Followers

PUTIN

torsdag 27 september 2012

SaLuSa 17.09.2012


 


SaLuSa 17.09.2012Ni har haft många liv inom cykeln av dualitet och när ni ser tillbaka kommer ni förmodligen finna att de har varit några av de mest testande och svåraste som ni har haft. Anledningen är att ni har gått igenom några av de lägsta vibrationerna som ni någonsin upplevt. Det har betytt att ni kände er mer separerade från Källan än i tidigare liv, och ni har levt i stork utsträckning på er överlevnadsinstinkt. De som för Ljus till Jorden har haft utmaningen att jorda det, och att hjälpa införa en viss balans mellan det och de mörka energierna. Tidvis såg det ut som djupet av mörker hade nåtts och Människan såg ut att ha förlorat allt hopp om återhämtning. 

De högre Varelser som kontrollerar planen för Människan hade dock andra tankar och vände gradvis flödet så att Ljuset gjorde framsteg. Det var inte förrän under mer närliggande tider som det blev mer uppenbar och fick inflytande. Trots det kontinuerliga krigandet mellan länder så började Ljuset ge styrka till de som kom till Jorden för att införa välbehövliga förändringar. I mitten av kaos och katastrofer så startade återskapandet av ett Ljusnätverk runt Jorden. De har sedan dess blivit mäktiga punkter av Ljus som strålar ut. Resultatet är att Ljusgrupper har format som har kunna upplysa folket om sanningen, och idag står ni vid dörren till full Upplysning. 

För eoner av tid sedan så var det känt att denna tid skulle signalera slutet på cykeln av dualitet. Det var ett löfte som gjordes den tidigaste tiden då ni först började inkarnera och är anledningen till att ni alltid intuitivt har vetat att det skulle vara så. En del tidigare civilisationer har förstört sig själva nästan utan att lämna något spår, ni som är på Jorden idag är en och samma själar. Ni var beslutsamma att se till att sluttiderna skulle resultera i er Upplyftning, och inte destruktion. Här är ni nu på randen till ett stort upplyftande som har uppnåtts genom hårt arbete och engagemang mot Kärlek och Ljus. Ni har uppnått stor erfarenhet, vilket ni kan använda för att hjälpa andra, som står inför liknande utmaningar som ni har upplevt. 

Livet handlar om att lära sig lektioner genom era valda upplevelser, med kunskap om att ni skulle använda dem genom att tjäna Ljuset. Målet är att föra samman själar så att de återigen kan bli en del av Enheten som alla är en del av. Uppstigning betyder dock en separation på det fysiska planet så att varje själ kan fortsätta sin nuvarande väg. En del är redan inom ett expanderat tillstånd av medvetande och på deras önskade väg för Uppstigning, medan andra inte har tänkt tanken för de är inte färdiga med dualitet. Det är ett val av fri vilja som ni alla har gjort, och ni måste därför låta andra gå framåt därefter. Ingen lämnas och de kommer mycket att gynnas från deras upplevelser hitintills. 

Utvecklingen slutar aldrig förrän ni till slut återgår till Källan, och till och med då så införs nya cykler av erfarenheter. Det är dock inte närliggande för er och ni har långt att gå innan ni når detta. Gud har skapat ett oändligt antal Universum, och ni kan välja att starta en helt ny erfarenhet om ni så önskar. Framtiden som väntar er är full av under och spänning, och ni kommer att finna aldrig sinande uttryck av Ljuset och dess magiska makt att skapa. Livet på Jorden liknar föga det som ni är på väg att föra er in i, ni kommer mycket lätt att anamma hur det är att vara en Galaktisk Varelse. Ni kommer nu att återgå till era sanna hem bland stjärnorna, och återförena er med era sanna familjer. Er Jord-upplevelse är bara en utflykt från er högre plants i de högre dimensionerna, till vilken ni inom kort återgår. 

Som vi så ofta informerar er, det finns så mycket som kommer till, vilket kommer att lyfta upp er till större höjder. När ni väl har stigit upp, såvida ni inte av någon anledning väljer att spendera tid den nya 3D dimensionen förberedd för de som inte stiger upp, så kommer ni aldrig att behöva återgå till det. Ni har så gott som avslutat de lägre dimensionerna, och många själar kan skydda sig själva mot de lägre energierna. Ni behöver bara placera ett band av vitt ljus runt er som ert skydd. När ni har gjort så kommer ni att behöva undvika att uttrycka några negativa toner i ert tal, då dessa är sannolika att bryta ert skydd och göra er sårbara för dem. Det bästa sättet är att förbli fokuserade på allt som är av Ljuset, och att hålla Upplyftningen i sikte är ett sätt att göra det.

Så många människor bär fortfarande på ”bagage” som behövs tas om hand om, och det kommer att komma tillbaka till dem tills det är utrensat. Det kommer att nå er via sätt av utmanande tankar när ni i själva verket vet att ni är bortom vad de uppmanar er att göra. Tala med den där ”andra” personen som fortsätter att påminna er om sådana ting och var fast, och säg åt personen att försvinna eftersom det inte intresserar er längre. Ni frestas att se om ni har överkommit problemet vad det nu var, och om ni förkastar det tillräckligt många gånger så kommer det att försvinna. En del av er har stor karma att klara upp, och det är därför som ni har fullt upp med att utföra ert renande. Det kan naturligtvis involvera andra och ofta så kan ni arbeta tillsammans för att ta hand om vad det nu kan vara. Tidigare relationer för ofta folk samman igen för just det ändamålet att hjälpa varandra att uppnå det.

Förstå att ni gick med på att utföra det hårda arbetet med att göra er själva redo för Upplyftningen, men ni saknar aldrig hjälp. I själva verket har varje själ sina hjälpare, även de som frossar i de lägre energierna. Varje själ är fortfarande av Ljuset och aldrig övergiven, då alla har kapaciteten att arbeta sig fram på en väg tillbaka till det. Kom ihåg att den enda anledningen till att ni upplever både Ljuset och mörkret är därför att ni är i dualitet och har sökt att förstå hur de två kan hjälpa er utveckling. Slutmålet är naturligtvis att kunna övervinna de mörka energierna genom att höja er över dem. Många av er står nu rakryggade och vet att ni har uppnått det, och er plats i de uppstigna rikena är säkrad. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag känner hur våra nivåer av medvetande faller mer samman i harmoni, då ni söker sanningen och expanderar era egna nivåer. Många fler av er kommer att finna sådana framsteg under de veckor som finns kvar, då ett ej sinande flöde av Ljus fortsätter att strålas till Jorden. Med den kommande införseln, på grund av orientering i rät linje av er Sol och den Stora Centrala Solen, kommer ni att uppleva en stor förhöjning av Ljus, och var medvetna om det. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012