Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 25.05.2012
SaLuSa 25.05.2012


Det finns många tecken på att de gamla systemen håller på att kollapsa och det är oundvikligt, eftersom de har visat att de är olämpliga för att övervinna era problem. De kommer att behöva ett nytt sätt att driva verksamhet på som kan anpassas till en total bedömning av era behov. Även då kan man se på det som tillfälliga åtgärder, för de kommer att överbrygga gapet som existerar mellan var ni är nu och var ni måste vara.

Den evolutionära perioden som nu tar sin början kommer att bli någonting liknande en snabb brandsituation, för ni kommer knappt att hinna med att ta ett stort hopp framåt förrän ni går vidare igen till en högre nivå. Vi har till exempel informerat er att en dag kommer ni att leva i kristallstäder, men de är på något sätt i er framtid, och så är också en antal nya tekniker.

Vi vill att ni skall vara medvetna om ert öde och på vilket sätt ni också kan hjälpa till med att manifestera det. Efter Uppstigningen kommer era skaparkrafter att ha ökat avsevärt, och ni kommer därför att ta en större roll i att förse er med vad ni behöver. Ni kommer att få se att all materia kommer att ha blivit raffinerad och förfinad och bär med sig en högre grad av medvetande som svarar an till er. Faktum är att i de flesta fall kommer ni att ha en tvåvägskontakt med djur och annan levande materia. Det kommer inte att finnas någon rädsla från något håll, och er förmåga att visa kärlek för allt liv kommer att hjälpa till med att skapa de mest underbara relationer, som blir totalt lyckliga och harmoniska.

Detta är framtiden som era sinnen borde vara upptagna med, och den kommer att bära er lätt igenom varje problem som direkt påverkar er som ett resultat av förändringarna. Resultatet blir uppfyllandet av våra löften till er, som en del av Guds stora plan för er Uppstigning, samt era efterföljande upplevelser. Efter att ha störtats djupt ner i mörker så blir ni nu helt upplyftade till Ljuset. Där kommer ni att hitta ert verkliga hem och den lycka och glädje som finns i att vara Ett med allt liv. På Jorden kunde ni inte förväntas nå sådana svindlande höjder, på grund av de tunga vibrationer som hållit er nere. Det, mina kära, förändras nu med varje dag som går, när ni och alla de andra Ljusarbetarna snabbt ökar Ljusets kvot på Jorden.

Det behöver väl knappast sägas av oss att det gudomliga datumet för inledandet av alla aktiviteter i samband med rening och rensning har nåtts. Vi står redo, men egentligen har det faktiskt redan börjat, om än i liten skala. Vi arbetar som alltid bakom scenen, men ser fram emot att kunna göra det mer öppet. Från vår synpunkt sett är det viktigt att ni vet vad vi gör och varför, för vi vill att ni skall vara involverade i detta. Ju mer ni kan göra ju mer gläder det oss, då i många avseenden problemen är era att rätta till. Dock, med den bästa vilja i världen kan ni inte övervinna de Mörka utan hjälp. Vi har aldrig sett på våra uppgifter som att vi räddar er utan istället någon som helt och hållet stöder er. Helt klart är det så, att utan vår avancerade teknologi så kunde ni inte ha förväntats fullfölja reningsprogrammen själva i tid före Uppstigningen.

Över hela världen finns det länder som är i processen av förändring, och vart och ett kommer att få svara an till människorna och deras krav på frihet. Det är inte möjligt längre att införa auktoritärt styre över dem, genom att neka dem deras rättigheter. Folket har känt lukten av frihet och kommit till insikt om att den är deras att kräva tillbaka, och så skall det också bli. Farten och driften mot fredliga förändringar kan stödjas av oss och som vi har gjort hittills kommer vi att fortsätta med att backa upp de inblandade. Det har inte gått obemärkt förbi att vår farkost har blivit sedd på många fler platser, och under omständigheter som inte kan förklaras på annat sätt än med sanningen.

Vi är redan här och vissa förtrupper har varit aktiva under många år, och kontakter har tagits med er. Allt detta är känt för era ledare som är del av mörkläggningen, men för att vara rättvisa så måste vi säga att de är under extremt tryck för att inte avslöja sanningen. Detta har verkligen varit problemet, då Illuminati har haft sådan kontroll att det har utökats ända upp till toppen. Emellertid, med vårt skydd, kommer ni snart att få se en del ledare som talar ut och stödjer oss.

Vi kan inte tvinga fram frågan om avslöjande och tillkännagivande, men vi arbetar ständigt mot ett acceptabelt arrangemang som passar alla parter som är involverade. Det vore verkligen i allas intresse om de statliga förändringarna först kunde äga rum, vilket skulle säkerställa ett möte där alla skulle vara mottagliga och stödja varandra. Det verkar dock för oss att sättet som den finansiella situationen går mot en kollaps är oundviklig, och det är rätta tiden att vara i beredskap för välståndsprogrammen. Så mycket är på vippen att hända och det krävs att en hel del uppmärksamhet läggs på detaljerna, för att försäkra att allt flyter lätt och utan svårigheter.

Medierna är medvetna om vad som sker men hålls tillbaka på grund av rädsla för konsekvenserna. Det kommer att förändras inom kort, för vi måste ha en informerad allmänhet innan vi kan överväga en öppen kontakt. Vi kan se ett bredare perspektiv när vi tittar här från utsidan av Jorden, och det gör det möjligt för oss att agera i allas intresse. De Mörka hoppas på att kunna gå ut med en ”Bang”, men vi kommer att säkerställa att detta inte sker. Arresteringarna fortsätter och som våra allierade kommer ifatt dem kommer de att tas bort eller sättas i husarrest. Vi kommer att se till att de huvudsakliga bråkmakarna är bland de första som tas om hand. Inga nyheter är inte dåliga nyheter vad oss beträffar, så mycket av vårt arbete hålls med nödvändighet hemligt tills vidare.

Vi är bara en källa av information och är säkra på at de av er som är väl pålästa inte kan annat är erkänna att meddelandena är i huvudsak kompletterar varandra. Ta ut ur dem vad ni kan acceptera och om ni är osäkra så lita på er intuition. I vissa avseenden spelar det ingen roll hur mycket det är som är rätt eller fel. Endast tiden kommer att föra fram hela sanningen, och vid det laget kommer ni att vara långt fram på vägen mot Uppstigning. Det är egentligen allt som räknas, då det finns många vägar och tidslinjer som leder i samma riktning.

Jag är SaLuSa från Sirius och förberedd för den slutliga framstöten från våra allierade som kommer att sätta stopp för förseningar och se oss alla fira slutet på de Mörka Tjänarna. Det kommer då att bli en glädjefull färd hela vägen till Uppstigningen, och vår kärlek följer er alla.

Tack SaLuSa!

Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012