Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 11.07.2012


 


SaLuSa 11.07.2012Det finns ingen bättre tid än nu för att gå över era relationer med vänner och familj. Ofta när ni inkarnerar placeras ni med själar som ni har känt i tidigare liv, och det är av den anledningen som ni är sannolika att ha spörsmål er emellan som behövs tas upp igen. På grund av att det finns en blockering er emellan så kommer det med er till varje liv tills att de är löst. När ni placeras tillsammans igen i en familj så vet ni inte varför, men ni kanske är antagonistiska mot varandra. Eftersom familjemedlemmar förväntas att försöka komma överens så skulle förhoppningen vara att motsättningar lättare skulle kunna övervinnas. Det är dock inte alltid fallet och de kan bli större. 

Så om ni känner igen er själva i en sådan situation så inse hur det kom sig och agera för att reparera skadan i er relation. Ibland så är den svåraste delen att kunna förlåta och att det inte är ett tecken på svaghet från er sida. Var den första för att erbjuda en fredskvist och så kommer det att frigöra de negativa känslorna ni hyser inom er. Det är bättre att ni tar er an problemet nu än låta det infektera och förbli hos er. De som håller fast vid tanken att de är offer bör förstå att karma är utspelandet av problem mellan två personer och båda är lika involverade. 

De själar som finner det lätt att förlåta handlingar mot dem visar sin spirituella och när de gör så hjälper de andra själar att utvecklas. Det är på så sätt som ni kan undvika att tänka på hämndaktioner, då detta är nödvändigt för inte en enda själ kommer att undvika att stå inför spirituell rättvisa vid någon tidpunkt. Det betyder inte att bestraffningar är involverade, det är karma och att fatta ett beslut att ni kommer att acceptera ett nytt tillfälle att visa att ni kan hantera era problem utan negativa effekter. 

Okontrollerade känslor är roten till så många känslostörningar som ni upplever, och orsakas normalt av ert ego och så kallad stolthet. Om ni vill stiga upp in i de högre rikena där frid och harmoni existerar så måste ni börja leva på det sättet nu. Var det som ni ser som varandet ert Högre Jag, och var fri från ert gamla jag som har belastats med de lägre energierna och bristen på Ljus. Tiden för att kämpa för att överleva är nästan till ända och ni skall gå in i en ny fas där det inte finns någon brist på överflöd. Där de som är mörka inte längre kommer att kunna dra ned er och ta bort era rättigheter. Ni står vid dörren till frihet och fred och ni bes om föga som motåtgärd förutom att ni behandlar alla andra som Ett med er. 

Om ni alla bara kunde förstå att ni har väntat på denna period under eoner av tid. Det förgångna bryts loss från er och ni bör låta det flytta ut ifrån era liv. Gå framåt med erfarenheterna som har lyft upp er, och vet att de själar som ni har älskat och levt med också gör så. Om det är i era framtidsplaner att träffa dem igen så kommer så att ske, men många kommer naturligtvis att resa med er då ni stiger upp. Ingen bryter medvetet upp förhållanden, men ni måste inse det fria valet som andra har, precis som ni själva har. 

Allt som ligger inför de som stiger upp är av högre vibrationer, och som så är det inte benäget att ta upp lägre vibrationer och håller sin form. Åldrandet som ni förstår det händer inte längre och i själva verket så förblir allt i sitt bästa tillstånd. Kan ni tänka er hur underbart det är då det inte finns något sönderfall eller död. Förhållandena är dock inte statiska och förändringar kan äga rum utan att lämna ett spår av skräp bakom sig, då det är omedelbart. Kom ihåg Mina Kära, detta är rikena där ni kan kommer att kunna skapa genom tankens kraft och upplösa skapelsen om nödvändigt. 

När ni tänker på vad ni har att vinna, så är det absolut värt varje ansträngning som behövs för att vara säkra på att ni stiger upp. Er intention är en sak, men ni behöver börja leva er sanning nu. Universums under är långt mer än er fantasi kan tanka sig och liv flödar över överallt, även i samma rymd som ni upptar. Alla själar upplever det som de har valt som ett sätt att höja sina vibrationer, medan samtidigt så läggs det till den samlade kunskapen som alla andra själar kan ta del av. 

Bortom er dimension kommer ni att finna att Enheten av liv uppskattas och förstås, och som en konsekvens så finns det kärlek och vänskap mellan alla civilisationer. Det finns dock individuella grupper som är undantag och som man kan kalla rebeller, men de gör ingen större skada och kan tas om hand om. Ibland infiltrerar de från andra universum, men de kan sändas tillbaka dit de kom ifrån. På Jorden har det varit helt annorlunda då ni har en mycket lägre vibration, vilket tillåter att Varelser av en liknande vibration kan inträda i er rymd. När vi nu har sagt detta måste vi påpeka att vi har varit era beskyddare för att hålla ej tillåtna besökare borta från Jorden. Om ni inte hade haft den Galaktiska Federationen av Ljus som reste med er så skulle ni inte vara där ni är idag. I er nuvarande cykel så har ni varit som barn som behöver en skyddande hand och vägledning. 

Vi har uppskattat vår erfarenhet med er och har lärt oss mycket om problemen som ni har stött på. För oss har det varit ett mycket tillfredsställande äventyr, och vi ser fram emot en underbar återförening som snabbt närmar sig. Då skall ni träffa på era verkliga familjer varifrån ni kom för eoner av tid sedan. Det har varit en lång resa, men vid tidigare civilisationer som till exempel Atlantis så träffade många av er oss där, då under vissa perioder när vibrationerna var högre så var vi regelbundet med er. Atlantis hade sina höga och låga punkter och var i slutändan ansvarig för sin egen undergång och förstörelse. Det kunde lätt ha hänt igen på er Jord, om det inte var för vår närvaro och inblandning. 

Ert öde är att stiga upp och ingen inblandning från de mörka Tjänarna kommer att kunna ändra på det. Det är inte bara för sent, utan deras maktbas faller nu samman och fungerar nästan inte längre. De är som ni kanske säger rädda som grisar, och deras arrogans var så stor att de aldrig kunde tänka sig att deras plan skulle misslyckas. Nu slåss de desperat och med ett sista andetag, men det blir allt då de nu kommer att bortföras från vad de trodde var deras ointagliga positioner. Var inte rädda mina kära, vi har kontrollen och kommer att skydda er hela vägen upp till det sista ögonblicket. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svens översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012