Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 25.06.2012
SaLuSa 25.06.2012


Antalet människor som är öppna inför idén av stora förändringar växer allt mer, och det är ett tecken på att många fler blir känsliga av de nya energierna som flödar över Jorden. En del är rädda för förändringar, medan andra känner att bakom det ligger intentionen att föra er civilisation ut ur träsket som hotar att ta ned världen. Det är av den anledningen en unik tid för de med kunskap om vad förändringarna leder till, och ett tillfälle för att låta det bli känt att allt går väl. För närvarande så når saker och ting en punkt utan återvändo och vi och våra allierade väntar på signalen att agera. Allt är förberett och fastän de mörka Tjänarna är medvetna om att deras tid har kommit till enda så kommer plötsligheten och utsträckningen av våra arresteringar att förvåna dem. Allmänheten kommer naturligtvis att bli förvirrad, men vid första möjliga tillfälle kommer de att bli informerade. När media öppnar sig upp till sanningen så kommer de olika källorna att snart vilja vara del av nyheterna om förändringarna.

Under tiden samlar vi oss tillsammans med våra allierade då de mobiliserar sig själva för den första av många handlingar. Vad som börjar i USA kommer att sprida sig till andra länder, då folk överallt kommer att kräva sin frihet, och ett storslaget renande kommer att äga rum. Där det finns motstånd kommer vi att backa upp våra allierade och förklara att frihet måste ges annars så blir vi tvungna att ingripa. Det finns inget alternativ för de gamla kabalerna och deras makt tas ifrån dem. Det finns ingen tid för falska löften eller att gå tillbaka till de gamla sätten som inte längre tjänar er. Alla länder kommer till slut att basera sin konstitution på den som kommer att återställas i USA som är i enlighet med de Grundande Fäderna, men modifierad för att reflektera den nya Åldern som ni träder in i. Dessa frågor har redan tagits upp och är förberedda för en snabb övergång.

En del undrar hur krigsmakten kommer att reagera, och vi måste säga att majoriteten är redo att lägga ned vapnen och bli de sanna beskyddarna av Mänskligheten som från början var tänkt. De kommer inte längre att sätta sina liv på spel för att slåss i falska krig, och istället kommer de att agera för att vidmakthålla freden i världen. Vapen som sådana kommer inte att användas mot folket, och en dag kommer då de inte längre kommer att behövas. Vi vet var de hemliga installationerna finns och de kommer att förstöras för att se till att de aldrig används igen. Vi har i själva verket redan börjat med att stänga ned underjordiska baser och avväpnar de mörka Tjänarna så snabbt som möjligt.

Kom ihåg att vårt agerande sker på ett sådant sätt att inga liv förspills. Vi kan bortföra folk ganska lätt och placera dem där vi vill, och ofta så är det utanför planeten. Vi omskolar de som frossar i dödande och våld, så att de kan komma åter till Jorden som användbara medborgare. De av er som för er mot Ljuset vet att vid en viss punkt så för ni er bortom de negativa känslorna och de kan inte längre påverka er. Ert Ljus är ert skydd och det kommer att reflektera sådana energier tillbaka till Skaparen. Sådant är Ljusets kraft då det gäller skapelsen, inget är omöjligt och det är bara bristen på tro som förhindrar det.

Mina kära, ni klarar det hela så bra trots att ni har stort tryck och press, men försök att slappna av och njuta av vad som bör vara en spännande tid. Tiden går så fort nu att innan ni vet ordet av så kommer vi att tala med er och ha regelbundna kommunikationer. Vår intention är att hålla er väl underrättade om våra aktiviteter, och vi ser framemot att tala direkt till er. Med oss kommer de själar som kommer att ha identifierats som av Ljuset att vara, och som kommer att leda er till målet av Upplyftningen. Naturligtvis så stannar det inte där och er utveckling kommer att fortsätta in i de högre dimensionerna. Om ni inte redan visste det, så har ni så mycket att se framemot och era liv kommer för alltid at förändras.

Oberoende av problem och knipor som ni befinner er i så ta det lugnt med vetskap att inom kort så kommer svaren till er. De högre vibrationerna kommer att lätta många medicinska problem, och med kommandet av Städer av Ljus så kommer helande kamrar och annan avancerad teknologi att kunna hantera dem. Efter uppstigningen kommer ni inte att ha några sjukdomar eller fysiska problem alls, och era kroppar kommer att vara i ett tillstånd av perfektion. Så var tålmodiga med existerande problem då ni inte kommer att behöva utstå dem mycket längre.

Mediciner är sällan ett botemedel, utan ett sätt att begränsa och om det inte hade varit för gömmandet så kunde ni till exempel ha fått ett botemedel för cancer, människans gissel. Många medicinska framsteg har hållits tillbaka för att inte påverka vinstnivåerna hos läkemedelsföretagen. Dessutom kommer det ut många läkemedel vilka är kända att ha allvarliga sidoeffekter, och andra som har dragits tillbaka eller förbjudits i ett land och som sedan säljs till länder i Tredje Världen. Brist på vatten kunde också ha övervunnits, men har återigen hållits tillbaka för att hålla priserna uppe. Det finns många sådana exempel i olika marknader, och inte minst i oljeindustrin. De manipulerar marknaden för att skapa brister och höga priser, när det i verkligheten inte finns några brister alls.

Ni kommer inte behöva lida i händer på Illuminati värst mycket längre då svaren på era problem ligger hos oss och våra nya teknologier som vi gör redo för att dela med er. Ni har redan lärt er om den sanna potentialen som väntar på er, och vi skall inte slösa någon tid med att lägga det på plats. Vi väntar bara på att den nya regeringen sätts på plats, med representanter som i sanning kommer att arbeta för förbättringar för Mänskligheten. De är där och kända för oss för det är ganska omöjligt för någon att missrepresentera sig själva utan vår kunskap. Det betyder att när vi förhandlar med de mörka Tjänarna så är det ingen mening med att de försöker att lura oss med ord när vi kan läsa deras tankar.

Jag är SaLuSa från Sirius, och den Galaktiska Federationen av Ljus försäkrar er att ni är i säkra händer, och behöver inte oroa er över påståenden som är ämnade att göra er rädda. Det är inte bara Illuminati som sänder ut felinformation utan också grupper som önskar se ett annorlunda slut på denna cykel för att tillfredsställa deras egna uppfattningar. Kom också ihåg att många gamla profetior inte längre är relevanta då förhållandena har förändrat slutresultatet vilket kommer att bli mindre volatilt och lättare att hantera. Var lugna och håll er inom Ljuset och Kärleken som konstant flödar Jorden och förhöjer vibrationerna.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012