Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 15.06.2012
SaLuSa 15.06.2012


Vi håller fortfarande på att arbeta hårt med våra allierade, för att komma över de sista hindren som står i vår väg. När de väl är undanröjda kan tillkännagivandena göras för att börja förbereda er för en rad åtgärder med att ta fram de, som har kontrollerat era liv genom kriminellt uppsåt. Många inblandade är bekanta namn för er, ja, i många fall mycket bekanta för er, medan många är totalt okända. Så snart nyckelfigurerna är avlägsnade blir det grönt ljus för våra allierade att inleda ett storskaligt gripande av dem, mot vilka vi har tillräckligt med bevis för att påvisa deras skuld. De kommer att behandlas rättvist och ges en ordentlig rättegång där de kan bli företrädda. Domarna kommer att väljas utifrån deras ärlighet och rättrådighet och erfarenhet av att tillämpa lagen på rätt sätt.

Några av era befintliga lagar är omänskliga, särskilt de som infördes av den senaste administrationen. Ett av våra första steg blir att frige de felaktigt fängslade och de som för närvarande hålls fängslade utan rättegång eller rätt att överklaga. Rättvisa måste skipas och en förståelse och större insikt i de omständigheter som ofta leder till kriminella handlingar. Mycket har orsakats av felaktig behandling som har baserats på rasåtskillnader. Allt det kommer att förändras, inte på grund av att det kommer att påtvingas folk, utan genom insikten om att ni alla är Ett. Ni ser ibland på dem som är analfabeter eller missgynnade som om de var underlägsna, men de är i en fysisk inkarnation av precis samma anledning som ni – att skaffa sig erfarenheter. Det är själen som förblir den samma i varje ny livstid, inte utanverket.

Attityderna håller redan på att förändras beträffande de olika raserna, och viktigast är förmågan att se dem som era bröder och systrar. Ni utvecklas alla tillsammans och ni kan hjälpa varandra att gå framåt mot en större förståelse för syftet med livet och er del i det. Var stolta över era insatser, men låt det inte stå i vägen för att acceptera att alla själar har samma rättigheter. Vissa människor verkar vara begåvade med allt som gör livet bekvämt, men kom ihåg att det fortfarande bara är en upplevelse. Vad ni gör med era liv och hur ni behandlar andra, är en viktig faktor för att bestämma er förståelse av livet och hur ni väljer er nästa inkarnation, eftersom den ganska lätt kan bli den absoluta motsatsen. Fattig man, rik man vad spelar det för roll, förutom att ni lär känna er själva och andra för att lyfta upp er medvetenhet.

Alla ni gynnas, på ett eller annat sätt, från en hel serie av liv och det återspeglas i ert samhälle. När ni tittar tillbaka på de senaste 100 årens enorma industriella framsteg som har gjorts, ser det inte ut som att Ljuset har växt särskilt mycket. Ni har haft två världskrig och otaliga andra krig, som har skapat så mycket negativ energi att Ljuset har haft svårt att tränga igenom. Men vi är glada att tala om för er att de senaste 30 åren har Ljusarbetarna ändrat balansen och Ljuset finns nu runt hela Jorden. Det har krävts en hel del ansträngning för att uppnå det och mycket hjälp har getts från de andliga världarna. Det är därför Uppstigningen nu är ett faktum, fast det en gång såg mycket tveksamt ut.

När sluttiderna nu närmar sig är allt på plats för en underbar final, så oroa er inte för mycket för den skenbara bristen på aktiviteter, för vi kan försäkra er att bakom kulisserna pågår ett stort arbete. Det kommer, minst sagt, att bli en del överraskningar på vägen, och det kommer att bli en spännande period i era liv. Det kommer att ta lite eller ingen tid alls för er att inse att vi kommer att vara trogna våra löften, och det kommer att bli ett fantastiskt engagemang med er. Bara det att människor kommer att få lära sig om oss i den sista etappen, verkar för bra för att vara sant, men det kommer snart att finnas tillräckligt med bevis för att visa i vilken riktning allt är på väg.

Kan vi säga att människor med goda avsikter kommer att vara lika redo för Uppstigningen som de som har varit kunniga om den i många år? Ni behöver inte tillhöra någon grupp eller utöva någon särskild tro, utan det är i vilken grad ni har behandlat andra såsom ni själva har velat bli behandlade. Om ni känner kärlek för era medmänniskor och praktiserar den, så är ni säkert en Ljusvarelse. När ni en gång har vaknat upp till ert sanna Jag och ert syfte i livet, kommer framstegen i er utveckling att gå framåt med stormsteg. De flesta av er har någon gång varit utsatta för religiös undervisning, och i många fall har det resulterat i en tro på Gud. Det är en bra startpunkt för en större förståelse, under förutsättning att ni tillåter en annan uppfattning om Gud att komma fram. Människor med rigida tänkesätt kommer troligtvis att hålla fast vid vad de har och är uppenbarligen inte beredda att vidga sin förståelse. Det kommer att förhindra dem från uppstigningen och de kommer att fortsätta att leva i samma vibrationer.

Utveckling handlar om er själ och dess framåtskridande mot de högre dimensionerna varifrån ni kom. Varje själ är tvungen att nå en punkt av insikt där sanningen blir uppenbar, och det föregås ofta av ett sökande efter själen. I ett sådant skede ledsagas ni av ett antal Guider som gör allt de kan för lyfta upp er. De har ofta varit med er under många liv och har ett personligt intresse av era framsteg. Det är också troligt att ni ibland träffar dem i utomkroppsliga upplevelser när ni sover, men normalt är minnena av det är svåra att komma ihåg. Sådana möten kan ge er så mycket hjälp och självtillit att ni vaknar upp utvilade och lyckliga, utan att förstå varför. Ibland framstår de som drömmar och ni misstänker kanske att det fanns något mer hos dem än ni kan komma ihåg.

Era resor i de Astrala regionerna kan tyckas overkliga, eftersom det är olika regler som gäller och ni verkar göra saker som är omöjliga att göra på Jorden. Ni börjar förstå att era upplevelser är långt mer omfattande än ni har kunnat föreställa er. När ni stiger upp kommer de att växa ännu mer till en fullkomligt ny livsupplevelse, ganska olik den ni är vana vid nu. Bara de teknologiska förändringarna i sig kommer att resultera i så många förändringar, men det är er höjning till de högre vibrationerna som kommer att agera på grund av er personligen. Vi i den Galaktiska Federationen är ett exempel på vad ni kommer att bli i en nära framtid, och det kommer inte att dröja länge nu, innan ni går med oss som jämlika och respekterade partners.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad för att vi kan ha dessa samtal och dela vår kunskap med er. Välsignelser till er alla.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.comTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012