Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 16.07.2012


 


SaLuSa 16.07.2012Våra allierade är djärva och ni ser ytterligare bevis på deras arbete att föra fram sanningen, och sätta igång den sedan länge väntande planen för att rensa ut de mörka Tjänarna. Den skall fortsätta och bli mer utbredd, och det avslöjar för oss vilka bland er som fortfarande är under deras inflytande. Det är rädsla och belöningar som håller andra under deras kontroll, och vi ämnar ändra på sådana situationer. Då ni också ser politiska partier från hela världen som avslöjar sig själva med föga medlidande eller handlande för att ta hand om den tunga bördan som placeras på folket, vilket har resulterat från bankernas kriminella beteende. Vi skall införa skuld förlåtelse, då det helt klart är det ända sättet att göra det möjligt för varje land och de värst påverkade individerna att återhämta sig och start om på nytt. Det kommer med nya teknologier och andra uppfinningar som kommer att plantera er helt och hållet i den nya Åldern. 

Internetet fortsätter att vara er bästa källa för information, men folk luras fortfarande av felinformation på olika sajter. Mina kära, om informationen de ger inte låter sann så sätt den åt sidan, och också om den förordar våld så är den absolut inte av Ljuset. Håll er till vad som har visat sig vara pålitliga, välprövade och testade källor. Med tiden kommer ni inte att behöva förlita er på internetet som ni nu gör, då det inte dröjer värst länge tills vi kan göra våra egna sändningar. Allt står redo för sådana framsteg, och som vanligt så är det en fråga om tid. Ert involverade i dessa frågor är viktigt, men om det blir en nödvändighet så kommer vi att göra det ensamma då förändringarna nu snart måste påbörjas som planerat. Oberoende av vilken situation som framstår så utgör den dock inget verkligt problem för oss, då vi har gjort förbehåll för alla möjligheter. 

Frågorna som för närvarande uttrycks via religioner kommer att behöva en komplett omvärdering om ni någonsin skall kunna gå framåt. Å andra sidan kommer ni inte nödvändigtvis att behöva lärare då all kunskap finns inom, men då ni inte har fått sanningen så kommer det att hjälpa för att guida upp på den rätta vägen. Som det nu är så går ni ingenstans alls snabbt, och är fortfarande bundna av felaktigheter och absoluta falskheter. Det finns många rättskaffens och kärleksfulla själar inom kyrkorna, och deras sanna potential kommer inte att frigöras förrän de kan bryta sig loss från religionens kontroll. Er tid och energi kommer till bättre användning och främja er egen förståelse. Detta betyder inte att vi säger att alla religiösa lärdomar är ohjälpsamma, men de är förvillande och missvisande jämfört med sanningen. Ni har ett val av fri vilja och det kommer att vara er sak att bestämma hur er framtida utveckling sker. 

Vi kommer till er av många anledningar och vi uttryckligen informerar er att vi är alla Ett. Vi kanske kommer från helt olika civilisationer och i vissa avseenden framstår som olika från er, men som ni så upplever vi livet som ni också gör för er spirituella utveckling. På en högre nivå så är det ingen skillnad alls då vi kommer från samma Källa, men har bara valt att följa olika vägar. Såsom jag, en från Sirius, så är ganska många medlemmar av den Galaktiska Federationen direkt förbundna med er, då ni kom till Jorden från deras civilisationer för att vara till tjänst. Ni kommer att finna att ”i tjänst till andra” är nyckelorden när ni väl för er ut ur dualitet och in i de högre dimensionerna. Vi är Ett i allt vi gör, inte bara för miljoner och åter miljoner av själar i Universum, utan för allt liv inkluderande planeterna, då de också har en hög nivå av medvetande. Det är inte utan anledning att ni pratar om Jorden som Moder Jord, och när ni förstår hennes roll så ge henne respekt och tacksamhet för vad hon gör för er. 

Det finns många ämnen som fram till nu inte har fullt förklarats, då det måste finnas lämplig tid när er medvetandenivå är redo att ta emot avancerad teknologi. Det skulle inte vara bra att överbelasta er hjärna med material som är alltför långt före er nuvarande förståelse. Fram till nu så har spirituell utveckling kommit sakta och låtit er genom personliga upplevelser integrera det i er egen förståelse. Dessa processer har dock accelererats för att påskynda era framsteg mot Upplyftningen. Det är därför att det finns vissa bland er som har gått vidare och är redo att gå vidare. 

Dualitet har på vissa sätt separerat vetet från agnarna och vi menar inte detta på ett nedlåtande sätt, men det finns ett stort gap mellan de som har gått framåt och de som inte har. Helt klart så har tiden för Upplyftningen kommit för de som är redo och be bör inte längre hållas tillbaka. Att ha intentionen att lyftas upp är en början, men det måste åtföljas med ett expanderande medvetande. På så sätt lyfts era vibrationer upp och så länge som era blickar är fokuserade på att föra mer Ljus till er själva så kan ni vara säkra på att ni blir en som lyfts upp. Denna möjlighet har varit öppen för varje själ, och det är ingen skam om ni inte än har nått den punkten. Det finns ingen gräns för den tid ni kan ta för att förbereda er själva, och det kan inte förväntas att alla skulle nå samma nivå tillsammans. Det är här som er fria vilja kommer in även om ni naturligt uppmuntras att höja era vibrationer vid varje tillfälle. Som en grupp så är era erfarenheter inte fullbordade förrän varje själ har kommit tillbaka. 

Ni har för närvarande ingen sätt att veta vilken underbar bedrift ni har genomfört då ni har övervunnit de mörka Tjänarnas uppmärksamhet. De har försök med all sin list att förhindra hur ni lyfts upp och för er upp igen i Ljuset. Det skulle vara sant att säga att saker och ting var satt till er nackdel, men det var menat så och det var känt att det skulle bli tufft. Det insågs dock också att om ni vann kampen så skulle era vinningar bli enorma. Detta, mina Kära, är var ni nu är, och har uppnått ett underbart expanderande av medvetande, som kommer att förbli med er. Inte alla uppstigna Varelser har tagit samma remarkabla väg som ni har valt. Kan ni nu se varför ni ses i ert Universum som mycket speciella själar. Det är inte egotistiskt att acceptera sådan beundran då ni har rätt att ge er själva en klapp på ryggen då det gäller era bedrifter. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och skulle bekräfta att även om händelserna är saktfärdiga att starta upp så gör de så i vilket fall som helst, och de kommer att fortsätta att trappas upp tills att framfarten visar sig vara ostoppbar. Vi skickar vår kärlek till er Kära Vänner och våra medarbetare, för det är vad ni är. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svens översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012