Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 20.08.2012


 


SaLuSa 20.08.2012För er så är den största upptäckten att era medvetandenivåer har förhöjts en hel del under de senaste åren. Kunskap är användbart, men inte i sig självt er biljett till Uppstigning. Genom att leva det högsta konceptet som ni har av er själva så sätter ni era mål för att bli det som är ert öde. Ni hjälper också till med att höja det Kollektiva Medvetandet, och det attraherar än mer själar så att i slutändan så stiger ett stort antal av er upp. Ni kommer också att finna att ni kan höja er över attraktionskraften av de lägre energierna. De är inte längre en del av er när ni söker ett högre uttryck av er själva. Vad som tillfredsställde er under detta liv är inte längre nödvändigtvis tillfredsställande, då ni har blivit mer känsliga för det som skapar oenighet eller missnöje.

Ni kommer att fortsätta att avskilja er från de lägre vibrationerna, och det kan också påverka karaktären av er vänskap med andra människor. Ni kommer att söka de med vilka ni finner harmoni och kan dela er syn på livet. Ni kommer att förstå att det är en naturlig separation, då ni finner det lättare att dela er glädje och lycka med likasinnade. Den tredje dimensionen har länge upphöjt ”glädjen” med droger, alkohol och sex, och de alla är beroendeframkallande och sänker era vibrationer, då det går till överdrift. De mörka Tjänarna är medvetna om detta och uppmanar sådan nöjen, då det tar er bort från de verkliga frågorna i era liv som ni bör koncentrera er på. Visst kom ni in i livet för att uppleva, men många av er har låst in er i de lägre aspekterna och kommer inte vidare. 

Som ni vet vid det här laget, så attraherar lika lika och ni drar till er de själar som sannolikt är på en liknande nivå som ni. Valet är ofta om ni drar varandra ned ytterligare eller kan lyfta upp er själva. Naturligtvis så finns det karma involverat, men för varje fallen själ så finns det alltid möjligheter att finna vägen tillbaka. Se aldrig på er själva som ovärdiga eller bortom hjälp, då det alltid finns där om ni tar första steget för att lyfta upp er själva igen. Under dessa sluttider så har många själar tagit på sig ett flertal utmaningar för att göra det möjligt för dem att stiga upp. Det är det slutgiltiga utrensandet av karma ihopsamlat under många liv, och ibland måste ni vara starka för att rensa ut det. Med Uppstigning i tankarna så är alla ansträngningar ni lägger ned väl värt mödan. 

Ni kommer att känna av när ni har övervunnit era utmaningar. Ett plötsligt lugn träder in i era liv och en stor lättnad upplevs som om en stor vikt har bortförts från era axlar. Ofta involverar det andra själar med vilka ni har måst sluta fred och ni kunde inte gå vidare förrän en förlåtelse uppnås. Sätt åtsidan allt dömande och förlåt och glöm bort, då lärdomarna från det kommer att förbli med er så att ni kan fortsätta att lära er från den erfarenheten. Se på livet som ett rollspel och inse att när väl ridån går ned så blir ni alla vänner igen. I framtiden så existerar inte sådana problem då dimensionen ni kommer att vara i är en av komplett harmoni och balans. 

Med er upplyftning som snabbt närmar sig så kom ihåg att det inte beror på de fysiska förändringarna som äger rum på Jorden, utan det finns väsentliga steg som skall tas om Moder Jord skall vara redo för hennes egen upplyftning. Upplyftningen är pågående och kan inte förhindras från att äga rum. Det är en process av Galaktiska proportioner i vilken ni också har en viktig roll. När ni väl går framåt så kan allt annat också göra så, och ni kan se på det som den sista biten i puzzelet som gör det komplett. Det är därför som Rymdvarelser från hela Universum samlar sig för bevittna er Upplyftning. 

Olika handlingar går framåt, och vi observerar noga hur det går. Var visso att vad som behövs fullbordas innan Upplyftningen kommer att ske, även om vi måste spela en större roll än vad vi tidigare såg som nödvändigt. Vi har fått gudomliga instruktioner att hjälpa er vara redo vid rätt tidpunkt, och vi samarbetar med många Högre Varelser. Ingen källa har sett det som nödvändigt att ni gör allt själva, och det var alltid menat att det var en gemensam ansträngning. När allt kommer omkring så har vi varit med er till och från under tusentals år, vi kommer och går framförallt för att hjälpa Moder Jord. När Lemuria och Atlantis föll så kan ni gissa att det var tider då vår expertis behövdes. 

Er civilisation var inte nödvändigtvis garanterad att lämna denna cykel utan en kalamitet, och den kom ett antal gånger nära till att annihilera sig själv. Ni gjorde i själva verket vad tidigare civilisationer hade gjort och blev betagna av massförstörelsevapen. Det kommer ifrån en bristande uppskattning av hur farliga kärnvapen är, och ett vetenskapligt broderskap som experimenterar innan de först förstår vad resultatet sannolikt blir. När den första atombomben exploderade visste era vetenskapsmän att det fanns en chans att det kunde spränga världen i bitar, men gick vidare ändå. Normal så måste ni uppleva dumheterna av er egensinnighet annars skulle ni aldrig lära er från något ni gör. När era handlingar hotar andra civilisationer måste vi dock blanda oss i.

Kommandet av er Atomålder var en klar signal till Universum att ni hade förmågan att spränga inte bara er själva i tusen bitar, utan också Moder Jord. Denna gång så skulle det inte tillåtas, då alla själar skulle ges ett tillfälle att stiga upp. Vi vet att när ni tittar runt omkring er, så är ni övertygade om att vissa själar är omedvetna om vad som håller på att hända. Vi försäkrar er dock att innan de inkarnerade för denna tidsperiod så gjordes varje själ medveten om dess betydelse och vikt. Även om en del själar valde att inte stiga upp så ville de fortfarande uppleva energierna. Det är anledningen till att ni inte behöver oroa er själva för andra, då det kommer att hamna precis där de var menade att vara enligt sina egna val. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och vill nämna att vi ämnar avtäcka fler av våra skepp, så att ni är medvetna om att vår stora flotta är överallt runt omkring er. Vad ni kommer att se är medlemmar av den Galaktiska Federationen av Ljus som gör sig redo för mer öppna uppvisningar. Det är en handling av vänskap från vår sida att detta görs med vår välsignelse för er alla. 

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com 

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012