Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 08.08.2012


 


SaLuSa 08.08.2012Vi skickar detta särskilda meddelande med tanke på uppmärksamheten i samband med de Olympiska spelen och möjligheten av Avslöjanden. Detta har skapat en enorm mängd välvilja genom att föra folket samman som aldrig tidigare. Nyttan av det sprider sig som ringar på vaten över hela världen och hjälper för att övervinna de förutfattade meningarna som utnyttjas av de mörka Tjänarna. Folkets makt är lika relevant om inte än mer så nu, då ni vaknar upp till er verkliga potential som de kraftfulla Varelserna ni i verkligheten är. Vad ni fokuserar er på är var ni placerar er energi, och ni vinner kampen åt Ljuset på det sättet. Håll er borta från negativa meddelanden och låt dem inte dra er ned. 

Vi känner att det nu är dags att förklara nyttan från ert fokus på 4 augusti och hela perioden som de Olympiska spelen hålls. När ett möjligt datum ges för de förändringar ni har utlovats och som ni förväntar er så är det förståeligt att ni blir uppspända och placerar hela ert fokus på det. Ni har varit i denna position flera gånger bara för att sedan bli besvikna, men få av er inser att det finns ett bestående värde i vad ni har uppnått. Tankarna, bönerna och önskan ni sänder ut för ett visst ändamål skapar en uppsättning av kraftfull energi som åstadkommer förutsättningarna för dess manifestation.

Så även när resultatet inte är vad ni hade fokuserat er på så har ni hjälpt med att föra det så mycket närmare till mognad. Så kanske att ni kan förstå att när vi ser potentialen att stärka Ljuset på Jorden, så kommer vi inte att kasta tvivel på vad ni gör utan uppmuntra er att göra så. Till exempel, tanken att den 4 augusti skulle vara en speciell dag föddes från ryktena som hade cirkulerat en längre tid att de mörka Tjänarna skulle använda sig av Olympiaden för en attack med falsk flagga. 

Vi förväntade oss era tankar och såg ett sätt att motverka en sådan idé, och istället för att hindra er så stod vi åt sidan för att låta er uttrycka er fritt. Genom att göra så började inom kort ett stort antal Ljusarbetare dela samma önskan att Avslöjandena skulle komma ut i någon form under de Olympiska spelen. Det skapade en aura av Ljus runt omkring dem som motvägde de mörka Tjänarnas intentioner, och gjorde det svårare för dem att lyckas. Så nu vet ni varför som vi inte blandade oss i eller försökte avleda er från vad ni gjorde.

Vad vi visste om det spelade ingen roll för era handlingar tjänade ett stort ändamål även om ni var omedvetna om det. I själva verket så om tillräckligt många av er fokuserade sig på samma slutresultat skulle ni uppnå ett positivt resultat. Vi skulle inte avgöra på förhand eller säga att det inte kunde ske, för det skulle påverka er på ett sätt som skulle förhindra att det skedde. Så vad vi nu säger om de Olympiska spelen är att hålla ert positiva fokus på det i kunskap om att det kommer att sätta en Ljusbarriär på plats för dess skydd. Om något mer än så uppnås skulle det vara underbart, men vad ni än gör så för det er ett steg närmare till Avslöjandena. 

Det fanns naturligtvis ett Rymdskepp närvarande vid öppningsceremonin och det var ämnat att bli sett som ett sätt att visa att vi var där. Det fick föga uppmärksamhet i nyhetsmedia, men miljontals människor såg det och det blir ytterligare ett positivt steg framåt för att sätta tryck på regeringarna att erkänna vår närvaro. Vi driver på för sådant handlande, och våra allierade utövar tryck på myndigheterna att ge ett svar. Mina Kära, ni vet att det kommer, så var snälla och gå med flödet och gör inte arbetet som Ljusarbetare svårare än det redan är. 

Vi är medvetna om att ett antal källor skapar rädsla genom att sprida idén att en attack under falsk flagga är nära förestående, genom att göra så får de mörka Tjänarna precis den energi som de när sig ifrån. Vi har gudomligt tillstånd att blanda oss i fall att ett försök uppstår att skrämma folk med en falsk utomjordisk attack, kärnvapen kommer inte att tillåtas användas. Vi kommer att vara redo att avgöra alla försök från Illuminati att orsaka problem, och det är allt vi kan säga för närvarande. Dessa avslutande månader av denna cykel är inte till gagn för de mörka Tjänarna, utan för er som har ansträngt er själva i enlighet med vad som behövs för att stiga upp. Det är nu dags för er att ta tag i er framtid och vi kommer att se till att det avslutas på så sätt. 

Vi vet också att ett nytt försök görs som möjligtvis kommer att leda till Avslöjandena, och det är ett alternativ som vi föredrar för vad vi tänker oss. Vi har alltid informerat er att vi vill att ni skall ses som att vara vid framkanten av sådant agerande, men vi kan inte ge er detaljer för närvarande då vi inte vill påverka vad som håller på att ske. Det finns andra utvecklingar som också kanske medför Avslöjandena, och det är redan allmänt känt att Steven Greer har gjort en film som också kommer att medföra en handling för att föra fram fulla Avslöjanden. 

Så, mina Kära, trycket är nu på de som kan auktorisera Avslöjandena att se till att så sker och det kan inte hållas tillbaka mycket längre. Så var goda att inte tro att om det inte händer som ni förväntar er att det representerar något slags misslyckande. Mycket pågår nu som kräver tillit till oss, med kunskap om att vi hela tiden arbetar för er frigörelse från de mörka Tjänarna. Kom också ihåg att vi har en mycket vidare blick av vad som händer på Jorden, och handlar i enlighet med möjligheterna som presenterar sig själva. Vi ber er att låta oss avgöra vad som är i ert bästa intresse, och att ni helhjärtat stöder oss. Allt som är mindre än detta hjälper inte vår sak eller mål att få er på stadig väg mot Upplyftningen. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi berömmer er för ert idoga arbete med att hjälpa att genomföra förändringarna. Ni har uppnått så mycket under en så kort tid och ni kan bara se tillbaka till början av detta århundrade för att se hur sant detta är. Vackla inte nu och var på er vakt för de sista försöken från de som motsätter sig förändringarna och försöker att gå vidare och pådyvla de gamla sätten på er. Förändringar sker nu snabbare än någonsin, men en del är av enorma storlekar och kan inte hända på en dag. Gör er del och så gör vi vår, och tillsammans är vi segerrika. Jag avslutar med kärlek för er mina bröder och systrar från stjärnorna.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com 

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012