Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 10.09.2012


 


SaLuSa 10.09.2012Kom ihåg att händelser som saktat ned är direkt till er fördel. Ni lär er mycket genom de olika källorna av information, men sanningen är svår att överföra på ett som ni helt förstår, utan att backas med fasta bevis. Det kommer efter att de som blockerar sådan information är bortförda, och vi kommer att göra det på ett sådant sätt att ni inte tvivlar på att det är sanningen. Oberoende av händelserna som följer så kommer huvudfokuseringen att vara på er som förbereder er att lyftas upp. Vi är glada att se att folk talar allt oftare bland sig själva om Upplyftningen och vad det betyder för er civilisation. När allt kommer omkring så kommer det att påverka varje själ oberoende av om de har någon förkunskap om vad som kommer att äga rum. Enkelt uttryck så förblir ni vid er nuvarande vibration, eller så höjs den tillräckligt för att tillåta att ni lyfts upp med Moder Jord. 

Det är aldrig en fråga om att vissa själar är utvalda för Upplyftningen, då det är ett tillstånd att vara som ni uppnår för er själva. Om ni är redo så kan ni inte göra något annat än att höjas upp då de högre vibrationerna tar över. Uppenbarligen så betyder det att ni kommer att finna er med de själar som är helt lika er, och redo att delta i skapandet av en ny omgivning lämplig för en civilisation som arbetar med Ljus och Kärlek. Vi kommer vi det laget att öppet ha kunnat arbeta med er och vi kommer att göra framsteg tillsammans, och bygga ett samhälle som är baserat på harmoni och balans i alla ting. Tills att ni lyfts upp ur de lägre vibrationerna så kommer ni alltid att finna det svårt att skapa och hålla fast vid er vision av den Nya Åldern.

Vi delar era frustreringar då det gäller förseningarna, och förhindrar er från att vara medvetna om vad som händer bakom kulisserna. Det är dock inte alltid vist att avslöja alltför mycket då det gäller våra aktiviteter, men var säkra på att vi alltid arbetar för att fullborda. Projekten som är involverade är ganska så utmanande och involverar ett enormt samarbete, och vi måste tacka våra allierade för vad de har uppnått under extremt svåra omständigheter. Målet har alltid varit att involvera er i förändringarna, då det aldrig var menat att vi skulle göra allt åt er. Tillsammans går vidare för att skapa förhållandena som tillåter Avslöjandena, men var beredda på att det kommer ut i en serie av avslöjanden. 

Ett enormt arbete har lagts ned av våra allierade, och det inkluderar alla ni som sprider sanningen. På grund av de mörka Tjänarna framgång med att sprida falsk information så finns det fortfarande många själar som finner det svårt att förskjuta sig från sina nuvarande uppfattningar. Vad de än är så är det svårt att tro att ni har blivit lurade, särskilt då ni har ledare som har blivit respekterade för sin kunskap. Svaret är att tänka för er själva och vara beredda på att förändra era uppfattningar till sådana som ni bekvämt kan leva med. Med tiden kommer ni att konfronteras med obestridliga fakta och information som inte kommer att lämna er i några som helst tvivel angående sanningen om er och er civilisation. 

Upplyftningen kommer att bli er totala frigörelse från de lägre vibrationerna, och lyfta er in på en nivå som är ert sanna tillstånd att vara, där era skapande krafter blir mer uppenbara. Er tankekraft skapar fortfarande i er nuvarande dimension, men det ger er sällan ett omedelbart resultat. Som en civilisation har ni dock satt varje händelseutveckling på plats, och det är bara relativt nyligen som ni har lyft er själva ut ur hålet där de lägre vibrationerna drog ned er. Det är sant att ni alltid har haft hjälp, men det har varit i respons till era böner och aldrig getts utan det. Vår roll är inte en där vi påtvingar förändringar på er, då det äger rum som ett naturligt resultat från upplyftandet av era vibrationer. 

Vad som ingen av oss kan förändra är processen för Upplyftningen som har blivit gudomligt förordnad. Det påverkar hela Universum och ni är bara en liten, men i vilket fall som helst viktig del av vad som äger rum. Ni skulle kunna beskriva oss som Guds tjänare då vi utför Guds arbete, och det är absolut funktionen för den Galaktiska Federationen av Ljus. Att leva i frid och harmoni är en glädje som ni själva snart kommer att uppleva, och era ord beskriver inte väl hur det känns att vara i de högre vibrationerna. Det finns inga hårda eller motbjudande energier såsom ni upplever på Jorden, och alla aspekter av ert liv är tillfredsställande och upplyftande. Om ni bara kunde prova på vad vi beskriver för er så skulle ni aldrig vilja återgå till era gamla sätt eller upplevelser. Håll det i minnet och låt händelserna på Jorden finna sin egen väg till fullbordan. 

På Jorden så kommer ni allt närmare till den faktiska sluttiden, och under veckorna som återstår kommer ni att uppleva många energiförhöjningar. Gradvis kommer ni att känna igen förändringarna som de inför inom er, och med största sannolikhet kommer det att bli ett lugn som ni har skapat runt omkring er som är opåverkat av yttre händelser. Börja leva era liv som om ni redan har lyfts upp och frigör er från alla vidfästningar som ni vet inte kommer att tjäna er när ni har lyfts upp. Det är inte perfektion som är förväntat medan ni är på Jorden, då det är praktiskt taget omöjligt. Genom att vara ett exempel så gör ni dock mycket som hjälper för att lyfta upp andra själar, och ert Ljus kommer att föra ert lugn vidare till andra. 

Mina Kära, vi står nära till att införa några av de händelser som ni har väntat på och ni måste inse vid det här laget att vi är tveksamma om att tala om specifika datum. I själva verket är det inte alltid möjligt att vara så precis då händelser på Jorden ändras så snabbt, och vi handlar enligt den mest lämpliga tiden. Vi kan bortföra Illuminati, men det kommer inte att omedelbart stoppa deras aktiviteter. Deras kontroll går djupt ned i era samhällen och vi måste skära av det bit för bit. De kan inte återuppföra sin maktbas, vilken har allvarligt försvagats av våra allierade, och en total kollaps är inte långt borta. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser dagen då vi kan komma samman som förestående, och blir så glad när vi kan erkänna varandra i Kärlek och Ljus. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012