Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 27.07.2012


 


SaLuSa 27.07.2012Se runt omkring er och håll era ögon och öron öppna, och då kan ni se bevis på arresteringarna som börjar spridas runt om i världen. Vi har alltid yrkat våra allierade att påskynda sina handlingar, men samtidigt har vi tagit med i beräkningen behovet att se till att allt går framåt som nödvändigt. Tyngden av bevis mot de som har korrumperat bankväsendet är överväldigande, och det är därför rätt tidpunkt för att slå till. Dessa är några av de viktigaste frågorna som behövs tas upp, och vår nästa åtgärd är beroende av resultatet. Det är helt klart att det gamla systemet måste förändras helt och hållet, och för närvarande är bankerna alltför stora och mäktiga. De måste minskas ned i storlek och hållas ansvariga till folket som de tjänar. Det allra största problemet är skulder och utgivandet av mer stödåtgärder förvärrar bara situationen som ni existerar i och medför ett hot av total kollaps. Detta är dock en dold välsignelse, i och med att positionen är oåterkallelig och vi har lösningen, som de kommer att tvingas acceptera. Det finns inget annat sätt än skuldförlåtelse för alla dessa länder som blev tvungna att ta ut lamslående lån. Det kan sedan utvidgas till många personliga situationer, men inte då pengar är skyldiga för utförda tjänster. 

Ni kan inte förvänta er att gå vidare och ta in förändringarna som skall lyfta upp er om inte detta skräp först har svepts bort. Så, Mina Kära, om ni kan finna det möjligt att njuta av avsättningen av kabalen så gör så med kunskap om att de snart inte kommer att kunna diktera er livsstil åt er mycket längre. Misär, fattigdom och brist kommer att ändras i och med kommandet av överflöd, tillsammans med återinförandet av er frihet. Det är vad ni har väntat på och det kommer att ske när regeringsförändringar väl har ägt rum. Låt bara tiden gå och låt prognoserna om katastrofala händelser bara rinna av er, då ni har mycket mer att se framemot som är positivt och till ert gagn. Har vi inte sagt er många gånger att allt är väl, och att ni redan är på vägen mot Upplyftningen, vilket är det slutliga slutet på dualitet. Ni bör vid det här laget veta att om ni är redo att stiga upp så blir ni framgångsrika med att leva er sanning, och handla från en position av förståelse av Enheten av alla själar och behandla dem i enlighet med det. Perfektion är inte förväntat då ni fortfarande lär er att höja era vibrationer, intention är därför ett mycket nödvändigt krav.

Själar som aldrig har gått igenom en jordlig inkarnation har inte upplevt vad ni har, men de har ändå sina egna planer för att utvecklas. Deras framsteg är dock mycket mer saktfärdiga än era och det är deras val. Det är inte en fråga om tid och alla själar har friheten att ta en väg som passar dem som individer. Era erfarenheter som alla andras går in till det kollektiva vetandet så att andra kan använda sig av det, då det inte behövs att alla upplever allt personligen. Det är därför som vi prisar er för att ha tagit på er ett sådant svårt val, då dualitet är en mycket utmanande dimension som är svår att höja sig över. Då ni samlar på er erfarenheter så utvecklas ni helt klart, och även om framstegen förefaller makliga så kommer ni till slut att lyfta upp er själva. Det finns naturligtvis alltid hjälp tillgängliga för er, och allt ni behöver göra är att lägga ut tanken och så kommer ni att få ett svar. 

Då vi av den Galaktiska Federationen av Ljus är med er nu och så är också många andra Varelser som tar på sig sådant ansvar som tjänst till andra. De på de högre nivåerna är alltid tillgängliga att hjälpa andra och det är helt normalt. Efter många liv i de lägre dimensionerna så inser ni till sist att ni aldrig har varit ensamma, även om det föreföll så. Kampen mellan mörkret och ljuset för er själ är nästan till ända, men ta inte blicken från ert mål och ge inte plats åt skrämselmakarna som agerar utifrån ovetande. De har blivit hjärntvättade att tro Jorden är allt som finns i livet, och ser inte mer än slit och träldom. För de bland er som har brutit er bort från de så kan ni nu sola er i Ljuset av Sanning. Ni har tillräckligt med förståelse för att inte bara hålla fast vid det, utan gå vidare mot den Nya Åldern.

Innan Upplyftningen kommer vi att fullt ha inträtt i era liv genom avslöjanden, och sanningen kommer att sättas inför er. Det blir er sak hur mycket ni accepterar då det inte kommer att finnas någon press på er att göra så. Ni tar vad än som passar med er personliga förståelse, och på så sätt kommer ni att växa i er egen takt. Vi tycket att det finns bättre sätt att utvecklas än genom religiösa konstruktioner, och vi kommer inte för att lägga ytterligare en på er. Enkelt sagt så Sanningen Är Allt Som Finns, och oberoende vilken väg som ni reser på kommer den till slut att leda er dit. Ni har förmågan som ni behöver för att utvecklas, och då era medvetandenivåer expanderar, vilket de kommer att göra, så blir det mycket lättare att identifiera uppfattningar som stöder sanningen. 

Vi har lagt märke till att många människor är så involverade med vad som är planerat för framtida år att det förbiser faktum att denna cykel har lite tid kvar. Så mycket av vad som nu oroar er kommer aldrig att bli av, så lägg inte er energi in i det då det inte har någon betydelse. Håll er blick på de omedelbara utvecklingarna, och då de mörka Tjänarna blir avslöjade för vad de är så har tillräckligt med medlidande för att förlåta dem och skicka dem Ljus. Kom ihåg att ni alla har upplevt höga och låga punkter av dualitet, och inte förrän ni har fullt minne av era tidigare liv så vet ni inte hur lågt som ni kanske föll. Men ni är här idag och står i Ljuset och kan hjälpa andra som inte har nått det stadiet. 

Mina Kära, det är aldrig försent att ändra sina sätt och åsikter om livet. När ni väl börjar förstå så lyft upp er själva och lev som ni tror en Själ av Ljuset är ämnad att göra. Ni kommer att finna att ju högre ni når desto mer frid och lugn kommer in i era liv. Ni tar kontroll av det och att tjäna andra är lika enkelt som att stråla ert eget Ljus. Ni behöver inte göra mer såvida ni inte känner att ni är kallade att göra så. Om ni har en speciell roll att spela under dessa sluttider var säkra på att tillfället kommer att ges för att ni skall kunna göra så.

Jag är SaLuSa från Sirius, och då vi har teknologin och mer än tillräckligt med personal för att hantera era behov så har vi ingen önskan att placera alltför mycket ansvar på er. Samtidigt har ni begärt tillfällen för att assistera och vi är glada att acceptera, och när allt kommer omkring så har ni karma som förbinder er med förändringarna som krävs att spelas ut. Vi tackar er för att ni vaknar upp till era utmaningar, och skickar vår kärlek för att hjälpa er alla.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012