Followers

PUTIN

tisdag 22 november 2011

SaLuSa 21 November, 2011


 SaLuSa 21 November, 2011 


När ni en gång bestämt er för vart ni vill så låt inget avleda er uppmärksamhet och riktning från ert mål och tänk på att ni har förberett er sedan länge för denna tid. Ni har kommit ända hit och bör vid det här laget veta exakt vad ni har arbetat för. Er karma bör på alla sätt och vis nästan vara till ända, och många av er har valt att i denna livstid helt klara upp den. Bekymra er inte om huruvida ni vet om det finns mer arbete att göra, eftersom vad än som återstår vid tiden för Uppstigning omfattas det av Lagen om Nåd och tas inte med framåt. Många relationer har lidit skada på grund av karma, men var snälla och kom ihåg att ni snart kan ses igen när ni väl har lämnat denna dimension. Ni kommer att acceptera att er Jordfamilj sattes dit för genomarbetning av allas ert kollektiva karma, och denna gång släpper ni era roller och avslutar saken. Familjer inkarnerar ofta tillsammans flera gånger om, och, som ni kan tänka er, spelar olika roller, går från det ena könet till det andra och byter även roller med varandra. Detta är en anledning till att ni bör avstå från att döma andra, eftersom ni inte har med hela bilden som förklarar alla ”varför” och ”därför” i era livserfarenheter förrän ni återvänder till de högre dimensionerna. Ni kan vara försäkrade om att ni av nödvändighet ibland fått spela rollen som en av de Mörka. Detta behöver inte betyda något annat än att ni levt liv med negativa attityder.Allt runt omkring er fungerar perfekt i enlighet med Universell Lag och det bör ni vara nöjda med. Annars skulle ni ha upplevt verkligt kaos med liten möjlighet att komma undan följderna. De oupplysta bland er anser att detta är fallet nu, och utan er tro på framtiden ser de ingen väg ut ur världsproblemen. Det är därför som vi uppmanar våra allierade att få ett avslut på sina aktiviteter så att vi kan ordna för avslöjande och fortsätta vidare till kontakten med er. Det är väsentligt för alla dessa själar som har ingen eller bara liten insikt om vem de verkligen får hjälp ifrån. Vi tror att när vi en gång blivit officiellt erkända och inbjudna att landa på Jorden så kommer vår närvaro att betraktas som vänskaplig och ni kommer att godta vår plan att få er upphöjda. Delar av förberedelserna för det kommer naturligtvis att involvera avlägsnandet av de Mörka från alla maktpositioner, eftersom vi vill kunna snabba på framåt utan dröjsmål, då vi väl sätter igång rensningarna.Börjar inte den drömmen att bli sann för er nu, att freden en dag ska sänka sig över Jorden och att krigen för alltid tagit slut? Freden har redan kommit igång och vi har hållit kvar freden för er skull. Inte en gång, utan många gånger det senaste halvseklet, har vi hindrat avsiktliga försök att starta ett nästa världskrig. Till och med nu pågår dessa försök, men vi har gått in och förhindrat användningen av kärnladdningar. Det finns vissa mörka grupper som blommar upp när det är krig och de har till exempel inga betänkligheter mot att förse båda sidor med arsenal. Detta har pågått en längre tid, vilket har visat sig mycket lönsamt. Dödens köpmän är emellertid under avveckling, och deras vapen och utrustning kommer snart att ha förlorat sin funktion. Det var tider för några tusentals år sedan då ni inte förstod bättre, och den mänskliga rasen var då mycket benägna att se främlingar som ett hot mot sin existens. Nu går ni samman när ni förstått att ni är Alla Ett, och att er utveckling bäst blir hjälpt av att ni samarbetar. Trots allt så går ni ju alla slutligen mot samma mål eftersom ni söker efter vägen tillbaka till Källan av Allt Som Är.Varje själ kommer på ett eller annat sätt att möta oss mycket snart, och vi ska upplysa er när stötestenarna hindrar er från att acceptera den sanning som vi kommer att ge ut. För närvarande finner ni det svårt att ens fundera över att era övertygelser skulle kunna bli ifrågasatta, ändå kommer ni inte att kunna fortsätta framåt om ni inte är beredda att släppa dem. Vi säger hela tiden att ni skall lita på er intuition, och detta råd kommer aldrig att bli så viktigt som det är nu. På detta sätt kommer ert Högre Jag att förflytta er in i situationer som förser er med de svar ni behöver. Dessutom har ni ju era Guider och Änglaväsen, som ni kan vända er till om ni önskar få ett råd. Ni är aldrig ensamma men Guiderna kan inte befria er från alla erfarenheter eftersom vissa är nödvändiga för er att gå igenom för er utveckling.Lev som du lär nu, eftersom det är mycket viktigt i en tid där händelser kan verka väldigt förvirrande för många människor. Ni kan hjälpa andra med er kunskap och den kommer att bli särskilt nyttig när det gäller desinformation. De som saknar information kan inte sortera ut sanningen från lögnerna, men det kan vara en mäktig utmaning även för Ljusarbetare. Det faktum att media fortfarande är mycket tillbakahållet och utsatt för censur gör det inte lättare, men oron för motsägande falsarier är inte lika stor som förut och öppenheten fortsätter att öka. Mutor och korruption är nästan endemisk (koncentrerad och begränsad) inom många av världens länder, och det måste förändras mycket snart. Dessa frågor är alla under vår behandling, så att vi kan hitta sätt att hjälpa er på. Media måste förtjäna folkets respekt, och detta gäller även politiken som har varit riklig på charlataner och kriminella. Detta måste förändras, och förändras mycket snabbt så att förtroendet repareras.Era rop på förändring blir även stöttade av demonstrationerna som ännu är aktiva och fortsätter, och myndigheterna kan inte hindra dem från att breda ut sig. Energin har ett eget liv, så att säga, och attraheras av sin like som får ett lyft av den. Att denna tid har kommit är inte förvånande, då ni har byggt upp impulsen under många år. Nu är ni i färd med att skörda belöningen av er uthållighet gentemot det stora motstånd som allvarligt har försvagats av det inkommande Ljusenergin. Oavsett av upp- och nedgångarna längs vägen, var det alltid ert öde att vinna över de Mörka så det finns inget att oroa sig för - ni är de segrande. I en inte alltför avlägsen framtid ska vi fira det tillsammans, och så bra vi ska ha det! Vi tror inte ni riktigt fattat vilken fantastisk bedrift det kommer att vara, och hur långtgående den kommer att bli. Många själar är mycket beroende av utgången, och de gör sig beredda på att glädjas.Jag är SaLuSa från Sirius och älskar er alla för att ni tar på er en sådan utmaning som har tryckt ner er, men ni gav aldrig upp utan studsade tillbaka och visade Ljusets och Kärlekens kraft.


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012