Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 01.08.2012


 


SaLuSa 01.08.2012Er respons till de nyliga positiva meddelandena om Olympiaden har varit underbara. En våg av stor förväntan har svept runt Jorden, och lyft upp folk. Sådana energier för med sig en sådan kraft att de överväldigar objektet av er vision och medför dess manifestation. Detta är hur ni kan påverka vad som äger rum, genom att fokusera på samma slutresultat. Naturligtvis så måste nu något slag av Avslöjande äga rum mycket snart, så att vi kan tillåtas göra vårt arbete öppet och i partnerskap med er. Vi skulle ju kunna fortsätta som förut och utföra vårt uppdrag i tysthet och bakom scenen, men vår fysiska närvaro behövs för att försäkra folk om våra sanna intentioner.

Vi behöver också tillfället att tala direkt till er och med godkännande av era Ledare. Var säkra på att de är väl medvetna om vår existens, och att vi har varit i kontakt med dem under många år. Tiden av förkastande av den fred som vi för till er är förbi, och de måste sätta åt sidan alla förutfattade meningar och politiska ambitioner. De måste också gå bortom de begränsningar som Illuminati har lagt på dem, och öppna dörren mot verklig frihet för folket. Ledare är förmodade att leda och utföra folkets önskningar, men få om ens någon gör vad de valdes för. Vi utfärdar ett påbud att de måste förändra sig eller bytas ut, och vi har lämpliga personer på plats för att ta deras positioner.

Vårt handlande är inte på något sätt en inblandning med era valda representanter och det skulle inte ens behöva tas i beaktning, om de på ett riktigt sätt hade utfört sina plikter och ansvar gentemot er. Girighet efter rikedomar och önskan att hålla makten har länge motiverat folk i höga positioner. Det har korrumperat så många människor runt omkring dem, till den utsträckningen att de är rädda för att stå för sanningen. Händelser som 9/11 kunde inte har utförts och klarat sig undan med om det inte hade varit för en stort maskopi. Vi vet att då ni följer ert samvete och kallelser från ert Högre Jag så kan det medföra att ni får de mörka Tjänarna på er. De använder sig av utpressning och direkta hot för att hålla er på plats, och det tar absolut en modig person för att stå upp emot dem. 

Ni kanske undrar varför de inte är skyddade av Ljuset, men vad de upplever passar naturligtvis in med deras livsplan. En del stora själar offrar sina liv för att jorda positiva energier på Jorden, vilket ofta är en större bedrift än om de hade gått igenom livet som normalt. Ni alla har en arrangerad tid för att lämna Jorden, och om ni till exempel skall uppleva ett långt liv så placeras ni i en familj som kan ge det. Till och med olyckor som gör det möjligt för en själ att lämna Jorden är en del av en livsplan som tjänar deras intressen. Det finns ibland ett behov av vissa typer av upplevelser som uppfyller karmiska behov. Vi vet att ni finner det svårt att förstå att en själ skulle gå med på något sådant, men det är solklart när ni inte är inkarnerade och innan ni inkarnerar. 

Mina Kära, alla era upplevelser är planerade för att föra er utveckling vidare, och även nu med närmande av Upplyftningen så lär ni er. Ni börjar inse djupet till vilket de mörka Tjänarna kan sänka sig, medan ni samtidigt förstår hur ni samlar mer Ljus till er själva. I och med detta så bes ni förlåta de som har utnyttjat er och tagit bort er frihet och rättigheter. Ert svar kommer att bli ett tecken på hur långt ni har utvecklats, och ge er en av de största lektionerna som ni kommer att lära er från era fysiska erfarenheter. Om ni är tillräckligt utvecklad så kommer ni att kunna göra det, eftersom ni förstår Enheten som binder er alla samman. Ni är alla ansvariga för varandra och ni bör sätta dömande åt sidan, då ni inte på något sätt kan förstå varför en annan själ har tagit på sig en viss livsutmaning. 

Ni var ivriga att vara på Jorden för dess slutliga tid i dualitet och särskilt ert sista liv, så att ni kunde uppleva den underbara spänningen med att lyftas upp. Det hela har inte än helt fullt utvecklat sig, men ni kommer snart få sanningen placerad framför er. Vid det laget kommer inblandningen av de mörka att ha bortförts, då deras makt och grepp om er inte längre kommer att existera. För närvarande sker arresteringar som leder till detta, och som också kommer att göra det möjligt för förändringar att gå framåt som i annat fall kanske skulle ha varit omöjliga. Under tiden är våra allierade fullt sysselsatta med att sätta upp strukturen för våra större aktiviteter i era affärer, och allt vi söker få är ett officiellt uttalande om vår existens. När detta väl är gjort kommer allt annat att följa ganska snabbt. 

På det ena eller andra sättet så vill vi få vår närvaro erkänd, och det finns gott om tid för oss att ordna till detta själva om vi så skulle behöva. Vi ser fortfarande Olympiaden som kan ge er den största showen på Jorden, och vi vill vara en del av det. Vi har satt tidsfristen för Avslöjandena men vi skulle helst se att det kom från en av era ledare. När det väl har genomförts så skulle vi hoppas att vi blir inbjudna för att träffa era ledare, och bli officiellt presenterade till er. Vi kan inte vänta i det oändliga och det är därför som vi driver frågan i det öppna. Tiden för övertalning har tagit slut så vi söker efter alternativa sätt för att nå våra mål.

Vi är överväldigade över det stora svaret vi får från er, folket, och vi ser hur er ivrighet att träffa oss blir noterat av de vid makten. Deras ovilja till handling har allt att göra med att behålla makten, och de vet att till slut måste de böja sig inför era önskningar. Er inställning till frågan är mycket passande i och med att ni trakasserar era auktoriteter genom att lägga era krav under näsan på dem. De kanske ignorerar era namnlistor, men till slut måste de gå med på era krav. De som fortfarande försöker att stå i vägen för er kommer att bortföras, och utbytta mot de som är ärliga och pålitliga. 

Håll ert Ljus skinande och gå med flödet, och vet att absolut inget kommer att förhindra er från att lyftas upp. Så bli inte upprörda eller nedstämda när saker och ting inte ser ut att gå åt rätt håll. Allt kommer att gå bra till slut så håll er positiva och fall inte för de mörka Tjänarnas knep, som kommer att försöka dra nytta av alla osäkerheter som ni visar upp. Stöd de som är av Ljuset och kom samman i enhet och styrka. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och vill att ni vet att vi aldrig är bortkopplade från vad som händer, och lita på att även om ni inte är medvetna om det, så arbetar vi för er fred och frihet. Vi skickar vår kärlek och välsignelse till er alla.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com 

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012