hade man kunnat förvänta sig att ni hade vänt er mot dem som lade detta på er. Eftersom så många av er vände er mot Ljuset och sökte befrielse från era förtryckare, tillät det Ljusets Brödraskap att godkänna vår närvaro i era liv. Med hjälp har ni rest er ganska hastigt, och genom detta har medvetandenivåerna lyfts till en ny höjd. Effekten har hjälpt era medresenärer till att också vakna och rörelseenergin är sådan att inget kommer att hindra den från att gå mot sitt inneboende avgörande. Detta är förstås vad ni har arbetat för under en längre tid och vår närvaro är er garanti för färdigställande.

Medvetna om att ert nuvarande liv bara är ett bland många som kommer att fortsätta i oändlighet, kommer ni att upptäcka att det är endast genom era erfarenheter som ni växer i medvetande. Det kommer att expandera gradvis så att det till slut kan omfamna en hel planet, och långt bort i framtiden kanske några av er att välja upplevelsen av att vara en planetarisk logos. Detta kanske ger er en känsla för vilken storslagen varelse ni har i Moder Jord, vilken också fortfarande växer i medvetenhet. Det är därför som ni stiger upp tillsammans, och om ni tänker på det, så är det verkligen ett häpnadsväckande faktum. Vem skulle kunna tro att Jorden är en fullt medveten Varelse. Det är därför som ni ombeds att ge en bekräftelse på vad hon har gjort för er utifrån sin kärlek till mänskligheten. Hon känner er kärlek, tar emot era böner och blir stärkt av dem medan hon fortsätter med rensningen av planeten.

Ju mer ni förstår sanningen om er själva och meningen med att ni är här, desto lättare blir det att acceptera förändringarna som kommer. Vi skulle vilja säga: följ med i flödet, medvetna om att allt kommer att sluta bra oavsett hur det verkar nu. Tänk bara vilken kort tid det är kvar före Uppstigning och njut av tankarna på hur spännande det är att vara en del av det. Det är därför som ni inkarnerade i denna särskilda tid och var fullständigt medvetna om vad era upplevelser skulle innefatta. Tänk efter på de visa själar som har gjort er sällskap under de senaste åren, medförande en högre medvetandenivå vilken är nödvändig för att säkra en fortsatt upplyftning. Ni kallar dem Indigobarn, Stjärnfrön och andra namn vilket anger dem som de speciella som ger er den kunskap som är så väl behövd. De lämnade de högre dimensionernas bekvämlighet och harmoni för att stå till er tjänst när deras närvaro behövdes.

Behandla alla som era Bröder och Systrar och ge av er kärlek så fritt som ni kan. Om ni kan göra det och se Ljuset i dem, så kommer ni att hjälpa dem att höja sig så som varje själ svarar på vibrationen av kärlek. När ni kan göra detta, då har ni verkligen nått en ny nivå i Kristusmedvetande som lovar gott inför framtiden. Gör helt enkelt ert bästa, och mer kan ni inte göra, ingen kännande själ kommer att anklaga er för de tillfällen när ni inte kunnat hålla uppe sådana nivåer. Det blir enklare efterhand som ni utvecklas mot de högre dimensionerna och slutligen tar er plats inom dem.

Sanningen kommer med de uppenbarelser som vi tar med till er, men förbered er på att bli förvånade över till vilken grad ni har blivit missledda. Mycket kommer att verka otroligt och svårt att acceptera därför att ert tänkande har varit kontrollerat under så lång tid. Det mesta av uppenbarelserna kommer att verka logiskt och förklara några av de mysterier som avsiktligt har lagts fram för er med avsikten att hålla er under kontroll. Det sista de Mörka vill är att ni ska bli oberoende av dem.

Jag är SaLuSa från Sirius och ju mer jag förstår om er, desto mer uppskattar jag hur motståndskraftiga ni är och hur dualiteten har härdat er mot livets med- och motgångar. Inte undra på att andra civilisationer kommer att se upp till er och söka er hjälp. Ni har lämnat bekvämligheten och glädjen i att vara i de högre dimensionerna för att få en totalupplevelse av dualiteten med alla dess smärta och sorg för att kunna hjälpa andra. Jag bugar för er och bekräftar de vackra älskande själar som ni är, jag älskar er alla.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey

Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012