Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 13.08.2012


 


SaLuSa 13.08.2012Olympiaden är nu slut utan några incidenter även om de mörka Tjänarna hade andra idéer. En stor föreställning som visade sig vara ett tillfälle när nationer kom samman, har fört folk samman och visat att som en art så kan ni leva sida vid sida i fred. De positiva energierna har förbundit sig med Ljuset runt omkring världen, och fört er ytterligare ett steg närmare Upplyftningen. Med en period av intensivt ljus som nu kommer att starta så kommer det att bygga vidare på vad som redan existerar och era medvetandenivåer kommer högst märkbart att expandera. Mina Kära, ni är helt klart på vägen mot Upplyftningen och den enda personen som kan stoppa era framsteg är ni själva. Då ni håller på att bli immuna mot de lägre energierna så ser vi dock en härlig väg framåt som tar er hela vägen till nästa dimension. Det finns ingen anledning att se tillbaka då det finns så mycket att se framemot.

Oberoende av vad som händer runt omkring er så kom ihåg att era egna framsteg fortsätter och inget kommer att stoppa er från att nå Upplyftningen. Vi har dock vårt ansvar gentemot er, och vi påskyndar vissa ageranden som kommer att sätta på plats den bro som kommer att föra in er i den Nya Åldern. Vi har vissa mål, såsom Avslöjandena, som kommer att skapa förhållanden som är nödvändiga för att vi skall lyfta er upp. För närvarande måste vi bida vår tid eftersom med alla sådana livsförändrande avslöjanden så är det alltid nödvändigt att ta det lämpligaste tillfället för att gå framåt. Vi bekräftar dock igen att alla förseningar av uttalanden om Avslöjanden inte kommer att hålla tillbaka era framsteg.

Vi visade upp oss vid Olympiaden även om det inte var något spektakulärt, med tanke på hur ofta vi nu kan ses i ert luftrum. Fullt Avslöjande kommer i själva verket att vara sista droppen för Illuminati, då det kommer att avslöja till vilken stor utsträckning som de har utfört sitt mörkande, till och med genom att göra sig av med människor som har hotat med att ge ut sina hemligheter. Dessutom är det förbundet med deras egen utveckling av rymdskepp, vilket då också kommer till allmän kännedom. När det blir känt så kommer det att medföra högst häpnadsvärda avslöjanden om deras rymdprogram och den enorma sekretessen som har inneburit att ni har förnekats resultaten av deras resor till månen och mars.

När sanningen kommer ut så kommer det också att tvinga regering och militära auktoriteter att erkänna sina frekventa kontakter med utomjordingar, samtidigt som de har förnekat till er att de någonsin har gjorts. Till exempel, fakta om Roswell kraschen har blivit allmänt kända, men ni vet lite om vad som hände med de utomjordingar som var involverade. Så, Avslöjandena är en sådan viktig fråga som vi inte förringar, minst sagt, och när vi håller tillbaka våra intentioner så är det av mycket goda anledningar. Hela frågan är en som har nått in i så många områden av era liv. Att tekniskt analysera kraschade skepp har på många sätt gynnat er och samtidigt har det utvecklats i hemlighet för att användas emot er genom militära applikationer. Det är också en fråga om missbruk av ert lands tillgångar för att betala för de enormt hemlighetsfulla och stora projekten, mestadels för att öka Illuminatis makt och kontroll över er. 

Vi tar fortfarande saker och ting i våra egna händer nu, men kanske att ni förstår vad som står på spel och att det inte är någon liten sak för oss eller någon hög myndighetsperson att uttala Avslöjandena. Det kommer att sätta stop för hemliga operationer som ofta har riktats mot andra länder, för att skapa meningsskiljaktigheter och inbördeskrig. Detta är vapnen hos de som föga bryr sig om er och era liv, med en agenda att reducera världens befolkning. Denna ondska har penetrerat djupt inom ert samhälle och sanningen kan inte förbli hemlig mycket längre. Slutet på tyranniet och de som är ansvariga för det är överhängande och vi och våra allierade arbetar exceptionellt hårt för att få ett framgångsrikt avslut på våra ansträngningar att föra fram sanningen.

Skillnaden nu jämfört med perioden som har lett till idag är att vi har drivet på för ett officiellt uttalande om Avslöjanden. Vi är övertygade om det har mer tyngd än om det kom från oss, och vi föredrar fortfarande detta sätt. När allt kommer omkring så vet ni att vi är här med er, och steg för steg så öppnar sig vägar som leder till Avslöjanden vilket är oundvikligt med tanke på den press som sätts på era Ledare. Så vi ber er att ni låter händelserna ske då de bör ske på ett sätt som gynnar alla människor. Det kommer naturligtvis en punkt då vissa fakta måste föras fram, och om vissa människor inte är förberedda för dem så är det inte på grund av brist på försök att få dem redo. Hela processen av upplysning om oss och vår närvaro har pågått under många år, och praktiskt taget så har ni alla växt upp under Rymdåldern och blivit bekanta med det.

Då sanningen om er verklighet går upp för folk så kommer de att söka svar, och det är där som Ljusarbetarna kan skina genom att förklara vad som händer. Även för de som redan är upplysta så finns det källor för än större kunskap, och de kommer fram nu. Om ni är redo för dem så kan ni vara säkra på att era guider kommer att arrangera att ni på något sätt leds till dem. De är så att säga era icke hyllade hjältar och de söker inget erkännande för vad deras tjänst till er. Dock om ni har ett medvetande om deras närvaro så uppskattar det en tacksamhet för vad de har gjort för er. I livet så har ni så många tillfälligheter som visar sig gynna er. De ligger oundvikligt bakom dem, och ibland involverar de liv och död. Vi får dock inte glömma bort att era änglar också ser om er, och om nödvändigt kan de utföra mirakel, om det är det som krävs. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att våra aktiviteter har fört in en relativt fredlig period i era liv. Vi ämnar att det skall fortsätta på detta sätt, och till slut kommer vi att agera för att se till att permanent fred etableras på Jorden. Vi önskar att föra bort de aspekter i era liv som inte har någon plats i de högre dimensionerna. Det utgör en del av det renande som redan har påbörjats och mycket snart kommer med full fart. Allt som den Galaktiska Federationen av Ljus behöver är ett samarbete från era myndigheter så att vårt arbete är officiellt erkänt. Det kunde vara den första delen av Avslöjandena som kommer att låta oss ha en större kontakt med er som vi fortfarande ämnar fullfölja.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com 

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012