Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 10.06.2012
SaLuSa 10.06.2012


Tiden har kommit för positivt tänkande och acceptans för hur händelser verkligen är och inte förutfattade meningar om hur de borde vara. Ni vet att Uppstigningen kommer att ske oavsett hur våra planer för er kommer att fungera, så tillåt bara manifestationerna att ske med vetskap om att allt är gott. Våra ärenden är så nära att komma ut att ni kommer slås av häpnad för hur snabbt det kan gå. Vi önskar att ni hellre fokuserar på allt positivt som händer istället för att slösa tid och energi på funderingar om vad som händer med de Mörka krafterna. Deras öden är beseglade och rättvisa kommer att skipas.

Hursomhelst är vår högsta prioritet att tillsätta rätt människor i myndighetsställning och att hjälpa världen till fred så fort som möjligt. Därifrån kommer det sedan bli lättare att få er välmåga att utvecklas och freden att bibehållas. När ni väl träffar oss kan vi gå framåt tillsammans mot Uppstigningen och börja njuta av alla förändringar som kommer att lyfta upp er. Under den perioden kommer energierna fortsätta höja era medvetandenivåer ännu högre och en förening av er människor kommer till stånd för barriärerna emellan er kommer att försvinna.

Den Gyllene Tidsåldern är i begrepp att manifesteras och kommer att hänföra och förtjusa er med sin skönhet och harmoni. Det kommer att bli hemma för alla er som höjt ert medvetande tillräckligt för att avancera till de högre rikena och därifrån uppleva friheten av att ha blivit Galaktiska Varelser. För närvarande har ni en begränsad rörelseyta inom Universum pga av era lägre vibrationer, eftersom de kontaminerar de högre. Men det kommer dock snart att ändras eftersom ni fortsätter att ta emot de inkommande energierna och tar in dem i er själva.

Om ni tänker tillbaka några få år är vi säkra på att lägger märke till skillnaden inuti er och troligen ett större lugn och klart tänkande. Medan ni utvecklas, förändras era sociala aktiviteter och val av vänner och ni attraheras av de mer raffinerade sidorna i livet. En mer fridfull tillvaro eftersöks och de mer extremt känslomässigt laddade situationerna blir mindre tillfredställande. Ni förändras nu väldigt fort och börjar konsekvent klippa banden med många av de tidigare sätten att leva.

Det finns ingen anledning att ni inte skall börja leva som ni önskar nu när den Nya Tiden inleds, eftersom mycket av det kommer ifrån vad som pågår inom er. Era ideal och mål i livet kommer att vara så mycket högre och sökandet efter självtillfredsställelse kommer att upphöra att vara era huvudmål. Ni kommer istället sätta andra i första rummet och det kommer att ge er en väldig tillfredsställelse. Hittills har människan bara varit benägen att vara självisk och fyllt sina egna behov oavsett vad det kostat andra. Hursomhelst börjar ni snabbt bli ett med era Högre Själv och kapabla att relatera till ert Kristus Medvetande. Det, Mina Kära, är den stig ni skall vandra på och som ni gladeligen kommer att följa.

Era nuvarande liv är ett gytter av så många liv som tagit er vitt och brett, till många länder, genom många religioner, trosriktningar och kulturer Även om inte två stigar är exakt likadana kommer ni att märka att ni kommer närmare och närmare er själva. Det är bara naturligt att det skall ske på det här sättet eftersom ni alla söker ”vägen hem” och det får er att fortsätta framåt för alltid. Den uppstigning ni går igenom nu är bara en del av resan, men en väldigt viktig del som representerar ett kvantumsprång framåt av enorm betydelse.

Vi från den Galaktiska Federationen av Ljus har vetat länge att er resa skulle nå en sådan hög topp i er utveckling. Det är vår glädje och vårt privilegium att vara utvalda att följa er på och försäkra er att resultatet blir så som det var menat. Allt beslutades för tusentals år sedan och många tusen uppstigna själar har följt er och hjälpt er att bli framgångsrika. Många har kommit in i era familjer och verkar ha en mycket avancerad nivå av medvetenhet. De har blivit kända under namn som Stjärnfrön, Regnbågs- och Indigobarn. Deras närvaro är ämnad att lyfta upp dem runtomkring sig och de kommer att komma in till sina egna inom kort. Lyssna till dessa kloka varelser för de har så mycket att säga som kommer att säkerställa er framgångsrika vistelse på er stig i Ljuset.

I och med den kommande Uppstigningen är många av er förståeligt nog fortfarande bekymrade över ödet för sina unga familjemedlemmar. Låt det bli fullständigt klart att till slut kommer alla själar att vara precis där det är meningen att de skall vara och de kommer att ha varit medvetna om sitt öde innan de inkarnerades. Så var snälla och låt varje persons liv få fortsätta på den kurs som det var menat från början och känn er välsignade över att de valde att ha er i sina liv. Det finns förstås många familjer som inte har sådana avancerade själar ibland sig, men icke desto mindre finns kärleken som passerar emellan dem och det kan fortsätta vara en länk somkan binda dem samman igen. Kärlek är den mest kraftfulla energi av alla och det är en oförstörbar kraft som håller ihop allt.

Vi vill tala om för er ytterligare en gång att ni är väldigt kraftfulla varelser, även om era krafter har varit väldigt begränsade pga av de låga energier ni vistas i nu.

Men när energierna höjs kommer era krafter att öka och ni kommer att inse vilka skapandekrafter ni innehar. Föreställ er att komma till en punkt där ni kan skapa precis det ni vill ha. Oroa er inte för att ni skall missbruka den förmågan, eftersom er medvetandenivå också kommer att öka. Var försäkrade om att ni inte kommer att bli lämnade med sådana förmågor innan ni vet hur ni skall hantera dem korrekt. Ni börjar förstå hur otroligt annorlunda era liv kommer att vara och hur lite de nu återspeglar er fulla potential. Ni är inte lämnade hursomhelst att utforska sådana här saker på egen hand utan på varje steg ni tar finns det alltid utvecklade varelser till hands för att hjälpa er.

Jag är SaLuSa från Sirius och medan ni utvecklas kommer ni att förstå att liv i de högre dimensionerna är en vacker upplevelse och att var ni än går kommer ni att mötas av själar av Ljus och Kärlek. Det kommer att vara en fantastisk sammankomst, där alla arbetar tillsammans i Enhet och harmoni och känner igen Källan till sin existens. Det spelar ingen roll vilket namn ni kallar det för, så länge som ni erkänner det som alfa och omega för Det Som Är. Vi från den Galaktiska Federationen har en öppen kanal till Källan och vår relation är lik den som ni har med ert Högre Jag. Vi sänder er kärlek för att hjälpa er på er väg.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Översättning: Charlotta Olsson - www.st-germain.seTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012