Followers

PUTIN

måndag 14 november 2011

SaLuSa 9 November, 2011


 SaLuSa 9 November, 2011

Händelserna fortsätter och ökar i hastighet jämfört med tidigare, och världen ser på medan Europa förfaller på ett sätt som har vittgående konsekvenser. Problemet med att man inte hittar någon lösning ligger i att det inte finns tillräckligt med pengar för att finansiera någon hjälp eller undsättning. Som vi har informerat er om, så kan inte det gamla systemet stödja de inblandade länderna, och ett nytt system behövs som fullständigt tar i itu med problemet. Svaret står förstås vid sidan av och väntar, och våra allierade kommer att presentera sin plan vid lämpligt tillfälle. Var övertygade om att besvären för er kommer att bli kortlivade och att vi kommer strax efter, utrustade med ansvaret för att föra in den nya planen. Förändring måste komma och eftersom era behov är identifierade, så har vi värvat hjälp från myndighetspersoner för att hantera dessa så fort som möjligt. De, tillhörande mörkret som vi redan har identifierat, kommer att hindras från att blanda sig i, och om nödvändigt så blir de flyttade till ställen där de inte kan göra detta.

Några av våra allierade, vilka kanske skulle vara en överraskning för er, vet att hotet som hängde över er värld hade påverkat praktiskt taget alla länder. Illuminati hade ambitionen att erövra världen och ingen hade gått säker för deras ambitioner. Turligt nog är faran över och med tiden kommer resterna av alla deras militärstyrkor och baser att avlägsnas. Fred är på väg och kommer att etableras före Uppstigning och vår närvaro kommer att säkra dess varaktighet. I och med de ständigt ökande medvetandenivåerna finns det ett motstånd hos många människor mot att resa sig mot sina egna landsmän. Delvis kommer detta från erkännandet om att krig inte löser några problem utan istället förvärrar dem. En del av Jordens rening kommer att bli restaureringen av allt som förstörts, skadats eller förorenats genom krigshandlingar.

Ljus och Kärlek återvänder till Jorden mycket snabbt och mycket har grundlagts varje gång ni har nått till ett nyckelläge. Nästa sådant är 11.11.11 och det är ett extremt viktigt datum som dramatiskt kommer att öka frekvensen i er Ljus- och Fysiska Kropp. Några av er kommer otvivelaktigt att känna det och veta att intensiteten har ökat. Det kommer att fortsätta genom hela Uppstigningen, då ni kommer att vara helt redo för att fullborda processen. Då har den Gyllene Tidsåldern kommit igång med fortsatta stadier av upplysning som tar er vidare till ännu högre dimensioner.

De mer Jordliga förhållandena kommer att göras klara i god tid, och äntligen har fortsatt energi vägrats för att hålla igång de gamla paradigmen. De håller redan på att brytas upp, och mycket kommer att ägnas åt detta i era tidiga kontakter med oss. Vi är ålagda att avlägsna allt som inte har någon plats i er närmaste framtid. Så det kommer att bli en spännande tid att vara närvarande på Jorden, medan kärlek ersätter rädsla och de negativa känslor som underblåsts av de lägre vibrationerna. Enheten av Allt Som Är kommer att lyfta upp er, och folk kommer att släppa alla tankar om separation medan de kommer tillsammans för att skapa en ny civilisation som agerar som Ett, där alla själar känner kärlek och omtanke för varandra. Antaganden om olikheter som de Mörka har spelat på för att hålla er åtskilda kommer snabbt att övervinnas. Det kommer inte att finnas plats för religiösa dogmer och den enda Sanningen kommer att råda medan själar lär sig anknyta till sina Högre Jag.

De av er som har mycket information och kunskap om Sanningen kommer att uppmanas att bli mentorer för de som inte har det. Mycket har falskeligen lagts fram för er, och vi beklagar detta, men det gäller de flesta religiösa sällskap eller kyrkor. De som känner sig starkt fästa vid sina övertygelser, ber vi helt enkelt om att försöka vara öppna för nya tankar och det att det finns bara en Enda Högsta Skapare. Ert ego kanske inte är så lätt att övertala till att lämna de övertygelser som ni har vårdat, men vi är säkra på att ni kommer att finna det lätt byta ut dem.

Fri vilja är gåvan ni har fått av Gud och den ärar vi, så långt som till att vi inte skulle försöka tvinga på er en annan uppfattning. Vi ber er emellertid igen – var snälla och öppna er för nya versioner av meningen med livet, och även en hel del omskrivning av er historia. Ni ska veta att allt som någonsin hänt har registrerats och kan ”åter-spelas” om det är nödvändigt för att klargöra något missförstånd. Det kan inte finnas något annat än den Enda Sanningen och ni har nu nått den punkt där det är dags att den ska ges till er. Så många strider har ägt rum på Jorden på grund av skillnader som har vidmakthållits och spelats på av de mörka krafterna. Snart kommer ni att veta hur det är att bli befriade från sådana omständigheter och får leva ett fredligt och välsignat liv med era Bröder och Systrar, vilket innefattar även oss.

Det finns mycket att se fram emot, och det obehag som orsakas av förändringarna kommer inte att betyda någonting jämfört med frihetens gåva och den fred som ska bli er. Inget kan hindra den framgångsrika avslutningen av er resa genom Dualitet, då Skaparen har gett den sin välsignelse och kärlek. Gå därför omkring i era vardagsliv med hjärtat fyllt av glädje, och se er själva i själarna omkring er. Mörka eller av Ljus, det har ingen betydelse eftersom ni har delat erfarenheter på varsin sida i det delade. I framtiden kommer ni att erkänna det gudomliga i alla ni möter, och dela skönheten av kärleken hos varandra. Energierna smälter samman och vibrationerna harmoniserar tillsammans i ett uttryck för Villkorslös Kärlek.

Käraste, fortsätt att på er resa göra ert bästa för att göra andra människors liv litet gladare, då till och med ett vänligt ord eller hälsning kan vara upplyftande för dem. Människor har tenderat åt att vara isolerade eller tillbakadragna och ändå ha förmågan att vara utåtriktade och generösa i vänskapen med andra. Skjut åt sidan det som verkar skilja andra personer från er, ”tala” med dem på en högre nivå och de kommer att förstå. Hjälp dem att lyftas upp genom att önska dem sådant som du önskar åt dig själv.

Jag Är SaLuSa från Sirius, och tanken på er upplyftning och återkomst till dimensionerna av Ljus gör mig upplivad. Må ni få ta emot Skaparens Kärlek och Välsignelser som för in glädje och lycka i ert liv. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012