Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 03.08.2012


 


SaLuSa 03.08.2012Det finns som vanligt blandade meddelanden som sprids omkring, men de är av en mycket mer positiv karaktär och det är i dem som ni bör placera ert förtroende och er energi. Problemet som finns är att en del människor fortfarande återkommer till de gamla profetiorna, och inser inte att tiderna har förändrat sig. Om ni inte hade lyft upp era vibrationer så hade de mycket väl kunnat vara korrekta. Det betyder inte att alla de gamla är inkorrekta, men ni bör leta efter er information från uppdaterade och nyliga profetior. Samtidigt måste ni vara medvetna om desinformation, och om ett meddelande inte utstrålar Kärlek och Ljus så bör det sättas åt sidan. Samma sak kan sägas om de meddelanden som fokuserar sig på möjliga katastrofer, utan att balansera dem med ett positivt slutresultat. 

Så var på er vakt och kom också ihåg att oberoende av vilka förändringar av Lagar som föreslås så kommer väldigt få att ha genomslagskraft. Ett exempel är argumenteringen över vapeninnehavslagarna, så även om de som motsätter sig vapeninnehav får som de vill så kommer de aldrig att uppnå sina mål. Det tar inte lång tid nu innan regeringsförändringar sker och nya Lagar och tillägg till Konstitutionen kommer att dras tillbaka. Detta kommer till slut att gälla över hela världen då för varje steg så kommer er frihet att ges åter till er. Det kommer inte helt och fullt att hända förrän efter Upplyftningen, men åtminstone så kommer alla drakoniska eller orättvisa Lagar att bli bortförda. Ansvarsfulla människor behöver absolut inte ha tyglar lagda på dem, och vi skall se till att ni frigörs från dem så snart som möjligt. 

Det finns en viss tröst i de förseningar som ni har upplevt då ju fler människor som konfronteras med de mörka Tjänarnas handlande desto större är deras förståelse av vad de gör. De galvaniserar dem till handling och hjälper att bibehålla en balans så att saker och ting inte spinner ur kontroll. Som ett resultat har det kollektiva medvetandet förhöjts i stormsteg och har sett till att de mörka är dömda till att misslyckas. I själva verket vet inte de vad de skall göra längre och de har inte längre makten att uppnå deras plan av full kontroll av världen. Vi önskar att de skulle ge sig i väg i tysthet, men det finns fortfarande fickor av motstånd som skulle göra vad som helst hellre än att ge upp. Det är dock vad de till slut måste acceptera då deras tid har tagit slut. 

Under tiden väntar vi ivrigt på möjligheten att en Ledare någonstans kan bereda vägen för att uttala Avslöjandena. Om det skall hända så är det troligt att ett land som Kina blir det första att göra så. Länderna i Västvärlden är fortfarande till stor del under Illuminatis kraftfulla inflytande. De är rädda för återverkningarna om de gör så, och rädsla är en stark faktor då det gäller sådana beslut. Vi kräver helt enkelt bara att vår närvaro officiellt uttalas på en hög nivå, så att världen är medveten om det. Miljontals människor är redan medvetna om oss, och har sett våra skepp, och kom ihåg att det är långt över 60 år sedan som vi först satte oss för att göra oss själva kända hos er.

Vi vet att ni blir trötta av det fortsatta väntandet, och vi applåderar er förståelse och tålamod. Ni kan få tröst av kunskapen att vi är ett hårsmån från att fullt komma ut i det öppna, och naturligtvis ta tillfället att träffa er. Vi har ett inledande celebrerade planerat och ämnar fortfarande flyga över era större städer så att fler människor kan se våra skepp. Vi kanske också bjuder in er egen Rymdflotta att förena sig med oss, och då får ni en av de sista hemligheterna avslöjade. Det kommer naturligtvis att bli en demonstration av fred och inte på något sätt förbundet med något militärt. Krig och allt som är förknippat med det kommer att bortföras eller inaktiveras, då det inte finns någon plats för det i framtiden. 

Nu, mer än någonsin, behöver vi att ni fokuserar er på Upplyftningen, med er högsta uppfattning av vad ni ser att det är. Då de sista få månaderna kommer vill vi inte att ni förlorar ert fokus, för då fler av er kommer samman i enhet så stärker ni Ljusets kraft. Det finns helt klart ingen anledning eller utsikt för att ni skulle göra så, men vi vill se hur Ljuset avslutar denna cykel som den formidabla kraft det är. Det kommer att svepa bort de sista resterna av de gamla energierna som har hållit samman det gamla paradigmet. Den är inte längre lämplig för den Nya Åldern som nu utformas, och den nya kommer snabbt att ta dess plats. 

Ni har redan gett kraft till era visualiseringar då det gäller fri energi, och dess introduktion kommer inte att bli några problem. Ni är redo för nya teknologier och de kommer omedelbart övervinna många problem som ni upplever för närvarande. Det vackra med att använda fri energi är att den aldrig tar slut och ni kan använda så mycket som ni vill. Spännande tider närmar sig, helt klart, och det är där som ni bör fokusera er, och lämna renandet till dem som är utnämnda att göra det. Tro på oss när vi säger att förändringarna kommer i mycket snabb takt när vi väl kan starta upp. Allt är förberett nu, och trots vad ni kanske ser som enorma distributionsproblem så utgör de inga svårigheter för oss. 

Glöm inte att ni har er personliga rening att göra, och då de högre energierna lyfter upp er kommer de att avslöja sedan länge hållna känslor och problem som inte har blivit lämnade orenade. Ofta handlar det om olösta motsättningar då människorna som är involverade inte vill ge upp sina positioner, när ett förlåtande kunde lösa problemet. Detta Mina Kära är nyckeln till att gå vidare, och det är bara egot som är sannolikt att hålla er tillbaka. Ni har blivit alltför vana vid att utöva er själva över andra och ni finner alla möjliga anledningar för att göra så. Ibland hackar ni på de som är svaga, mentalt handikappade eller efterblivna, och ni måste se dem för vad de verkligen är. De är själar precis som ni och har valt tuffa inkarnationer för deras utveckling, och bör behandlas med jämlik respekt. 

Ibland tar själar sig an problematiska liv för att inspirera andra att lyftas upp. De ger chansen att visa hur långt ni har utvecklats, och ni kan båda avancera som ett resultat av det. Ta de tillfällen som visar sig och visa vad det betyder för en som har som mål att leva sina liv med ovillkorlig kärlek.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012