Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 08.06.2012
SaLuSa 08.06.2012


Ni är nu i den stora månaden då allt händer, då det som vi har för handen inte längre kan tystas ner och när det börjar läcka ut, kommer det att förbereda människor för vad som komma skall. Det är att föredra istället för plötsliga omfattande avslöjanden, för då tillåts människor mentalt förbereda sig på de kommande massiva förändringarna. För dem skulle det annars verka som att deras värld vändes upp och ner, vilket skulle vara väldigt förvirrande. För dem med vetskap är det en möjlighet att berätta för andra om att detta som sker är för allas bästa och att det är resultatet av ett Gudomligt påbud att denna cykel av dualitet ska ta slut. Detaljerna kan komma först när vi talar öppet med er, eftersom vi har för avsikt att ni alla är väl informerade. Just nu passar det våra syften att hålla en låg profil tills vi är redo att göra vårt framträdande.

Våra allierade är extremt sysselsatta med att få till stånd ett antal projekt på samma gång och det innebär att det plötsligt kommer att bli ett utbrott av aktiviteter. Vår närvaro har den önskade effekten på de Mörka Krafterna, som aldrig trodde att deras brott skulle komma ikapp dem. De vet att de kommer att få ställas till svars för de brott de begått gentemot er och det finns ingen utväg att undkomma att rättvisa skipas. Vi ber er att inte uppehålla era tankar så mycket vid de frågorna, eftersom det finns andra saker som rör er mer direkt. Först av allt är att släppa er fria från de drakoniska lagarna som har fråntagit människor sina rättigheter, rätta till alla orättvisor och frige alla dem som fängslats på felaktiga grunder. Därefter handlar det om regeringsmässiga förändringar, så att rätt människor representerar er, så att det inte finns någon risk att ni representeras av fel människor och att de nödvändiga förändringarna därför blirförsenade. De har redan valts ut och förberetts för att inta sina positioner, och det kommer att hjälpa oss att skapa de rätta omständigheterna för att möjliggöra för oss att snabba på.

Självklart måste det finnas ett samarbete på högsta nivå och först då ser vi avslöjandet som möjligt. Vi behöver dokumentera våra avsikter så att alla förstår varför vi kommer till er. Det kommer alltid att finnas några tvivlare och öppet misstroende, men om de bara får tid på sig tror vi att även de kommer att tro på oss. Vi kommer som er familj, för vi är era äldre systrar och bröder sedan långa tider och vi vill återuppta kontakten med er. Vi skall så småningom gå samman och gå framåt i Guds namn och sprida kärlek och fred. Det är inte så att vi skall ut och missionera, för vi vill inte tvinga på någon vår tro eller våra åsikter. Vi respekterar fria val och önskar att alla själar blir medvetna om sitt arv och Livets Enhet.

På Jorden är ni medvetna vårt utvecklade samfund av Ljusarbetare och så mycket gott arbete har gjorts av er. Ni blev utvalda för sådant arbete eftersom er kunskap och er prövade förmåga att sprida Ljus i de mörkaste sammanhang. Det innebär alltid en risk och vissa själar tycker att det är svårt att lyfta upp sig själv. Hursomhelst, med den ständigt ökande mängden Ljus som sänds till Jorden kan det göra de flesta själar medvetna och bara därigenom blir det är tillströmning av antalet människor som söker en djupare förståelse. En liten inledning är allt som behövs för att starta en lavin av framsteg och efter ett litet tag kommer det vara mycket lättare att få guidning. En källa kommer att vara vår enda kommunikationskanal med er, som kommer direkt från oss. Det kommer att vara ett särskilt kännetecken på kontakten med er eftersom vi har för avsikt att hålla er fullt informerade om vad som händer.

Vi noterar att era vädermönster är påverkade av förändringarna i energin på Jorden. Det kommer så småningom lugna ner sig och till slut bli mer stabilt, skönt och bekvämt. Vi vill också tillägga att de fysiska skadorna kommer att blir betydligt färre än vad vi först trodde. Det kan ni berömma er själva för eftersom ni har lyft upp vibrationerna på Jorden och det har resulterat i ett mer balanserat ekosystem. Det kommer att fortsätta förbättras tills ni har den ideala balansen som passar alla och även andra livsformer. Faktum är att i framtiden kommer det vara bara lite om ens någon variation och förändringar kommer att kontrolleras automatiskt.

Även om er datorkunskap har ökat väldigt snabbt de senaste åren är den fortfarande i sin linda. Den kommer dock gå framåt med stormsteg när ni kan börja arbeta med oss. Nu vet många av er att våra system innefattar organiska datorer med egna sinnen, som överträffar vilken individuell förmåga som helst och är kapabla att styra våra skepp i alla avseenden. Som ni kommer att förstå ligger vår teknologi tusentals år före er, men vi vill gärna dela den med er. Det är ett särdrag hos medlemmar av den Galaktiska Federationen, att dela kunskap är vardagsmat och hålls inte tillbaka för att få några favörer före någon annan. På Jorden är ni vana att hålla fast information och även att stjäla från varandra för att få makt.

När ni lär känna oss kommer ni att märka att mycket angående våra attityder och inställningar till livet är långt ifrån era. Den största anledningen är att vi inte har något behov av att tävla med varandra och alla delar de under och förmåner som finns runtomkring oss. Ni är till exempel just nu förnekade de fördelar som ni skulle behöva för att höja kvaliteten i era liv anmärkningsvärt. Det beror på att de Mörka Krafterna avsiktligt önskar att hålla er nere och i beroendeställning, medan de själva njuter av alla förmåner. Fri energi är den viktigaste upptäckt som hållits tillbaka och tvingat er att vara beroende av de petrokemiska industrierna för energi och många andra produkter. Detta är ett område som kommer att vara högprioriterad i uppmärksamhet och det kommer att lösa så många problem som nu resulterar i fattigdom och brist på livsnödvändigheter och ger ett normalt liv som säkerställer skäliga levnadsvillkor.

Jag är SaLuSa och jag kommer med kärlek till er från den Galaktiska Federationen och jag ber er, kära ni, att ni inte förlorar ert fokus på framtiden i denna viktiga tid, när saker och händelser står i begrepp att explodera i era liv. Allt som ni har hoppats på och lovat i era liv finns redan färdigt att ”monteras ihop”. Tanken på att äntligen få hjälpa er att lösa de problem som orsakats avIlluminati är spännande för oss, eftersom vi redan nu känner den tacksamhet ni sänder ut. Var säkra på att vi skall göra dessa förändringar med så lite besvär som möjligt för er, men självklart är vissa olägenheter oundvikliga. Ni kommer att bli förvarnade när det är möjligt och kommunikation är ett område där vi är mycket kompetenta med tanke på vår nya teknologi. Välsignelser till er alla.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Översättning: Charlotta Olsson - www.st-germain.seTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012