Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 12.09.2012


 


SaLuSa 12.09.2012Det faktum att så mycket händer i er värld har inte gått förbi obemärkt, och för de som just vaknar upp till det, så förefaller det som att kaos råder. Era traditionellt pålitliga institutioner såsom era banker ses för vad de verkligen är, men än så länge har inte svaret till deras problem kommit fram. Planerna för att ta hand om möjligheter såsom deras kollaps har blivit formulerade. Såsom gäller mycket av arbetet från våra allierade så står det redo att bli implementerat och väntar på rätt tillfälle att bli introducerat. Det gamla korrupta systemet kommer inte att behållas, och det nya får stöd för det vittgående förändringarna de medför.

Behovet av regeringsförändringar accepteras så att era nya representanter sätter era behov i första rummet. För närvarande har tjänst till själv växt till endemiska proportioner, och finansiell kontroll och ansvarighet existerar praktiskt taget inte. På en större skala så sugs era pengar upp för att finansiera hemliga operationer som inte har auktoriserats av era myndigheter, och ofta är riktade mot ni folket som de borde ha tjänat. Dessa situationer har pågått okontrollerat under alltför lång tid, och med våra allierade som får vår hjälp så har vi gjort det klart att vi kommer att sätta ett stopp på det. Så, ni ser Mina Kära att vi arbetar mot att införa de nödvändiga förändringarna.

Vad ni börjar bli medvetna om är de enorma möjligheterna som ges från användandet av fri energi. Naturligtvis så kämpar oljeindustrin mot införandet av dem, med det är vägen framåt och framsteg kan inte stoppas. Med tiden kommer inga av de gamla förorenande bränslena att användas, och alla kommer att gynnas av rena och effektiva metoder, vilka viktigast av allt kommer att inkludera nya transportmedel. För de som för närvarande är anställda i sådana industrier måste vi säga att er framtid är trygg. Vid den tiden kommer alla att ha gynnats av det nya finansiella systemet och omfördelningen av tillgångar kommer att se till att förlusten av ett arbete inte kommer att påverka er position. 

I själva verket så kommer omfördelningar och hjälp till folk som har förlorat arbetet på grund av vilka som helst omständigheter att betyda en acceptabel levnadsstandard som täcker era behov. I vilket fall som helst så kommer er livsstil att förändras efter Upplyftningen till en som inte längre orsakar någon oro eller stress. NI kommer att få alla era behov tillgodosedda, inklusive passande bostäder och medicinsk vård. Det behövs naturligtvis en viss tidsperiod för att utföra alla förändringarna, men det kommer att gå ganska så snabbt. Vi har helt fullt förberett för alla möjligheter, och basen för förändringarna har redan påbörjats vilken etablerar den rätta strukturen som låter oss gå vidare. 

Er nivå av massmedvetande fortsätter att höjas, och fler människor vaknar upp som ett resultat. Många är dock fortfarande i limbo och tänker sig inte ens vad förändringarna medför. Vi skulle hellre att de vaknade upp gradvis, men det kommer en punkt innan Upplyftningen då sanningen måste komma ut. På något sätt måste de gamla uppfattningarna skakas om och visas för vad de är, men trots det vill vi inte att folk reagerar på fel sätt. I slutändan så är vad som tros på kommer att följa den fria viljan, och sådan själar kommer att fortsätta sina erfarenheter i en vibration som är densamma som deras egen. Det är ingen mening med att försöka tvinga folk att acceptera vad de är oförberedda för, och det är inte vårt sätt. 

Kom ihåg att vi av den Galaktiska Federationen av Ljus är här på en gudomlig begäran och hela vårt mål är att förbereda er för Upplyftningen. Med det kommer också annat ansvar, då det är önskvärt att göra vägen så smidig som möjlig. Kommandet av sluttiderna har varit kända under en längre tid, men det är bara på senare tid som det har blivit fullt förstådda. Slutet på dualitet som ni upplever det kommer mycket snart, och vårt arbete och våra allierades är att se till att ni och Moder Jord kommer att vara redo att lyftas upp. Mycket arbete har redan utförts och ni kommer att se slutresultatet från det. 

Ni är vid ett stadium när nästan vad som helst kan hända med kort varsel, och det blir inte oförväntat. Vi driver på med våra aktiviteter som inkluderar att hålla vakt i alla länder som har kärnvapen, för att se till att de inte kan användas. För oss med vår avancerade teknik så är det en ganska lätt uppgift, och vi tror att de militära nu inser att det är lönlöst att försöka sig på något annat. Vi måste säga, ta bort tänderna från tigern, men den har fortfarande klor. Vi har vid olika tillfällen närmat oss alla ledare med en uppfattning att helt förbjuda sådana vapen, men det finns så mycket misstro mellan dem att det inte kan uppnås. Det kommer dock inte att spela någon roll längre då världsfred kommer att etableras inom kort, och krig och allt associerat med dem kommer att försvinna för gott. 

Vibrationerna på Jorden har redan lyft upp era medvetandenivåer, till en punkt då ni kan se att krig är ett brott mot Mänskligheten. Som ett resultat av det har rörelsen mot att etablera fred aldrig tidigare varit så stark. Det har gett upphov till många stora demonstrationer som söker frihet att avgöra sin egen framtid, och denna kallelse besvaras nu. Dagarna av styre via diktaturer är räknade, och ni skall bli representerade av själar som bryr sig om och älskar sina medresenärer. Er resa från och med nu går mot Upplyftningen som kommer att ge er alla dessa förbättringar och fördelar som ni har blivit lovade. 

Vi vet att en del av er är trötta och utkörda från stressen av livet på Jorden, men inse att ni snart kommer att få överflöd och andra mycket acceptable förändringar. Ni skulle kunna se dem som belöning för ert engagemang i Vägen av Ljuset, och ert upplyftande till de högre dimensionerna. Det är så enormt annorlunda från vad ni är vana vid, och bara själar av Ljus kommer att kunna ta ett sådant stort steg framåt. Så var goda och håll ert fokus på alla ting som är associerade med de högre vibrationerna, för de är rena och hälsosamma.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser på er Jord från fjärran och är nöjd att se mycket Ljus som kommer från den. Låt det flöda, då slutet av er cykel är här nu och ni har segrat. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012