Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 14.09.2012


 


SaLuSa 14.09.2012De själar som är djupt inne i sina religiösa uppfattningar kommer att vara bland de sista att acceptera sanningen. Problemet har förutsetts och de respektive lärarna på vars lärdomar deras uppfattningar är baserade på kommer åter för att förklara vad deras sanna meddelande var. Med tiden så har tolkningarna medvetet ändrats för att sätta mer och mer makt och kontroll hos de som kontrollerar, till den grad att den sanna betydelsen har förmörkats. Vår närvaro och er förståelse av vår tjänst till er har hjälpt er att inse att en punkt kan nås i er utveckling då ni kan gå inom er och finna sanningen. Det betyder helt klart inte att ni inte skall tala med andra, då det alltid är nyttigt att beakta andras åsikter. 

Vi har redan satt våra övertygelser som en trosbekännelse som vi upprätthåller, och uttrycker vår plats av tjänst till andra inom Universum. Vid vår vibrationsnivå kan bara sanningen existera, och det är en nivå som ni också för er in på mycket snart. Så, vi ber er att vara öppna till nya idéer, vilka i allmänna termer är baserade på Enheten av Allt Som Är. Problemet ni har haft är att er civilisation har blivit fragmenterad och separerad i så många schismer, så att ni finner det svårt att veta vad ni skall tro. Dessutom har det medfört så många konflikter som ni har utkämpat bland er själva, för att bevisa vem som har rätt och eller fel.

På Jorden går det inte att finna tolerans i överflöd, och det är orsakat av de som försöker hålla fast vid sin makt om det nu är inom religioner eller politik. Vi uppmuntrar er att acceptera att andra själar inte nödvändigtvis kommer att vara vid ert stadium av förståelse, och inse att med tiden så kommer alla utvecklas i sin egen takt. Ingen bör förföljas på grund av sina uppfattningar, men inte heller bör de försöka att pådyvla sina på andra. Perioden som ni genomgår visar hur beroende ni alla är av varandra, och det krävs ibland motgångar för att föra er samman. 

Folk inser att klassuppdelningen baserad på inkomst och utbildning håller uppdelningen på plats, och att varje person bör ha jämlika möjligheter. En del kommer från fattiga ursprung och det är något som kommer att tas upp i och med förändringarna. Alla kommer att ses som jämlika, vilket de är i Guds ögon, oberoende av vilket karma som de utför. I själva verket i dessa sluttider så tar många av er an vad helst som krävs för att rensa ut det. Mycket av det är en fråga om relationer med varandra och en del hårda lektioner lärs nu. Då det gäller smärre lärdomar då kan dessa i själva verket tasbort, när det är uppenbart att er medvetandenivå har lyfts upp. 

När ni väl lyfts upp så kommer det att bli mycket annorlunda från vad ni har upplevt i er nuvarande dimension. Hårdheten och konflikterna som ni normalt träffar på kommer inte längre att ske, då det är total harmoni och samarbete och alla hjälper varandra för det högsta goda. Ni kommer att träffa era Guider och Änglavarelser som har stått vid er sida liv efter liv. Ni kommer att ha utvecklat medvetandenivåer som kommer att ge er en större förståelse av alla saker, och ni kommer i sanning att ha blivit en Galaktisk Varelse. Er civilisation är redan en medlem av vår Federation av Ljus, och en plats väntar på alla som vill förena sig med oss. 

Ett fantastiskt liv väntar er som förlöser er från mörkret som har följt er på er resa genom er nuvarande dimension. Ni har gjort ert och det är dags för er att lämna cykeln av återfödande som ni har upplevt. I framtiden kommer ni helt enkelt bara att byta kroppar när ni tycker det är nödvändigt, då naturligt sönderfall och död inte längre kommer att vara en del av era upplevelser. Som ni säkerligen är medvetna om, kommer ni att leva i hundratals år som ni räknar dem, men utan åldrande och ni kommer istället behålla en kropp i toppskick. Ni kommer att ha all den tid ni behöver för att följa era hjärtans önskningar, och till skillnad mot på Jorden så kommer ni inte att behöva pengar för att göra så, då det inte är nödvändigt. 

Mycket av vad ni ser som en väsentlig del av ert liv nu kommer inte längre att behövas och då ni gör er av med materiella objekt och kommer de att återgå till källan utan spill. Med tiden kommer ni att få ert personliga skepp, men förena er med andra för interdimensionellt resande i djupet av rymden. Ni kallar dessa större skepp för Moderskepp, och en del är städer i sin egen rätt. Ni kunde resa runt i ett under åratal, och finna hur alla era behov var tillgängliga hela tiden. De är helt självförsörjande och tar fördel av fri energi som omger dem. Under dessa förhållanden så är livet långt ifrån tråkigt, och erbjuder ofta en känsla av spänning då ni reser in i det okända. 

Ni har lagt märke till att då vi har träffat ert folk så har de kommenterat på våra synbarligen tighta dräkter. Det är därför de är tänkta till existens och är bokstavligen vårt andra skin, och följer varje rörelse av vår kropp. Till skillnad från er så behöver vi inte ta en resväska full av viktiga saker när vi reser. I det avseendet så är våra behov begränsade då vi till exempel inte har dagliga saker att göra som till exempel att raka oss, eller andra kroppsliga behövligheter. Ni kommer att ha en hel del att lära er när ni börjar era nya liv, men de är inte alls så komplicerade som livet på Jorden. Livet i de högre dimensionerna är en glädje och så tillfredsställande i alla avseenden. 

När ni känner er nedstämda så kom bara ihåg var er framtid ligger, och den obeskrivliga upplyftningen som kommer att starta ett helt nytt kapitel i er utveckling. Lidandet och plågorna ni har upplevt kommer att försvinna och sådana minnen kommer till slut att blekna in i det förgångna för att till slut bli helt bortglömda. Så håll ert sikte på vad som komma skall och inte vad som har varit, och låt inte negativa tankar distrahera er. Oberoende av vilka rädslor som trummas upp av nyheterna eller spekulationer om er framtid så blir allt kortvarigt. Tills att de mörka Tjänarna är bortförda så kommer de fortsätta att blanda sig i era framsteg, med tron att de på något sätt kommer att lyckas. De kommer att förstå att de har föga makt kvar och kan inte återgå till deras tidigare nivå av kontroll. 

Jag är SaLuSa från Sirius 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012