Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 06.07.2012


 


SaLuSa 06.07.2012Släpp inte taget efter att under så lång tid lyft upp er själva i Ljuset. För närvarande sprids mycket desinformation, men det är inte alltid avsiktligt och ibland av folk med goda avsikter som helt enkelt är okunniga. Det är ofta så att starka övertygelser är svåra att ändra när de planteras i ert sinne vid en mycket ung ålder. De som har försökt att vilseleda er har varit mycket skickliga och till och med förändrat er historieskrivning för att övertyga er om att deras läror är sanna. Vi kommer därför att ha en rätt stor uppgift i våra händer att rätta till mycket som getts till er som verkligt när det är falskt. Detta gäller även de vetenskaper som kommit med sina förklaringar utan att förstå de mer andliga aspekterna av livet och hur de passar in. Er intuition är, och kommer alltid att vara er bästa guide, men reflektera för all del över varje informationskälla som ni känner er bekväma med som ett medel för verifiering.

När vi ger er vår redogörelse över er historia, är det som kommer att vara avgörande det faktum att vi kan backa upp det med absolut bevis genom att presentera er för människor som kan återberätta händelser i första hand. Vi kan till och med gå tillbaka i tiden och ge er en riktig återuppspelning så att där inte kan finns någon diskussion kring de faktiska omständigheterna. Vissa av er kommer att tillåtas gå tillbaka i tiden till vilken period som helst i er historia och se med era egna ögon vad som hände. Inte bara det utan ni kommer också att förstå vad som sägs. Var förvissade om att med tiden kommer endast sanningen att bestå, och ni kommer självfallet att ha gjort stora framsteg i ert kunnande.

Vi kommer för att ge er sanningen och det kommer att hjälpa er skapa Enhet mellan er, medan ni för närvarande är mycket splittrade. Ett mycket viktigt område är angående de många religionerna och deras försök att placera er under den Ende Guden, men de saknar den verkliga förståelsen av fakta för att kunna göra det. Sanningen kommer att ges av Mästarna som kommer att tala till sina egna, men det kommer att visa sig att varje uppsättning av övertygelser kommer att kraftigt behöva ändras om de ska kunna ha ett sken av sanningen. Om några själar inte klarar av att göra dessa förändringar till ett mer upplyst tillstånd, kommer de naturligtvis att få möjlighet att driva sina gamla övertygelser. Vi vet att med tiden kommer de att förstå att om de ska gå vidare måste de se bortom dem.

Det finns själar som har fått lära sig att utomjordingar är förklädda djävlar, som är ute efter att få tag på dem. Samtidigt som historien visar att det fanns krig som startades av onda entiteter som invaderade eller förstörde planeter, befinner ni er utom fara för att något sådant ska hända nu. Ni har beskyddats av oss under eoner av tid, och vi har getts befogenhet att kontrollera vilka som tillåts besöka Jorden. Vi tjänar Universum i Guds namn och kallas för Galaktiska Federationen av Ljus av goda skäl. Som vi tidigare har informerat er, finns det undantag när vi av karmiska orsaker tillåtit kontakt med de Grå, men inte ens då har de varit ett verkligt hot mot er värld.

När vi presenterar er för medlemmar av vår Federation kommer ni inte att finna någon anledning att ifrågasätta deras syfte att vara här. Hela vår hållning har varit att närma oss er i fred, och på inget sätt kommer våra samtal eller uppträdande att utgöra det minsta hot. Som ofta har påpekats kunde vilken avancerad civilisation som helst med avsikten att ta över er, lätt ha gjort så. Det vill säga ända fram till ganska nyligen eftersom ni nu är mer kapabla att skydda er själva. I själva verket stötte vi ganska nyligen tillbaka en invasion som var ett sista desperat försök att ta över er. Ljuset på Jorden drar till sig mycket uppmärksamhet och vissa mörka grupper har gjort sitt bästa för att försöka förhindra er Uppstigning, men utan framgång. Vi säger igen att Uppstigning är ett Gudomligt Dekret och absolut ingen kan hindra att det sker. Vår närvaro har också för avsikt att se till att bara ett minimum av störningar sker.

Så Kära Ni, er Uppstigning är inte beroende av de många förändringar som ni är medvetna om börjar inträffa. De är till för att ge er snabba framsteg så att ni är förberedda på ett nytt liv som anstår själar som har stigit in i Ljuset. Ni måste ställa till rätta skadorna och förstörelsen av Jorden så att också Moder Jord är redo att uppstiga. I den uppgiften är vi redan beredda att göra processen kort med den omfattande rengöring som krävs. Det utgör inte något problem alls med tanke på våra avancerade teknologier.

Vi känner till er frustration över förseningarna med att få igång allting, men det har redan påbörjats om än bara i liten skala. Förberedelserna är klara och som alltid är det timingen som är kritisk, men som ni vet, finns det ett slutgiltigt datum då det måste börja i full fart. Så oroa er inte eftersom ni ännu inte upplevt hur vi arbetar, och de kommer att överraska er när ni inser hur snabbt vi rör oss. Ni brukar naturligtvis se utmaningarna utifrån era förmågor, men kom ihåg att Galaktiska Federationen är tusentals år framför er. Vi har kontroll över er framtid och lovar er en fantastisk seger över De mörka.

Vi kan ge tips om när en större händelse är på väg att inträffa, men vi har lärt oss att Människor har en benägenhet att ta dem för vissheter, och härav bråket när de inte inträffar. Plus att vi inte alltid kan berätta om orsakerna till förseningar, och vi måste vara beredda att byta kurs med kort varsel utifrån vad omständigheterna kräver. Allt som ni verkligen behöver veta är att vad som än händer kommer vi att hålla våra löften till er. Vi inser att ert tålamod börjar tryta, och vi kan förstå det eftersom ni helt riktigt förväntat er handling nu utifrån vad som sagts er för någon tid sedan. Likväl, vi upprepar alla förfaranden väl och i slutändan väntar vi oss inga bestående problem. I alla händelser är vi redo för alla möjliga kombinationer av vad som behövs för att säkert föra er genom den återstående perioden till Uppstigning.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan berätta för er att blotta omnämnandet av arresterandet av högt uppsatta medlemmar av kabalen ledde till en ny känsla av hopp. När allt kommer omkring försämrades förhållandena snabbt på Jorden och var på väg mot en fullständig kollaps av er civilisation. Ni re-agerade positivt på de goda nyheterna och det gav er ett lyft att veta att de som är ansvariga för era förhållanden skulle bli bortförda – och så är det. 

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Cecilia Sandberg - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012