Followers

PUTIN

torsdag 24 november 2011

SaLuSa 23 November, 2011


 SaLuSa 23 November, 2011 Folkets makt växer och vad ni ser runtom i världen är hur framgångsrik man kan vara tillsammans med ett gemensamt syfte. Det kan ta tid att åstadkomma fullständig framgång, men när ni väl har satt bollen i rullning, så bärs den framåt av sin egen drivkraft. Regeringar kommer att ta fasta på era krav eller ignorera dem på egen risk. Ni har skapat förhållandena som tillåter oss och andra att komma till er hjälp, vi arbetar förstås i kulisserna, och vårt inflytande hjälper aktiviteterna att riktas åt ett håll som är fördelaktigt för er. Som ni vet så följer vi vad som händer nu och också vad de Mörka planerar. Vi strävar efter att få er på en väg som är så lite instabil som möjligt och sannolikt undviker våldsam konfrontation. Ju mer myndigheter trampar ned på fredliga demonstrationer, desto mer stöd får dessa. Världens befolkning vaknar nu upp till hur den har varit förslavad under eoner, och kraven på förändring kommer inte att minska förrän folkets suveränitet har återfåtts.Så striden fortsätter, med Ljusarbetare som hämtar mer och mer Ljus till Jorden, vilket ökar vibrationerna till nya höjder. Var försäkrade om att allt är på rätt kurs som det var tänkt, och punkten är nådd där vissa bestämda handlingar ska genomföras. Våra allierade arbetar hårt men behöver vårt stöd då och då för att uppnå de mål vi sätter för dem. Som vi antytt tidigare vill vi gärna se ett kliv framåt före årets slut som banar väg för ett större språng framöver.

Använd alltid er intuition när det gäller er personligen och när ni ser behov av att skydda er från resultatet av något slags handlande. Vi tänker på sådant som matvarubrist, strömavbrott, som i vissa områden kan göra det tillfälligt besvärligt för er. Kom ihåg att vi i en nära framtid kommer att vara mycket närmare er, och högst troligen kunna hjälpa er direkt. Inga problem som ni upplever kommer att påverka er särskilt länge, eftersom de har förväntats sedan länge och varit tillåtna.Ni börjar inse, att trots de hemska prognoser om katastrofer som sker vid sluttiderna, så har än så länge inget sådant inträffat som förutsagts, och ni kan ta åt er äran för de förändringar som ägt rum. För en längre tid nu har ni framgångsrikt arbetat hårt med att öka vibrationsnivåerna, och det har övervunnit behovet av drastiska förändringar. Även om rensning och fysiska förändringar fortfarande krävs, så i stället för dramatiska i stor skala har de varit av mer lokal art. När vi kan förenas så kommer vi att arbeta tillsammans och snabbt göra upp med de utmaningar som ni ställs inför. Mycket av rensningarna kräver inte ens vår närvaro på Jorden utan kan göras klart direkt från rymden. Vi har faktiskt gjort det ett bra tag nu, vilket är skälet till att vissa av era större missöden enbart har orsakat begränsade besvär. Under den tidsrymd som era kärnvapenprov förorenade er atmosfär så var vi ansvariga för att den blev renad igen.Vi känner mycket beundran för er alla eftersom ni tog på er dualitetens utmaning, medvetna om att det skulle bli en extremt svår erfarenhet. Det är först nu som många av er har vaknat upp till er sanna identitet och det faktum att ni inte är era fysiska kroppar utan Ljusvarelser. Efter tusentals år och många livstider har ni funnit er förmåga att rikta er vilja mot det som ni verkligen vill ha och att ni inte är beroende av någon annan person. Ni behöver inte längre acceptera som er lott i livet att vara förslavade, och mer och mer tar ni ansvar för era liv. Med tiden kommer ni att vara helt oberoende och tillåtna friheten att välja era egna erfarenheter, det är inte långt borta i tid. Det gäller att lyfta upp er själva så att ni blir en Varelse av de högre sfärerna, och Uppstigning är en del av denna resa.Ta tills vidare problemen i er vardag i er egen takt, medvetna om att de är medel för ett avslut som kommer att föra er till en ny erfarenhetsperiod. Ni kommer inte att behöva gå igenom långa tider av återhämtning, då återuppbyggnadsarbetet går mycket snabbt. Vid det laget har vi anlänt till Jorden, och tillsammans ska vi förbereda scenen för stängning av cykeln i dualitet. Vi i den Galaktiska Federationen har förberett oss sedan länge för rollen vi ska spela mycket snart, och vi vet att generellt sett är ni redo att förenas med oss. Medvetandenivåerna hos många av er har nått en nivå som gör er tillräckligt vakna så att ni förstår det högre syftet med Människan och arbetar för detta slutresultat.Det kommande året blir ett med enorma prestationer, inte minst nedbrytningen av barriärerna som har hållit er åtskilda, oavsett om det är av politiska, religiösa eller rasistiska skäl. så står Människan är naturligt benägen att vara välvillig och fredsälskande, och då det blir ett stopp för krig och krigshot, kommer ni att kunna arbeta tillsammans utan att vara i ett tillstånd av rädsla och förtroendet återvänder mellan människor. Rättvisa återvänder också och där det är möjligt kommer orättvisa handlingar som begåtts mot oskyldiga människor att gottgöras. Vi vet att många av er har utsatts för falska anklagelser, och om ni fortfarande är i förvar eller fängslade, så kommer ni att friges.Politik kommer att förändras så mycket att det inte kommer att finnas utrymme för mutor eller korruption, och ärlighet och transparens kommer att säkra att ni har fullt förtroende för dem ni har valt. Vi har redan närmat oss dessa politiker som är av Ljuset och som man helt kan lita på ska ha ert bästa för ögonen när de utses till övergångsregeringar. Det är mycket som ska uträttas, men planeringen har pågått en ganska lång tid och de som vill arbeta med oss är pålitliga och vet vad som förväntas av dem. I framtiden ska det politiska systemet fungera annorlunda, det kommer att arbeta för folket och ni kommer att ha mycket mer inflytande i vad som sker.Käraste, er väntan är snart över och det förgångna kommer att verka som om det bara varit en ond dröm. Livet kommer snabbt att omvandlas till något som är njutbart och som till slut uppfyller era förväntningar. Redan har ett lugn inträtt i vissa människors liv, som effekt av den nya energin, och även en medvetenhet om att fördelaktiga förändringar är på gång. Håll ert fokus stadigt framåt och låt inte det närvarande kaoset komma åt er, då det inte kommer i närheten av att pågå så länge som ni förväntar er.Jag är SaLuSa från Sirius, och tackar alla er som gjort ansträngningen med att hämta Ljuset till Jorden, en dag kommer ni att upptäcka att det var det som ni kom för.


 
Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012