Followers

PUTIN

lördag 26 november 2011

SaLuSa 25 November, 2011


 SaLuSa 25 November, 2011 


De av er som följer händelserna i världen kan inte ha undgått att märka att våra förutsägelser om utvecklingen har blivit till er verklighet. De massiva problemen inom bankväsen och finansiering är helt klart på väg mot en kollaps, och det finns inget sätt att hejda detta. Ni lever i en värld som är i ett kaotiskt skede på stadig väg mot implosion. Folk ser nu vad som har varit fel med den gamla installationen, men har inte hittills haft något riktigt svar på hur man fullt ut handskas med problemen. Ett antal regeringar har gemensamt kommit överens om att stödja ett nytt tillvägagångssätt gentemot bankväsendet, men det återstår att se vem som kan sporra dem till handling. Denna situation ger oss en möjlighet att trycka våra allierade framåt, och med vår hjälp kan de dra upp riktlinjerna för vad som är nödvändigt för att komma vidare mot en ny väg som löser era problem. Det gäller också att ta hänsyn till programmet för Överflöd, vilket blir följden av dessa förändringar, så vi arbetar hårt med att få till något som liknar ordning. Mycket av det som väntar på att få komma ut är knutet till tillkännagivandet av Avslöjandet, och det är klart och väntar helt enkelt på överenskommelse om ett fast datum.Medan varje vecka går blir behovet av att komma igång med förändringarna mer pressande, men vi vill inte skjuta från höften efter att ha väntat tålmodigt under så lång tid. Det finns faktiskt inget att vinna med att starta upp för tidigt, eftersom vårt agerande måste koordineras med er för att säkra en väg mot smidig framgång. Den Galaktiska Federationen fortsätter att nära övervaka de Mörkas aktiviteter, eftersom fastän deras inrättning är i oreda så kan de fortfarande utgöra ett hot. Emellertid har vi tagit ifrån dem deras möjlighet att förorsaka en större katastrof och hindrade dem från att störa i Mellanöstern. Länderna där behöver själva reda ut sina problem och så mycket som möjligt agera utifrån kraven från sina egna folk. Tidigare har Väst avsiktligen tagit sikte på oljefälten och anstiftat svårigheter och krig för att försvaga dem och ta över. Kolonialismen tog länder och dess rikedomar från de ursprungliga befolkningarna, och det kommer att behandlas när fred har återupprättats.Det har hänt så mycket som fått er i ett tillstånd av fångenskap med förespeglingar om att ni ändå är fria, vilket är långt ifrån sanningen. Sann frihet kommer att bli återskapad när vi väl har avlägsnat de Mörka och när de nya regeringarna följer grundlagen (the Constitution). Många lagar som nyligen olagligt upprättats kommer att göras ogiltiga, och människor som har blivit straffade eller fängslade ska gottgöras. Dessa förändringar uppstår med vår hjälp för att säkra att ni blir återinförda som Självständiga Varelser. Alla dessa handlingar kommer att bereda väg för större ting som kommer med och efter Uppstigning. Så ni förstår att det ligger en jäktig tid framför oss, en mycket uppfyllande sådan.Vid det här laget har de flesta av er, som följer informationen från olika pålitliga källor, fattat att en underbar tid närmar sig. Det bör göra er resa mer uthärdlig under förändringarna, som med vår teknologi kommer att gå smidigt och ganska kvickt. Våra planer uppdateras så fort förändringar blir nödvändiga och vi är beredda att gå till handling när de nödvändiga förspelen väl är klara. Allt är så nära fullkomnande så att vi vet att det krävs mycket kort tid för att vi ska kunna sätta fart.Var modiga och stå stadigt på jorden när ni hamnar inför attacker på era övertygelser, som när vissa människor inser att världen stadigvarande förändras och de är motvilliga till att överge vad de har. De vet inom sig att de inte kan hejda evolutionen, men försöker att argumentera mot förändring på grund av den rädsla de känner. Om ni inbjuds att hjälpa dem förstå, så gör det utan att övermanna dem med er kunskap – ge dem helt enkelt bara det som behövs för att få dem över hindret på sin väg mot förståelse. Vissa själar är här för att uppleva Uppstigning på avstånd utan någon önskan att faktiskt delta i den. Alla erfarenheter hjälper ändå till så att man att följer med, och ofta sås ett frö som växer till en möjlighet att skaffa stor kunskap.Fria viljan fungerar vilket val en själ än gör, eftersom det är känt att om det är ett negativt tillstånd inblandat kommer ni alltid att studsa tillbaka. När det kommer omkring är ert liv oändligt och ni är odödliga, och Skaparen ställer inga krav på er i och med accepten av att ni är någon som önskat få erfarenheter utanför Källan. Varje själ växer i den kollektiva erfarenheten och medvetandenivåerna ökar snabbt. Såsom i himmelen så ock på jorden, och på Jorden lyfts ni alla upp genom var och ens ökande medvetandenivåer. Ni är som En Stor Själ och med ert nuvarande uppvaknande kan ni ”känna” den Enhet som ni existerar inom. Det är sant, att vad ni gör mot en, det gör ni mot alla andra. Ni accepterar mer ansvar för tankar och handlingar när ni når denna nivå av förståelse, inseende att ni skapar energi som påverkar andra.Många av er gör förberedelser för festligheterna vid årets slut, och det är en välkommen distraktion från den gråa vardag som media fokuserar på. Ta tillfället i akt och njut av att vara tillsammans som då  familjer förenas och förnyar den kärlek som finns mellan dem. Givandet är skönt för själen om det görs utan förväntan om att få något tillbaka. Det är en stor glädje, särskilt när det gäller barn, när man får se deras uttryck för glädje och lycka. Vanligtvis lägger de ingen vikt vid priset på gåvan och får ofta ut stor tillfredsställelse av enkla presenter. Vuxna är ofta av en annan åsikt, men som alltid är det tanken som räknas och den bör få uppskattning.Beroende på er grad av medvetenhet har ni mer än vanligt att fira detta år i och med att 2012 nästan är inpå er och kommer att bli något alldeles extra. Det kommer inte att bli likt något annat år, men allt på grund av de bästa orsaker, och vi tackar er som har kommit till Jorden för att sprida Ljuset. Det är ett år som man kommer att minnas under lång, lång tid och bli omtalat genom hela Universum. Det faktum att ni har övervunnit de Mörka och att Uppstigning är säkrad, är den upplyftning som försäkrar att Universum är tryggt och att Uppstigning kommer att fullföljas hela vägen.Jag är SaLuSa från Sirius, och känner mig mycket priviligierad över att få arbeta med så vackra själar. Jag välsignar er alla och sänder ut min kärlek till er.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012