Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 20.07.2012


 


SaLuSa 20.07.2012Dagarna går och våra allierades arbete blir mer och mer koordinerat, och det ger resultat. Skalan på aktiviteterna blir större och snart blir det en överväldigande drive framåt som kommer att vara mycket tydlig. Vi arbetar nu på många håll och förväntar oss att se vissa snabba utvecklingar mycket snart. Er roll i vad som händer är att hålla ert fokus på vad ni ser som slutresultatet, och på så sätt ge det mer energi där det behövs. Samtidig når kraftiga energiströmmar Jorden från många andra källor och Galaxer. Intresset och assistansen ni får är oerhörd, och kommer med säkerhet att hjälpa er att uppnå ert mål, som är Upplyftningen. För vår del så stoppar vi alla försök att förhindra det, och använder våra teknologier för att se till att både ni och Moder Jord når er slutdestination. Det är nödvändigt då de mörka Tjänarna kommer att använda sig av alla tillgängliga medel, även om det hotar deras egen existens. Var inte rädda, vi har kontrollen och de är väl medvetna om att vi står i deras väg. 

De själar som är omedvetna om sluttiderna, gör naturligtvis en annan tolkning av händelser som sker runt omkring dem. Det är förståeligt att de rädds inför slutresultatet, men var säkra på att då våra allierade fullföljer deras agerande så kommer det att bli uppenbart att en makt av godhet existerar. Liksom ni så vill vi se en alltmer växande utrensning av kriminella som är ansvariga för att ha tagit bort era rättigheter. När det väl blir allmän kunskap så kommer det att stärka tanken att ni inte är ensamma i er kamp mot ondskan. Det är varit så under en mycket lång tid, och medlemmar av den Galaktiska Federationen av Ljus kan tå åt sig för att ha guidat era upplevelser på ett sådant sätt att ni har överlevt. Det har också förekommit noga planering under en lång tid för att hålla balansen av energier på Jorden. Det uppnåddes delvis genom att arrangera för högt upplysta själar att inkarnera vid lämpliga tider för att leda er framåt i Ljuset. 

Förstå att era erfarenheter är resultatet av Lagen om Attraherande, som har låtit själar av en lägre vibration att förena sig med er. Jordens vibrationer under relativt nyliga tider har i själva verket sjunkit högst betydligt, och som en planet av fri vilja så har den lämnats att finna sin egen nivå. När beslutet fattades att höja vibrationerna blev vi dock mer involverade i ert upplyftande. Idag står ni raka i ryggen och inser att ni har uppnått en remarkabel omvändning under en mycket kort period, särskilt under de senaste 40 åren, ungefär. Det finns ingen väg tillbaka då Ljuset nu är väl etablerat på Jorden och ökar fortfarande. Det ökar exponentiellt och når snart en punkt då Upplyftningen kan äga rum.

Många människor letar efter något sätt för att deras färdigheter skall medverka till förändringarna. Vi vet vilka ni är och vid den rätta tiden kommer ni att få tillfälle att använda dem. För tillfället så kan ni hjälpa andra genom att bara vara en Ljuspunkt och sprida er frid runt omkring. Det kommer också tillfällen då frågor ställs till vilka ni kan ge svar, så tveka inte att göra så. Det är helt klart att en del människor inte är redo att höra sanningen, men det finns ingen tid kvar för att gömma bort den. I slutändan finns det bara En Sanning och det kommer att göras fullt känt med tiden, då detta är själar som är redo att ta emot den. Hitintills har ni följt er böjelse och uppnått er förståelse, men det måste komma en tid då Sanningen behövs för att föra er alla samman. 

Er personliga väg mot Uppstigningen är vad som är viktigt, så var inte alltför bekymrade över hur mer allmänna händelser artar sig. Förändringarna som vi har lovat er kommer att ske, då den gamla strukturen måste ge plats åt den för den Nya Åldern. Ert medvetande har öppnats till alla de nya möjligheterna och de kommer att komma ut i era liv, men en del är längre in i framtiden och följer efter att de inledande förändringarna har inträffat. Regeringsförändringarna är naturligtvis kritiska för att tillåta en mer spirituell representation bland de som kommer att leda er. Istället för att sätta sig själva först så kommer de att hedra sin svurna ed och tjäna er och blir valda av den anledningen. De flesta regeringar runt om i världen slutade att tjäna folket för länge sedan, och lät sig själva bli vasaller åt de mäktiga bankfamiljerna. De måste också bortföras från makten, och likaså deras olagligt anskaffade medel, och likaså deras undersåtar som kan hittas över hela världen. Utsträckningen av Illuminati makt kommer att ytterst förvåna er, och den når till de högsta platserna inkluderande kungligheter och religion. 

Ett så stort herravälde som Illuminatis kan inte tas ned på en dag, men nu har det blivit allvarligt försvagat och kommer att falla samman. De vid toppen vet att deras tid nästan har kommit till ända, och vi hoppas fortfarande att de kommer att ge sig och upphöra med sina aktiviteter emot er. Deras planer kan inte ses som något annat än hemska, och de satte sig för att allvarligt reducera befolkningen på Jorden på alla sätt möjliga. Två Världskrig och många fler sedan det första ägde rum har orsakat miljoner av döda, och har avsiktligt startats för att orsaka kaos och katastrof i världen. Ett Tredje Världskrig var planerat, men vi blandade oss i och förhindrade att det påbörjades i Mellanöstern. I själva verket har vi satt ett stopp på användandet av kärnvapen som krigsvapen, vilket är gudomligt förordnat. 

Fred kommer helt plötsligt att infinna sig då det finns en plan för att införa det genom att förhindra användandet av alla vapen som kommer att inaktiveras. Det kommer inte att finnas några ställen att gömma sig på för att undvika att vi hittar dem och de underjordiska baserna kommer att förstöras så att de inte kan användas igen. Det kommer heller inte att finnas något sätt för de skyldiga att undfly, och de är välkända för oss. De kommer att förhindras från att fortsätta deras agerande mot er. En vacker dag kommer de att förstå fullt och helt utsträckningen till vilken de har bidragit till Illuminati’s planer, och dess totala effekt på befolkningen rätt ned till hur varje individ har påverkats. Det blir en tid för att reflektera på deras olydnad av Universums Lagar, och de kommer att stå till svars inför Gud. Som med alla själar som har fallit så långt att de har glömt att deras sanna jag är av Ljuset så kommer de att få alla chanser att finna sin väg tillbaka. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och säger er att de fallna är lika älskade av Gud, som inte dömer någon själ utan omger dem med Kärlek och Ljus. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se  

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012