Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 28.05.2012
SaLuSa 28.05.2012


För en del själar som just precis har vaknat upp så har deras verklighet krossats och under en tid kommer de att fortsätta att hålla sig fast vid vad de trodde var sant. Det är viktigt att de kommande förändringarna inte bör fruktas. Dessutom att de inser att det inte är för sent att ändra sina tankemönster för att låta deras medvetandenivåer lyftas upp och sätta sig själva på vägen mot Upplyftningen. Det är inte nödvändigtvis en fråga om hur mycket ni vet utan istället er förståelse att framsteg görs genom att leva från ert hjärta och inte genom ert ego. Var ödmjuka och se er själva i alla andra själar och behandla dem såsom ni själva skulle vilja bli behandlade. En av de största svagheterna som människor har är att vara dömande och om ni arbetar mot att inte vara dömande så kommer ni att ha rest en lång väg mot att lyfta upp er själva.

Gud har sett om varje själ, men låtit er välja såvida ni önskar att stiga upp eller fortsätta era erfarenheter i tredje dimensionen. Det kanske inte förefaller så, men ni har alla haft samma tillfällen för att ändra riktningen av era liv. Det är en fråga om att vilja förändras, och ta ansvar för er egen spirituella utveckling. När ni väl har fattat detta beslut så kommer ni aldrig att resa ensamma, men denna hjälp går förlorad såvida ni inte anstränger er att sätta ett mål för er själva. Tiden är knapp och mycket snart kommer stora uppenbarelser om den sanna meningen med livet, och mest väsentligt, etablera sanningen om den Allena Guden av ert Universum. Gud tillhör inte en någon religion, utan för Gud så är varje själ en Gudsgnista i sig självt. Hela meningen med era många liv är att uppleva och ta det tillbaka till gudom. Eftersom ni har fått fri vilja att göra så klandrar eller bestraffar inte Gud er, utan låter Universums lagar ge er det nödvändiga lärandet som kommer att hjälpa er över alla misstag ni har gjort.

Mina Kära, er väntan är nästan över då de slutliga arrangemangen görs för att gå framåt med arresteringarna av Illuminati. Det är något av en militär operation, men deras närvaro är bara för att hjälpa våra allierade om de skulle möta våldsamt motstånd. Från vår sida så är aktiviteterna planerade att vara fredliga och legalt stödda och utförda av representanter för Lagen. Så mycket är många av er medvetna om genom att hålla er uppdaterade då det gäller nyheter som kommer från många pålitliga källor. Som alltid så behövs dock alltid omdöme då sanningen ofta ställs mot desinformation, eller förnekande av de som har andra uppfattningar. När vi väl öppet talar till er så kommer ni snart att acceptera våra meddelanden då ni intuitivt kommer att veta att de är sanna. Vi har varit i kontakt med er sedan mitten av nittonhundratalet och det inte som att vi plötsligt har kommit in i era liv. Genom oss och olika spirituella samfund så har isen brutits som har dolt sanningen.

Det är vår önskan att extra ansträngningar görs av de som är i de främsta leden av den spirituella spetsen för att göra allt som är möjligt för att få ut nyheterna om de förestående förändringarna. Folk kommer att höra om vissa aspekter utan att vara tillräckligt informerade för att undvika att bli rädda. Naturligtvis kommer de att ha många frågor, och detta är var ni kommer in och blir till stor hjälp. Fysiska förändringar är nödvändiga, men de kommer inte bli så katastrofala som de ursprungliga profetiorna uttalade. De gavs i enlighet med sannolikheterna som fanns vid den tiden. Vi är glada att kunna informera er att medvetandenivåerna har lyfts upp så mycket under senare tid att fysiska förändringar blir mycket mindre. Som vi ofta har rått er och vi upprepar att om ni är oroliga över var ni är, så sitt stilla en stund och ta intuitiv kontakt med ert högre jag.

Tills att regeringsförändringarna sker så kommer ni inte att kunna lita på officiella rapporter, då de fortfarande är påverkade av de som vill förbli i mörkret. En perfekt illustration av detta är den Amerikanska regeringens nyliga förnekande av oss och våra skepp, trots att vi har träffat dem vid många tillfällen. Det gör ingen större skillnad på sikt eftersom när tiden är rätt skall vi se till att det officiella uttalandet om vår närvaro sker. Detta kommer att signalera början på en nära association mellan oss och er, som kommer att fortgå alltigenom Upplyftningen och in i nästa cykel av er utveckling. Med våra allierades hjälp lägger vi ned grunden för er upplyftning in i de högre dimensionerna. NI har redan en fot där och då ni höjer era vibrationer kommer ni lätta att ta in förändringarna. I själva verket kommer inget att tas bort ifrån er som inte byts ut mot något bättre. Kom ihåg att slutmålet är att omvända er till Galaktiska Varelser.

På sätt och vis är det lika bra att ni inte omedelbart kommer ihåg era tidigare liv, då det förmodligen skulle sysselsätta er när ni bör koncentrera er på framtiden. Dessutom skulle ni inte nödvändigtvis känna igen er själva som samma person ni nu är då ni har utvecklats och bli mer utav Ljuset. Tänk er bara hur mycket erfarenhet ni har uppnått och hur det har format er till den person ni är idag. Oroa er inte om ni fortfarande har ”bagage” att släppa och använd er självbehärskning för att övervinna det. Om ni har aspirationen att lyfta upp er själva kommer ni aldrig att vara utan hjälp, även om ni är ovetandes om det. Änglar och Guider gör sällskap med er alltigenom den fysiska världen och gör allt de kan för att se till att ni fullbordar er livsplan. Ni kan hjälpa er själva genom att erkänna deras närvaro och kalla på dem om ni behöver deras hjälp, då de inte kan blanda sig i såvida ni inte ber dem att göra så. Det finns undantag, till exempel om ni är i fara så tillåts de hjälpa er igenom sådana svårigheter. Detta gäller absolut om ert liv är i fara och det inte är er tid att lämna Jorden. Det är nästan säkert att många av er har undkommit en del faror utan att förstå hur ni gjorde så, och förmodligen sa ni att det var tur eller tillfälligheter.

Jag är SaLuSa från Sirius och ni kan se hur viktiga ni är för oss, och hur ni tryggt guidas igenom till fullbordan av denna cykel. Det kanske låter underligt med tanke på att ni existerar i de lägre dimensionerna, men Universum är beroende av att ni når sluttiderna genom Upplyftningen. Universum väntar på Människans storslagna fullbordan och uppstigning till de högre dimensionerna, platsen som är ert sanna hem. Jag talar för den Galaktiska Federationen och kan jag säga att vi älskar er alla, och ser er som ert Högre Jag utan skador, som står i den rena Ljuset av Kärlek.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012