Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 30.05.2012
SaLuSa 30.05.2012


Med tanke på hur saker och ting utvecklar sig är det troligt att Avslöjandena kommer att inträffa senare än vad vi skulle ha velat. Det kan bli så att vi måste vänta på att regeringsförändringarna först äger rum. Oroa er dock inte, då vi alltid har beaktat en sådan möjlighet. En sak som ni kan vara säkra på är att alla förändringar som vi har lovat er som kommer att äga rum innan Upplyftningen kommer att fullbordas som planerat. Efteråt kommer det naturligtvis mycket mer för att helt förändra ert liv till vad som är passande för en Galaktisk Varelse.

Under ganska många år har vi förberett er för det oundvikliga slutet på cykeln. Genom oss och många andra källor har ni gjorts medvetna om ert sanna öde, och på ett sådant sätt att ni har fått ett mål att sikta på. Utan detta skulle sluttiderna ha blivit ett skrämmande händelse för så många människor, medan då det ses för vad det är så blir det ett tillfälle för att lämna denna cykel av återfödelse. Inte bara det, fortsättandet av livet sker i de högre dimensionerna.

Det finns fortfarande många själar som inte kan förstå betydelsen av Upplyftningen, men var säkra på att det blir stor uppmärksamhet mot att se till att sanningen ´publiceras. Många vet redan inom sig, men det är en fråga av att väcka upp dem till detta. Det bör därför vara lätt för dem att acceptera sanningen, och dess löfte om en Ny Ålder, i själva verket en Gyllene Ålder. Era utvecklingar har vägletts att växa i en takt som tillåter stadiga framsteg, men vid varje steg har ni blivit tvungna att hantera försöken från andra att leda er bort från vägen av sanning. Ni var inte menade att inse er potential och hölls tillbaka för att göra er beroende av andra för er kunskap. Det är därför som religion och politik i stort sett har dominerat era liv, till deras gagn istället för ert.

Ni hade ingen att vända er till som kunde vägleda er till sanningen, tills att ni uppmuntrades till att se inom er. Sakta men säkert blev ni urskiljande och följde er intuition, även om det gick emot accepterade lärdomar. På detta sätt skapade ni en ny väg för er själva som lyfte upp er medvetandenivå. Ni blev in oberoende tänkare och fann sanningen inom er. Gradvis ökade Mänsklighetens medvetandenivåer, vilket attraherade mer Ljus till Jorden och påskyndade vibrationerna. Så, här är ni nu idag då ni snabbt förhöjs till en punkt då ni är redo att stiga upp, med många Guider som påverkar ert tänkande för att ta er igenom upplevelsen.

Renandet har nu avancerat väl för att bortföra de negativa energierna som flödar över i en del områden utsatta för krig och hat. Då de rensas ur så att Ljuset kan komma åter står folket inte längre under inflytande av de lägre energierna. Det finns inga möjligheter att gå tillbaka och de som skulle vilja hålla fast vid de gamla paradigmen och gör så har i princip gjort sina val och kommer att förbli i de lägre dimensionerna. Separationen är nödvändig för att låta de som går vidare för att lyftas upp att göra så med full frihet med kunskap om att det är rätt tid för att tillfredsställa sina egna önskningar.

Händelserna fortsätter att öka i hastighet och inom kort kommer ni att finna att mycket av vad som har hänt utan er kunskap kommer ut i det öppna. Ni börjar redan lägga märke till en förändring av hur världsliga frågor rapporteras, och mer öppenhet äger rum. Individer finner mer mod att stå upp och tala sin sanning, och det undgår inte uppmärksamhet. Det finns en ny känsla av optimism hos er och en verklig känsla av förväntning att något storslaget kommer att hända. Ni för er in i månaden på året som kommer att bli tiden för en ny början. Ni kommer att läsa tecknen och se resultatet och veta att er långa väntan har kommit till sitt slut. Händelserna kommer plötsligt att sätta fart och ni kommer att veta att en ny period av aktiviteter har startat.

Er nuvarande förståelse angående förändringarna överskuggas av antalet olika sorter som förväntas. Tidpunkten börjar nu bli så snäv att så snart ni har bevittnat en händelse så startar en annan omedelbart efter. Det blir hektiska tider, men också mycket välkomna, då ni kommer att bevittna händelser när de sker. Nyhetsrapporterandet om dem kommer att bli utförliga då vi vill att alla människor vet vad som händer i ert namn. Målet är att föra er in i bilden så att ni kan informera andra om vad som händer. Vi kommer dock så småningom att installera ett system av kommunikation som täcker allas behov. På längre sikt vill vi se hur tjänsterna blir centraliserade och fritt tillgängliga för alla. Det kommer att inkludera många typer av transporter, som kommer att vara olika allt efter era behov. Bakom dessa intentioner finns användandet av fri energi som helt svämmar över i Universum. En dag i framtiden skall ni sluta med att tävla med varandra för att existera, och inte heller kommer ni att behöva pengar.

Alla dessa besvärande sakerna som orsakar svårigheter i era liv kommer gradvis att försvinna, särskilt med förändringar i er fysiska kroppar. De kommer att ge er en som alltid är hälsosam, och har inte samma behov som er gamla tunga fysiska kropp. Mycket kommer att ske omedelbart genom er tankekraft som allt mer kommer att öka. Livet kommer att bli fullt med spänning och lycka, och helt tillfredsställande. Ni måste dock tillåta tid för dessa saker att utvecklas, men var säkra på att de blir era.

Jag är SaLuSa från Sirius, och som ni så ser jag fram emot att träffa er. Det har varit en så lång tid sedan vi var tillsammans att vårt firande kommer att motsvara tillfället. Det måste sägas att många av er förenade er med den Mänskliga Rasen på senare tid, och ni anmälde er frivilligt för att hjälpa civilisationen och Moder Jord att höjas upp. Ni har kommit från hela Universum och vill vara med om den stora övergången som ni känner till Upplyftningen. Det är ett mycket speciellt tillfälle som ni kommer att vara privilegierade att ta del i.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012