Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 10.08.2012


 


SaLuSa 10.08.2012Energierna runt omkring er rusar mot nya höjder, och de bland er som är känsliga för dem kommer att känna ett stort upplyftande. Det kommer att fortsätta hela vägen till Upplyftningen, och vid den tiden kommer ni att vara fullt redo att lyftas upp. Den otroliga resan genom dualitet med hundratals liv kommer nu till ett avslut. Varje själ ges tillfället att lämna det bakom sig, och det är att föredra att ni förbereder er för Upplyftningen. Många har levt sina liv med goda intentioner gentemot andra och är ofta beskriva som att ha hjärtan av guld. De kommer också att lyftas upp då Upplyftningen inte har något direkt att göra med religion, även om en del hängivna själar kommer att vara av gudlig utstyrsel.

Vi har många gånger hänvisat till er alla som Ett, och när ni kan acceptera att det är så och behandla alla andra som ni skulle er själva, så är ni på Vägen av Ljus. De mörka Tjänarna har försakat sitt Ljus för att istället framhäva girighet över delande, likgiltighet gentemot andra själar, problem istället för medkänsla och kärlek. De har skapat fiender där inga fanns, och demoniserat religioner så att de alla slåss med varandra. När ni kan se igenom deras avsiktliga plan för att skapa kaos så kan ni frigöra er från energierna och kasta ert Ljus in i de mörka områdena för att transmutera dem.

Skapa en situation runt omkring er som lyfter upp era energier, genom att attrahera allt som är gott och rent. Det inkluderar vad ni läser, musiken ni lyssnar på och vad ni njuter av som ger er glädje i livet. Till exempel så är många filmer och TV program gjorda för att vara störande, och fylla era sinnen med negativt handlande och bilder. De är ämnade att programmera er med förhållanden som gradvis tar bort er uppfattning om vad som är rätt eller fel. Det är på så sätt som ni blir okänsliga inför dödande och förstörelse och då opponerar ni er inte när det blir er verklighet. Hur hittar ni frid inom och utom, om ert sinne kontinuerligt attackeras av sådana negativa bilder. Var mer selektiva och njut av de ting i livet som handlar om lycka, glädje och kärlek.

Under alltför lång tid har ni utsatts för alla sorters negativitet tills att det nästan blir acceptabelt. Det var naturligtvis intentionen av de mörka Tjänarna, men de kan inte pådyvla det på er såvida ni inte låter dem. Ni behöver inte nödvändigtvis involvera er själva genom att sätta er upp emot dem, utan följ istället en livsstil som är ämnat att leda er till Ljuset och lyfta er upp långt bortom deras lägre energier. Det kan göras, men det kräver viljekraft och förmågan att stå upp för era principer. Ni behöver inte följa flocken bara för att vara sällskapliga, utan ni kan etablera er egen kod av uppförande.

Mina Kära, vi predikar inte till er, för i slutändan så tar ni ansvar för ert handlande. Vad vi gör är att guida er för att uppnå ett lyckligt och tillfredsställande liv, så att ni på ett naturligt sätt för er upp på vägen mot Upplyftningen. Ni behöver inte vara ett helgon, men lev er högsta tolkning av vad att leva en gott liv betyder. Det betyder inte att gå åt det extrema, utan gör bara vad ni kan för att leva i Ljuset och hjälpa era medresenärer, om ni alla kunde göra det vilken underbar plats världen skulle vara, och det är ingen utopi för med Upplyftningen kommer era drömmar att bli sanna långt bortom er fantasi. 

Då tiden har gått och er förståelse har växt så har det på ett naturligt sätt resulterat i fler frågor som ni kommer att tänka på. Helt naturligt så vill ni ha fler detaljer då ni börjar acceptera att Upplyftningen medför en dramatisk förändring av era förhållanden. Vi vet att ju mer information som ni får desto lättare blir det för er att fullborda er resa. Även om sluttiderna leder till en ny början så förstår vi helt fullt att ni vill vara tillräckligt förberedda. Med det som mål har jag bett Michael Quinsey att ni får tillsänt till er en kopia av Steve Beckows intervju med ÄÄ Michael genom Linda Dillon den 6 augusti. Det är en ganska utförlig förklaring av vad Upplyftningen innebär, och den är uttrycksfull med detaljer så att den kan helt och fullt förstås.

Den exakta vägen som leder till Upplyftningen är fortfarande oklar, därför att ett stort antal händelser nu blir komprimerade till en mycket mindre tidsperiod än vi hade hoppats på. Så var goda att ta det som det kommer, med kunskap om att vid tiden då det är nödvändigt så kommer ni att vara fullt förberedda och kommer att ha fört er framåt såsom krävs. Det finns många aspekter av Avslöjandena, vilka håller nyckeln till mycket av vad vi vill gå framåt med, och det är ett officiellt uttalande om vår närvaro som är viktigast för oss. Det finns nu miljoner människor som tror på vår existens och hi har haft nästan 70 år för att nå ert beslut. Vi ses nu mer än någonsin på en daglig basis i ert luftrum, och vi sätter oss själva i positioner där många fler människor är förmodade att kunna se oss.

Vad som inte är allmänt känt är att vi har hållit freden i världen i och med att vi har förhindrat att ytterligare ett Världskrig har startats. Vi har också förhindrat att kärnvapen används, sedan ganska många år tillbaka. Slutligen, och mer nyligen, så har vi förhindrat attacker under falsk flagga som hade satts upp för att starta stora konfrontationer. Naturligtvis så vill inte era regeringar och militärer tvingas in i en situation där de måste erkänna sådant agerande, och de är rädda för konsekvenserna att göra så. Det måste dock hända snart och vi späder på trycket på dem för att erkänna deras kontakter med oss, och på så sätt låta oss öppet förflytta oss ibland er. En del tror fortfarande att vi ämnar erövra er, men det förefaller som att det är ett extraordinärt förslag, för om vi hade velat göra det varför skulle vi då ha väntat tills nu. Vi ser denna idé som ett resultat från många år av negativ publicitet för att visa upp oss som monster som är här för att invadera.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vill peka på att vi är uppstigna Varelser, vilket alla medlemmar av Stjärnnationen Galaktiska Federationen är. Även om det finns en del falska uttalanden om vår kontakt med er så finns det inga fall kända för oss som skulle visa någon form av fientlighet mot er. Var goda och blanda inte ihop oss med de Grå, som har varit ansvariga för bortrövanden, och kom ihåg att de bjöds in till Jorden utav den Amerikanska regeringen, baserad på ett utbyte av information som gynnade båda parter. Välsignade är ni alla Mina Kära, och som vanligt håll era ögon på den stora framtiden som väntar er. 

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012