Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 06.08.2012


 


SaLuSa 06.08.2012Det arv som de mörka Tjänarna har lämnat på plats skapar fortfarande problem för er. Handlande de satte i rörelse för länge sedan går fortfarande framåt, men de har inte längre kraften eller framfarten att driva det igenom. Deras största nackdel har varit då det gäller deras militära ambitioner och vi har permanent inaktiverat kärnvapnen, som de nu är förhindrade att använda. Den finansiella grenen av kabalen har också fallit samman, och kommer inte tillåtas att återuppstå i dess gamla format. I själva verket, så när de sätter stopp i ett hål så uppstår ett nytt någon annanstans och till slut kommer ett nytt system att bli det enda svaret. Då det gamla faller isär så avslöjar det utsträckningen av försyndelser och korruption som har ägt rum under en så lång tid. Så, oroa er inte om de fortsatta problemen, för vid ett närliggande framtida datum kommer det att förändras till det bättre.

I framtiden kommer också pengar att inte ha en sådan betydelse som det har haft i det förgångna. Det kommer att bli rättvist fördelat, och ett system med stora skatter blir helt förändrat så att vad ni tjänar bara beskattas en gång. Dessutom så med den fria energin som kommer att användas på många sätt för att förse er så kommer era utgifter att bli mycket mindre än vad de nu är. Till slut så kommer all energi som behövs för uppvärmning, belysning, vatten och matlagande att bli fri, vilket också en form av allmän transport kommer att bli. Petroleumprodukter kommer inte längre att användas eller behövas. Ren och ekonomisk energi kommer att vara tillgänglig för alla, och på så sätt bortförs källan för en stor del av era föroreningar på er planet.

Ni vänjer er vid tanken av stora förändringar i ert samhälle, och de kommer inte att åstadkomma de avbrott som ni kanske tänker er. Planerna har mycket noga lagts och snabbhet är kritiskt för allt vi nu kommer att göra. Vi vet att en del av er är oroade över att vi inte har tillräckligt med tid för att genomföra vårt arbete, men var trygga att vi är väl förberedda för alla typer av situationer. Grundarbetet har redan gjorts, och hinder som till exempel planeringstillstånd eller andra former av förseningar som ni normalt upplever kommer inte att inkräkta på våra intentioner. 

Då tiden går framåt har fler av er blivit öppna för tanken på att arbeta med oss, och vi välkomnar sådan entusiasm. Det har alltid varit vår intention att ni till exempel skulle vara involverade i renandet av er Jord. Det finns många områden som är allvarligt skadade och förorenade, nakna på grund av skogsskövling. Ha ingen fruktan då det gäller hur lång tid det kommer att ta, vi kan hjälpa till att återställa mycket snabbt. I själva verket kan vi förbättra områden och göra dem bättre än de tidigare var, och vi vet precis vad som behövs för att hålla balansen med naturen. 

Kom ihåg att våra Moderskepp i vissa fall är många, många kilometer långa och mycket större än några av era städer. Vi för med oss allt vad vi sannolikt kommer att behöva, inkluderande stora flottor av mindre skepp för uppdrag inom er Jordatmosfär. Vi kommer normalt inte alltför nära er Jord med våra stora skepp eftersom de skulle få era energisystem att inte fungera. Ni kan dock se dem långt ovanför er atmosfär och absolut en ökning av vår närvaro då vi kommer mycket närmare er.

Ni vänjer er vid idén om ett stort steg framåt, vilket gör det lättare att introducerar er till nya teknologier. De flesta sparar på arbetskraft, är icke-förorenande och ekonomiska att använda, och automation kommer naturligtvis att kräva mindre från er. Det kommer att ge er mycket mer tid att spenderar på er själva eller fullfölja andra intressen. Med andra ord så kommer ni att ha gått om fritid för att njuta av era intressen, eller vad som kommer att fortsätta att expandera er kunskap. Eftersom ni kommer att kunna resa till det förgångna, nuet eller framtiden så kommer er kunskap att växa mycket fort. Om ni har en tillräckligt expanderad medvetandenivå så kanske ni vill förena er med en av Federationerna, såsom den Galaktiska Federationen av Ljus.

Eftersom ni nu står så nära de stora förändringarna som ni är upplysta om så finns det inget att oroa sig för under tiden. Er framtid är redan avgjord och en sak är säker och det är sluttiderna är gudomligt förordnade och de kommer att ske i enlighet med detta. Inget kommer att ändra på slutresultatet och det spelar ingen roll vad som händer under tiden. Som ni börjar förstå så finns det inte längre någon nödvändighet för ett katastrofalt slut på cykeln. Det gällde bara då det föreföll uppenbart att människan var fångad i de lägre vibrationerna, och det såg ut som att det inte fanns någon utväg. 

Vi vill dock ge er en eloge då ni har svarat väl på försök att lyfta upp er. Även om de mörka Tjänarna i ökande takt utövade sin kontroll över er så tog ni in Ljuset och vaknade upp till vad som höll på att ske. Er tillväxt av medvetande attraherade därefter än mer Ljus till Jorden, och energinätverket runt omkring det förnyades och blev extremt aktivt. Lika attraherar lika och ni har blivit så mäktiga att ni inte bara har stoppat de mörka Tjänarna i spåret, ni har vunnit över dem. Snart kommer ni att se hur de bortförs och förhindras från att expandera sitt nätverk av mörker. Det finns mycket att göra, och vi står redo att få ingång det viktiga renandet. Vi har begränsat skadorna, men det är dags att avsluta arbetet som redan har påbörjats. 

De mörka Tjänarna har tillåtits att påbörja sina planer, men Ljuset var alltid menat att vinna. Det vara bara en fråga om hur väl som Ljusarbetarna skulle ge gensvar, då ni ofta inkarnerar och dras ned av de negativa energierna och glömmer bort er livsplan. Assistans finns alltid att tillgå för att hjälpa er, men ibland är det svårt att komma igenom till er. Frestelserna på den fysiska nivån är inbjudande och svåra att motstå, men med erfarenhet kan ni höja er över dem. I själva verket så är det ingen som faller igenom, då ni kommer att fortsätta att ställas inför utmaningarna av de lägre dimensionerna tills ni besegrar dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ber er att fortfarande hålla er fokus på Upplyftningen, det är vad allt handlar om, och ni har tillbringat många, många liv för att nå denna punkt. Bra gjort och välförtjänt.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com 

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012