Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 27.06.2012


 


SaLuSa 27.06.2012Åtgärder har blivit vidtagna, men som ni har märkt så har det ännu inte hänt något inom medierna, men nyheterna kommer att vara så viktiga att de vid en eller annan tidpunkt inte längre går att dölja eller ignorera. Regeringar tycker om att ha kontroll och har alltid försökt skyla över nyheter om demonstrationer eller uppror bland folket. Men så snart media får tag i den verkliga sanningen bakom det som händer, kommer de att stå på folkets sida. Naturligtvis kommer det fortfarande att finnas de som intar en defensiv ståndpunkt för händelserna av rädsla för att förändringarna allvarligt kommer att påverka dem. Människor tycker inte om att ställas inför det faktum att de kanske kan förlora sin makt, eller i några fall, deras orättmätigt erhållna rikedomar. Ingen kommer att undgå de finansiella förändringarna eller uppdelningen av rikedomarna, vilka kommer att bli betydande genom införandet av Förvaltningsfonderna, som inrättas för detta tillfälle. Var övertygade om att en enorm planering har gjorts, för att den närmaste tiden säkerställa att allas behov kommer att tas omhand. Det kommer att ta tid att täcka allt, men först måste det gamla systemet tas bort och ett nytt sättas in i dess ställe. 

I sista minuten finns det alltid oundvikliga stötestenar, men mot bakgrund av hela uppdraget kommer de inte att orsaka någon onödig försening. Pressen byggs upp på dem i frontlinjen för att få igång saker och ting. Det krävs en hel del samordning, och även om vi för det mesta håller oss i bakgrunden kan vi ändå utöva vår auktoritet för att få saker gjorda. Faktiskt, förutom i vissa fall, som vid Kabalens försök till skrämseloperationer, har vi mer eller mindre varit i händelsernas centrum. Som alltid försöker vi uppmuntra er att ta ledningen, eftersom det aldrig var meningen att vi skulle göra jobbet för er. Skälen till det är karma, och ni förväntas klara upp problem som ni själva har skapat. De går faktiskt väldigt långt tillbaka, under perioder där ni har mött samma problem gång på gång genom många liv.

Ni har gjort stora framgångar sedan sekelskiftet och även gjort en suverän insats för att stoppa att Illuminati nådde framgång. Vi har varit part i rörelsen som har upplyst människor om hoten mot dem och deras frihet, och det har varit mycket framgångsrikt. Innan dess blev ni förledda att acceptera de förändringar som försåtligt presenterades för er bit för bit och som tog bort era rättigheter bit för bit. De trodde att de var ofelbara och det har hjälpt oss att använda Kabalens arrogans till att vända på steken, vilket tog dem på sängen.

Ni bör njuta av den närmaste tiden när ni tar tillbaka er suveränitet, eftersom det inte är mer än rätt efter att ha blivit behandlade som slavar så länge. Som individer spelar inte det så stor roll vad ni kanske har gjort i det förflutna, eftersom ni kom till Jorden för att uppleva dualiteten. Alla har ni haft era upp- och nedgångar men det är vad ni är idag som räknas. Det handlar om att ha lärt de lärdomar ni behövde för att utvecklas, och ni kommer alla att få veta var ni står i det avseendet. Om ni anser att ni är av Ljuset, så är ni otvivelaktigt på den vägen och håller på att lösgöra allt bagage, som ni har samlat på er. Ni börjar förstå ert sanna jag och lever upp till er önskan om att tillhöra Ljuset och ni kommer att veta bättre än någon annan hur ni ska göra det. Var vid gott mod och var medkännande och kärleksfulla mot alla Själar, och om ni klarar av det är ni på god väg mot Uppstigningen.

Tiderna närmar sig när samhällena kan behöva komma samman för att hjälpa dem som mycket väl kan bli förvirrade av det som håller på att hända. Det kommer att verka som att världen håller på att vändas upp och ner och att framtiden är oviss. Vissa områden kan besväras av brister på grund av att normala tjänster inskränks, så det är viktigt att ni bryr er om varandra när behovet uppstår. Problemen kommer bara att vara tillfälliga utan långsiktiga svårigheter, eftersom vi är väl förberedda och redan vet var hjälpen kommer att behövas. Möt framtiden med glad förväntan och hjälp till att upprätthålla den fred som är viktig vid den här tiden. 

Vi från den Galaktiska Federationen är så glada för er skull att ni till slut verkligen kan se resultatet av alla era ansträngningar som har lagts in, för att få ett slut på de restriktioner som har förstört era liv. Kontrollanterna är på väg ut efter att ha blivit allvarligt begränsade i sin förmåga att finansiera de enorma verksamheter de driver. När bankförändringarna är klara, som ytterligare kommer att begränsa deras makt, kommer inte de skumma eller olagliga affärerna att bli möjliga längre. Affärer som är öppna och tydliga blir ordningen för dagen, eftersom de oseriösa affärsmännen kommer att ha tagits bort. Mycket har kommit från topporganisationer och det kommer också att förändras med mer ansvarsskyldighet. Ni har duktiga människor som vet vad som behöver göras och vi kommer att arbeta med dem.

Er medvetandenivå fortsätter att höjas och det är ett gott tecken och er garanti för att nå en nivå tillräckligt hög för stiga upp. Fördelen är att ni nu är mindre benägna att gå bakåt och det kommer att bli lättare att hålla fokus på Ljuset. Ni får ofantligt med hjälp och vägen genom de sista månaderna har fler viktiga punkter som kommer att hjälpa er med upplyftningen. Vi fortsätter att bekräfta att trots förseningar kommer allt att gå som planerat, och vi är redo att agera med bara en minuts varsel. Vi är i själva verket närvarande på Jorden på ett sätt som inte är direkt uppenbart, eftersom vi har baser som ger oss värdefull tillgång till våra allierade. Vi kan också lättare hålla koll på vissa medlemmar av Illuminaterna som försöker undvika att behöva kapitulera. 

Vi önskar att era medier skulle släppa på sin tveksamhet att rapportera de verkliga nyheterna, för om de rapporterades ärligt skulle de nå fler människor som fortfarande har liten eller ingen uppfattning om vad som är på väg att hända. Under tiden vänder vi oss till er för att sprida nyheterna var och när det är möjligt, och snart ska vi se till att våra allierade kan tala till allmänheten. Kommunikation står mycket högt på vår lista och ni skall se att ett nytt system kommer att införas vida överlägset det ni nu har. Vi vill att alla ska kunna använda det och det kommer att innebära fri energi.

Jag är SaLuSa från Sirius, och tack för er stora uthållighet.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey. Tree of the Golden Light

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012