Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 25.07.2012


 


SaLuSa 25.07.2012Vi har varit med er under en lång, lång tid och liksom ni ser vi fram emot slutat på dualitet. Ni har mött enastående utmaningar, men svarat på Ljuset och Kärleken som har riktats mot er från många olika källor. De högre makterna bakom Planen för ert upplysande har visat sig ha fattat de rätta besluten, då ni nu står på tröskeln till Upplyftningen. Det finns inte två av er som har haft identiska erfarenheter, men så många av er är nu redo att ta dessa slutliga steg av upplyftande och stiga upp. Då er ras föll ned i den Mörka Åldern så förtrycktes det lilla ljus som fanns, och individer hölls tysta genom dödshot om de talade ut. 

Idag har ni mycket mer fritt tal, men de som säger för mycket om sanningen fruktar fortfarande för sina liv. Naturligtvis kommer vi att stöda och skydda sådana Varelser, så länge som det inte påverkar deras livsplan. Vi och Änglariket kan ge fullt skydd om nödvändigt, och en del mycket viktiga själar har blivit räddade mer gånger än ni skulle ha förväntat er. På ert eget sätt är ni alla viktiga och var och en av er har Änglar som är med er genom hela livet. Det finns ingen slump, då händelserna är av stor vikt för er, men ni kanske inte ens är medvetna om vad som har ägt rum. 

När ni är lugna och i ett fridfullt tillstånd så kan ert högre jag bli kontaktat, men problemet är att folk oftast inte följer de råd de får. Så om ni avviker från er livsplan, så blir det inte på grund av brist av hjälp från era Guider. I slutändan är det ni som bestämmer vad ni gör, men med era beslut kommer ett ansvar för resultatet. Generellt så är det ert ego som ni har programmerat för att agera i ert intresse, vilket har kontroll över ert agerande. När ni är under förändring och särskilt då det gäller att lyfta upp era vibrationer så kan det försöka att övertala er att fortsätta på era gamla sätt. 

Är det inte otroligt att ni nu är så nära Upplyftningen, men samtidigt förefaller så lite ha förändrats på utsidan. Inget uppstår dock utan stor planering och även då händelser utvecklar sig gör vi för evigt justeringar då tidsplaneringen är ändrad. Det finns så mycket som händer bakom scenen och vi måste agera när vi ser att det är tryggt och säkert att göra så. Detta kräver stor tålmodighet hos er, då vid många tillfällen så hade vi trott att tillfället för att agera hade anlänt bara för att bli gäckat i sista minuten. Ni kan ta det med ro eftersom vi är förberedda för alla scenarion, och vet att oberoende av vad som händer kommer ni att nå Upplyftningen, och att det kommer att äga rum. Som vi ofta har betonat, Mina Kära, det är verkligen allt som räknas och det spelar ingen roll vilken väg ni väljer för att nå dit. 

Förbli lugna och engagera er inte i meddelanden fulla av rädsla, då det finns källor som önskar ett katastrofal slut på denna cykel. Trots många utsägelser av denna sort kommer ni att finna att de sista månaderna blir mycket lugnare för er än ni har fått förstå. Moder Jord har naturligtvis ett finger med i spelet och utbrott kommer att orsaka fysiska rörelser som kommer att orsaka skada, och ibland skador och dödsfall. Mycket tidiga förutsägelser talade om hur landmassor skulle sjunka ned i havet, men den möjligheten är för länge sedan förgången. Var helt enkelt medveten om era lokala svagheter, och om ni bor vid kusten så avgör hur sårbara ni kanske är mot översvämningar. På det sättet kan ni på egen väg avgöra för er själva vilka handlingar som kanske är nödvändiga för er säkerhet.

På vissa sätt så är saker och ting lite annorlunda nu jämfört med hur de har varit i något liv ni tidigare har haft, då alla kom med en livsplan och i stort sett så fullborda ni den. Eftersom er övergång också var en del av planen, så tro det eller ej, så gick ni också med på hur ni skulle avsluta varje liv och när. I detta avseende så är detta liv också planerat och såvida ni inte förkortar det genom att ta ert eget liv, vilket är mycket otillrådligt, så kommer ni att antingen dö innan Upplyftningen, gå med i Upplyftningen, eller förflytta er till en annan planet för att fortsätta era erfarenheter i 3D. Vad än ni planerade så skulle det ha varit med ert bästa intresse i sinnet, och om det skall vara en del av er framtid så kan ni stiga upp från de andliga rikena. Så förstå och acceptera att ni kommer att uppleva i enlighet med era behov, och det viktiga är att göra framsteg då det gäller er utveckling. 

Ni har ett roligt uttryck om att gå igenom mangeln, men det är vad livet handlar om eller önskas er. Gud gav er fri vilja och ni är den som skapar vägen som ni följer. Det är er sak såvida det är lätt eller svårt, men människor har för vana att ta den svåra vägen hem. Det betyder dock att ni lär er ett antal lärdomar, vilka hjälper på lång sikt. Om vi kan säga det på detta sätt - det är ingen synd att ha felat, då hela idéen bakom erfarenheten i dualitet är att resa sig upp till utmaningen. Det finns naturligtvis inte en ”synd” som sådan och ni är absolut inte födda in i det. Det skulle vara mer korrekt att ni kommer med karma och det ger er ett tillfälle att övervinna misstag ni har gjort. Det är därför som Gud inte träder in och blandar sig i den fria viljan som Gud har gett er. 

Efter att ni har stigit upp kommer ni att ha ökade nivåer av medvetande, och som en Varelse av Ljuset kommer ni att ha fört er långt bort från frestelserna av de lägre vibrationerna. I själva verket kommer de inte längre att intressera er, och ni söker tillfredsställelse och prestationer på en mycket högre vibrationsnivå. Er känslighet kommer att förhöjas, och nöjena i de högre dimensionerna kommer mer än att kompensera för uppfattade förluster. I själva verket kommer era tankar att ha fört sig in på en högre platå i vilket fall som helst, och era upplevelser i dualitet kommer att blekna in i bakgrunden. Så försök att inte håller er fast vid den nuvarande dimensionen, såvida ni inte känner ej redo att stiga upp. Det är ert beslut och ni väljer var och hur ert nästa liv skall upplevas. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och den Galaktiska Federationen av Ljus, och vi ser hur många länder i Västvärlden nu agerar legalt mot korruptionen inom den finansiella sektorn. Vi lägger också märke till att många av dem också utför djupare undersökningar för att se hur långt cancern har spritts. Det kan bara göra gott, och påskynda tiden för när andra i auktoritet, såsom politiker, kallas för att stå till svars för sina dåd. Förbli starka i ert Ljus och vet att ni kontinuerligt överflödas med Kärlek från många källor.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com 

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012