Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 06.06.2012
SaLuSa 06.06.2012


Den nya människan växer fram ur skuggorna av det gamla paradigmet, en ny skinande människa som lyser upp allt och alla omkring henne. Ert Ljus sprider sig ut till andra, som känner era upplyftande energier, och det väcker upp dem till en högre sanning. När fler själar gör så, ökar Ljuset på Jorden och vägen till Uppstigningen blir starkare. Det för snabbt in fred till en orolig värld som annars skulle vara i totalt kaos. Där det finns oroshärdar ser man de sista spåren av århundradens påverkan av negativa vibrationer. Det tar tid att avlägsna dem men ni vinner den striden. Det skickas mer kärlek till dessa områdena än någonsin förr, och det hjälper till att rensa dem. Det kommer att slutföras när total fred råder på Jorden, och vi kommer att genomföra den slutliga rensningen.

Förberedelser för Uppstigningen har pågått under en mycket lång tid och nu har nyttan av dem blivit kännbara. Mycket av det arbetet har riktats mot att etablera våra allierade, så att de har kunnat infiltrera Kabalens hemliga planer och fördröja eller stoppa dem. Vår uppbackning har naturligtvis varit mycket väsentlig, och vi har varit deras öron och ögon för att hålla dem à jour med utvecklingen. Snart kommer vi att arbeta mycket närmare varandra och vi är ivriga att uppfylla vårt löfte om att öppet träffa er och presentera oss själva.

Av nödvändighet måste det bli vid en tidpunkt när det är säkert att göra så, och när det inte orsakar för mycket oro och ängslan hos dem som är oförberedda på en sådan händelse. En del människor har en sådan begränsad syn på livet att de utesluter möjligheten att vi existerar och vägrar att tro på det. Men vi kommer att presentera oss själva på ett sådant sätt som är beräknat att ta bort rädslan. Vi är inte skräckinjagande och det kommer snart att bli uppenbart att vi är vänliga och fredsälskande Varelser som är i tjänst hos er och Gud.

Det måste göras helt klart att vår ankomst här, inte är för att ersätta ett kontrollorgan med ett annat. Det är ni, folket, som ska bestämma er framtid, och ni kommer att ha långt mer att säga till om hur den ska utformas. Ni kommer att få reda på era rättigheter enligt Allmän Civilrätt (Common Law), och Konstitutionen (the Constitution) kommer att införas igen för att se till att de efterlevs. Vi har ofta påmint er om att ni är självständiga Varelser och vi tänker se till att ni behandlas därefter. Det kommer att återupprätta er stolthet och ge er fullt erkännande för era prestationer. Vi kan med rätta säga att ni har varit i Helvetet och tillbaka, men var snälla och förstå att sådana upplevelser har ni själva skapat. Det är därför vi beundrar er alla så mycket och ert mod att tillåta er själva att uppleva de lägre vibrationerna. Det har varit långt ifrån allas val, men ni visste att ni skulle få mycket hjälp och en försäkran om att ni skulle resa er igen.

Nu har ni faktiskt nytta av den hjälp som ges och det är inte bara från er Rymdfamilj. De Andliga världarna har följt med på er resa och det har aldrig funnits någon tid när ni har varit utan vägledning. Det kommer att fortsätta på samma sätt efter Uppstigningen, och då kommer ni verkligen att ha mer direkt kontakt med oss och Mästarna. Låt det bli känt att ni själva redan är höga Varelser, ni har bara glömt bort det. Dualitetens låga vibrationer har trubbat av era sinnen, men med den pågående upplyftningen genom Ljus och Kärlek som sänds till er, förändras situationen mycket snabbt. Alla själar har samma möjlighet att anamma Ljuset, men en del är så förankrade i de gamla vibrationerna att de har svårt för att bli påverkade. Bekymra er inte om dem, eftersom de kommer att få precis lika mycket hjälp och uppmärksamhet som de som är upplysta. Var och en av er är älskade utan undantag, så känn er inte som att ni är utstötta eller värdelösa. Ofta är det de karmiska upplevelserna som ni har gått igenom som gör att ni känner så. Men ha i åtanke att ni lär er av dem och när de en gång är avslutade behöver ni aldrig gå igenom dem igen.

Mina Kära, vi förstår er frustration nu när ni vet vad ni har framför er och knappt kan vänta på er upplyftning, men snälla, var tålmodiga. Det händer mer än någonsin för att förändringarna ska ske så fort som möjligt. Uppenbarligen kan saker inte fördröjas mycket längre, eftersom det finns mycket att göra för att höja er till den position där allt startar. Ni kan vara säkra på att vi noga följer händelser som sker på och utanför Jorden och vi har kontroll över dem. Det innebär dock fortfarande att det finns en gräns för vad vi är tillåtna att göra när er karma är inblandad. Vi kan inte blanda oss i era skapelser eftersom ni måste se dem för vad de är, men vi har tillåtelse att ingripa när er civilisation är under hot. Till exempel har vi skrämt iväg utomjordingar som har haft för avsikt att ta över er planet. Men i fallet med de Grå kunde vi inte göra det, eftersom de var inbjudna att stanna av de mörka Tjänarna.

Ni är helt omedvetna om vad som verkligen utspelar sig i Universum där det sjuder av aktiviteter. Det finns liv överallt, men eftersom er planet har satts i karantän för att förhindra inblandning av era liv, har ni haft mycket lite vetskap om det. Nu har ni blivit befriade ur ert ”fängelse” och ska snart hälsas välkomna tillbaka till er sanna verklighet av oss. Tillåt er själva att drömma er bort till vad detta kan betyda, för det kommer nästan säkert att bli mycket större än ni har möjlighet att kunna föreställa er. Den mest tillfredsställande aspekten kommer att bli den fullständiga frid ni kommer att känna och den extatiska, underbara och uppslukande kärleksenergin som flödar över er. Ni kommer att finna den oemotståndligt och önska att ni kunde stanna i den för evigt, och det kan ni så länge ni vill. Men ni kommer också att ha en stark önskan att resa runt i Universum för att besöka andra civilisationer och inleda ett nytt äventyr.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att livet på Jorden kan vara spännande och meningsfullt, men det har onekligen en baksida när man dras in i de lägre vibrationerna. Det är den typen av upplevelser som kan förväntas i dualiteten och som har försett er med så många utmaningar. Det är så ni utvecklas och ni har förmågan att övervinna dem om det är er avsikt. Vissa av er saknar viljan att göra det, och sugs djupare ner i mörkrets träsk. Det finns alltid en väg ut, det spelar ingen roll hur lång tid det tar, ingen själ förväntas uppnå omedelbar framgång. Det tar tid och ibland många liv för att övervinna era svagheter, men ni kommer dit till slut.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.seTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012