Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 21.05.2012
SaLuSa 21.05.2012


Kan ni känna förändringarna runt omkring er då energierna fortsätter att förhöjas, och det kommer att fortsätta så hela vägen fram till Uppstigningen. De inför en frid till Jorden och er civilisation, en som kommer att se många fler själar som lyfts upp in i Ljuset. Det kommer att ha effekten att lugna ned situationer som leder till aggressiva reaktioner. I själva verket finns det många problemområden som behöver det för att införa ett slut på dispyter och strider, och ni kommer att se hur de vänds om. När tillräckligt med folk har funnit kraften inom för att införa en fredlig lösning på sådana problem så blir de inte längre ett hot mot freden. Från vårt beaktande har det inte funnits en sådan period i ert förgångna, när folket har rest sig för att framgångsrikt uppnå fred. Det finns naturligtvis fortfarande ledare och diktatorer som pratar om krig, och de i den sista kabalen önskar fortfarande att sprida misär och död. Prata är dock allt som de kommer att tillåtas göra, då vi kan stöda er i er strävan för fred och sätta ett stopp för alla andra försök.

Vi är ganska aktiva just nu, då ett antal händelser iscensätts nu till ert gagn. De drivs av våra allierade och vi kommer så att säga hålla oss i skuggorna och se till att allt manifesteras som menat. När det har behövts så har vi varit utåtriktade, och det är inte längre en fråga om ni bevittnar våra handlingar då vi inte har några anledningar till att gömma dem. Det kommer i vilket fall som helst inte dröja länge tills vi är fria från de mörka Tjänarnas uppmärksamhet och vi kan beblanda oss med er. Vi har tidigare sökt assistans från en del ledare som också arbetar med Ljuset så att åtminstone Avslöjandena kan bli uttalade. Vi önskar att förbinda det med vår intention att göra det tillsammans med en uppvisning av våra skepp som ett sätt att fira vår återförening. Som vi ofta har anmärkt så finns det många av er som är direkt relaterade till oss och de andra medlemmarna av den Galaktiska Federationen. Så var snälla att förbli med oss då veckorna rinner ivåg, då våra löften inte har glömts bort. Vi håller våra ord och en serie av storslagna händelser är på väg att släppas lösa på er.

Det är mycket remarkabelt hur ni plötsligt har vaknat upp till era sanna jag, och identifierar med den latenta kraft ni har. Ni kan uppnå vad som helst som ni sätter er för, och när likasinnade kommer samman så ökar er makt tio gånger om. Ni omformar er verklighet och skapar nya paradigm medan ni samtidigt transmuterar de lägre energierna. Det är ni folket som visar er makt att forma framtiden, och så länge som ni håller det i fokus så kommer det att komma fram i era liv. Inte alla är redo för förändringarna och för en del så är det för mycket att kunna hantera. De föredrar att förbli i sin bekväma zon, och vi har ingen anledning att förändra det för dem. Till slut måste dock saker och ting gå vidare i enlighet med fullbordan av denna Cykel av Dualitet, och er nuvarande Jord kommer att upphöra såsom den nu är bekant. En ny Jord väntar på de som har valt att stiga upp, och det blir den upplyfta versionen minus alla aspekter av den gamla Jorden som inte har någon plats i de högre dimensionerna. För andra finns det annan plats som är förberedd för dem.

Vid det här laget så vet ni som skall stiga upp vilka ni är, och det finns inga tvivel i era sinnen. Det kommer att kännas rätt för er, och när som tiden går kommer ni att finna att mindre och mindre av den gamla Jorden kommer att ge tillfredsställelse. Den har i vilket fall som helst tjänat er väl och speglade bara förhållandena som Människan hade satt upp. Helt klart så har dessa inte alltid varit bra för Moder Jord, och idag ser ni runt omkring er resultatet av de värsta aspekterna av Människans likgiltighet inför andras behov. Inte bara det, han har tagit Jorden för givet och visat föga respekt eller kärlek för en sådan stor entitet. Det är därför som Jorden skall återställas till sitt tidigare oförstörda tillstånd, och det blir ert sätt att tacka Moder Jord för allt hon har gjort för er.

Vad som är på väg att hända i alla era liv är långt bortom de flestas förväntningar. Det kommer att bli en del omvälvningar och olägenheter, men det kommer snabbt att ses att ändamålet är till er nytta. Vi är här för att se till att ni tar ett stort steg framåt och kommer att få det teknologiska avancerandet som kommer att föra er in i den nya Åldern. I den större bilden av ting så delas de mellan alla civilisationer, då det kan ses att genom att göra så lyfts alla upp. Det är bara på Jorden som girighet och kontroll håller er i ett tillstånd av behov, och det är inte som det var menat att vara. En del teknologier som var gömda är redan redo att frisläppas. De kommer att lösa era nuvarande problem som kommer ifrån era metoder för att få energi till de olika behov ni har.

Det finns i själva verket ett överflöd av alla väsentligheter som ni behöver för att leva bekvämt. Det finns fri energi överallt runt omkring er, och det kräver inte mycket i fråga om utrustning för att få tillgång till det för era dagliga behov. På en större skala så överflödar Universum med energi och era vetenskapsmän har länge vetat att det är källan som är kraften för våra Rymdfarkoster. I själva verket så har de lärt sig hur man gör det, och ni har era egna farkoster framdrivna på precis det sättet. De är för oss något primitiva, men fakta kvarstår att de drivs av fri energi. Det kunde lätt byta ut era förbränningsmotorer, och ge er föroreningsfria sätt att resa. Det kommer att hända vid rätt tid och ta er ett steg närmare att bli en Galaktisk Civilisation, vilket är ert öde.

Genom att ta ett enormt steg framåt inom en relativt kort tid så kommer så mycket att ha förändrats att en besökare från det förgångna inte skulle känna igen er civilisation. Dessutom på grund av de bland er som har stigit upp så kommer det att bestå av själar som har nått en viss nivå, där de har fört sig bortom tankarna och handlandet som har typifierat de lägre vibrationerna. Med andra ord kriminella aktiviteter kommer att ha blivit övervunna och ni kommer att ha samhällen där folk är pålitliga, och arbetar med varandra i Kärlek och Ljus. Attraktionerna av de lägre vibrationella energierna kommer inte längre att existera, då det inte kan tas in i de högre dimensionerna. Dessutom kommer ni att ha stigit till en sådan nivå av medvetande att ni i vilket fall som helst inte skulle tänka sådana tankar.

Jag är SaLuSa från Sirius och känner mig säker på att ni är börjar förstå vad vi i den Galaktiska Federationen ger er. Vi är Ett, och ni skall lyftas upp till vår nivå att vara och helt rättmätigt ta er plats längs med oss. I hjärtat är ni alla kärleksfulla Varelser av Ljus och det är så som vi ser er alla.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.seTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012