Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 24.08.2012


 


SaLuSa 24.08.2012Perioden ni är i nu är lite som lugnet före stormen, då ni i själva verket bara vet lite om vad som verkligen händer. Men våra aktiviteter sätter press på de som behöver stig åt sidan, för att tillåta den Nya Åldern att starta upp. Antingen så förflyttar de sig eller så gör vi det åt våra Allierade, och det kommer att resultera i att en hel del händer vilket till sist kommer att nå er nyhetsmedia. Det kommer att bli vad ni har förväntat er och kommer att ta fart mycket snabbt. Trots det så kommer det att ta några veckor innan resterna av det gamla paradigmet kan tas bort, och på så sätt tillåta införandet av det som skall ta dess plats. 

Som vi ofta har informerat er, så är allt redo att gå framåt, och vi kommer att bli precis lika förtjusta som ni kommer att bli när det gör så. Till en början med så kommer mycket av arbetet att utföras av våra allierade, vilka är väl förberedda för sin roll i processen. Vi har guidat dem under en lång tid och vi är extremt tacksamma för deras samarbete, vilket vi också är då det gäller ljusarbetare i allmänhet. Många av er inkarnerade specifikt vid denna tid med vetskap om utmaningarna som låg inför er, och valdes på grund av er lojalitet och tjänst till Ljuset. 

Många av er började att först vakna upp under den mörkaste tiden av er civilisation, efter att ha gett gensvar till ert inre yrkande. De skulle arbeta för något bättre som tog i beaktning nivån till vilken Mänskligheten hade sänkts. Som pionjärer så lade ni ned Ljuset och uppmuntrade andra att följa er. Det var osäkra tider fulla av faror, men ni startade något som de som följde er kunde bygga på. Som ett resultat så är nu så många själar delvis uppväckta, och de behöver inte mycket mer Ljus för att bli fullt uppväckta. 

Kom ihåg att Guden för detta Universum hade länge uttalat att denna cykel denna gång skulle sluta med en seger för Ljuset. Detta löfte har utförts av många, många Ljusbärare som överblickar Människans affärer från de högre rikena. Sådana varelser skulle för er förefalla som Gudar och ha enorm kraft, så mycket så att de kunde förflytta Jorden om det var önskvärt. När ni får reda på förändringarna som ligger inför er, så kommer ni att förstå hur lätt det är att införa dem. De arbetar med oss och kommer att se till att överföringsperioden blir så kort som möjlig, så att ni snart blir välsignade med alla fördelar med att vara i de högre vibrationerna. 

Era egna skapande krafter kommer att förstärkas, men tills att ni utvecklas ytterligare så finns det begränsningar på hur långt ni kan gå. En sak som ni snart kommer att bli medvetna om är hur snabbt era önskningar blir manifesterade. Jo, vi har redan berättat om era kommande färdigheter att skapa genom tankekraft. Men, till dess kommer ni att kunna nyttja vår teknologi, som kommer att täcka era omedelbara behov som till exempel kläder, husrum, mat, och fri energi. En del av detta kunde redan ha getts till er om det inte hade varit för det medvetna förhindrandet av de mörka Tjänarna. 

Ni skall inte längre hållas tillbaka och när vi är med er så kommer vi att ta igen den förlorade tiden. Vi kommer då också att ha sett till att det inte är möjligt att blanda sig i era framsteg från de med en annan agenda. Det är ett av vårt största ansvar, eftersom uppgiften att ni själva göra det skulle ha varit alldeles för svår. Vi har resurserna och teknologierna som till exempel att kunna spåra alla medlemmar av Illuminai, och vara närvarande där de är utan deras kunskap. Det är hur vi förhindrar att deras planer faller på plats, även om vi av karmiska skäl inte kan stoppa allt.

Just nu så ebbar idéerna ut hos Illuminati om hur de kan fortsätta med deras planer för världsdominans. Som ni kanske säger, det är skrivet på väggen, och de stirrar nederlaget rakt i ögat. De finner det svårt att acceptera att efter ha kommit så nära till framgång så har de misslyckats. Dualitet gav dem tillfället att planera deras övertagande för tusentals år sedan, och de påverkades av energier som existerade utom planeten. Både de mörka och Ljuset tilläts att uppmuntra själar att komma till deras respektive sida, trots detta så var ni varken helt det ena eller det andra på grund av att ni hade gått ned i nivå.

Ni har tagit er igenom en period då ni simmade i de lägre vibrationerna, som förde er från ett liv till nästa. På senare tid har Ljuset stabiliserats på Jorden, och är nu väl etablerat. Det kommer att förbli som så och till och med bli än mer kraftfullt då ni närmar er tiden för Upplyftning. Det blir ett enormt steg framåt, som kommer att se till att ni är redo att påbörja en ny cykel, men denna gång en cykel där Ljuset är den dominerande kraften. Era utmaningar, de som finns kvar, kommer att vara mer i form rätt tänkande och rätt handlingar, då Lagarna som skyddar själar under utveckling fortfarande finns på plats. 

Inget att oroa sig för, eftersom när ni når de högre nivåerna så kommer ni att ha blivit en Varelse ett högt utvecklat medvetande. Detta är ert pass till Galaxen, där ni har friheten att besluta om er nästa resa. Det finns så många olika Civilisationer, Råd och Federationer att ni kommer att ha gått om val. Spirituell utveckling är fortfarande ert mål, och nästa stadie kommer att se hur ni förbereder er för att vara en Varelse av Rent Ljus. När ni når denna nivå så kan ni förflytta er i vilken form som ni än önskar. Ni kommer också att kunna sänka era vibrationer som ni vill, vilket tillåter er att besöka de lägre vibrationerna om det är er önskan. 

Som vi ofta nämner, då ni lyfts upp och blir mer av Ljuset så kommer er önskan att vara till tjänst för andra. Så er tid är inte bortkastad, och ni kan organisera er tid för att inkludera njutbara aktiviteter. Gud önskar att ni njuter av ert liv och har satt allt framför er, så att ni kan finna tillfredsställelse i era resor. Just nu så vet ni inte nödvändigtvis i vilken riktning ni skulle resa, men när ni väl har en ökad nivå av medvetande så kommer ni själva att veta fullt och helt, och kan då göra era val.

Jag är SaLuSa från Sirius, och litar på att ni gradvis uppnår en förståelse av vilken underbar och spännande framtid som ligger inför er. 

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012