Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 04.07.2012


 


SaLuSa 04.07.2012När det gäller förståelsen om vad som händer i världen finns det praktiskt taget två läger, de som inte vet eller inte bryr sig och de som vet men betraktar dem med olika förklaringar. Det krävs någon med ett mycket öppet trossystem för att acceptera förändringar som vänder på hela deras uppfattning om vad livet handlar om. Det svåraste är accepterandet av att många av dem som ni såg upp till var Illuminatis marionetter, som bevarade lögnerna som höll er i slaveri till dem. 

Lyckligtvis så lyfter de stigande vibrationerna upp människor och ut ur mörkret, och allteftersom deras medvetenhetsnivåer ökar börjar de ifrågasätta vad de trott på. Nu finns det mycket sann information och genom att följa er intuition kommer ni säkerligen att börja förstå sanningen. Sökandet efter er själva kommer att förbereda er för en ännu större förståelse, liksom när vi kommer tillsammans med många andra avancerade varelser, kommer sanningen att stirra er i ansiktet.

Att urskilja sanningen har ingenting att göra med intelligens och faktum är att den ofta kan komma i vägen, och för många människor är det helt enkelt en fråga om urskillningsförmåga. Inte heller kan ni garanteras sanningen genom att vända er till religiösa rörelser, eftersom att vad som började som ett sanningsenligt försök att upplysa människor har blivit korrupt. Ni kommer att märka att de som undervisar om sanningen inte kommer att tvinga den på er, utan helt enkelt presentera den som ett användbart verktyg för er egen utveckling och ert sökande. Att kontrollera genom att införa fasliga konsekvenser för den som inte följer vissa övertygelser, är ingenting annat än en fruktansvärd förvrängning av sanningen.

Allt som ni behöver veta finns djupt i ert undermedvetna. Det är så ni kan bli er egen person och ni kommer att intuitivt veta vad som är godtagbart och som klingar med sanningen. Likväl, var alltid öppna för en expansion av er förståelse, eftersom när ni lyfts upp kommer det att gå framåt med stormsteg. Ta det steg för steg tills ni känner er bekväma med det ni har accepterat, och ni kommer att märka att er medvetenhetsnivå kommer att expanderas ganska snabbt. Kom ihåg att om det som ges till er inte ger resonans med er eller bär de högre energierna av Kärlek och Ljus, är det sannolikt inte sanningen.

När vi öppet kan mötas, ifrågasätt för all del vad vi ger er, eftersom vi inte är Gudar men kan förefalla vara det eftersom vi kommit mycket längre längs vägen av förståelse. Vi kan inte utföra mirakel och vår avancerade teknologi är ett resultat av vår större förståelse för och användning av de naturliga energier som fyller Universum. Era vetenskapsmän är ofta medvetna om de potentiella framstegen men saknar kunskap om hur de ska få dem till stånd. Likväl, några har blivit hjälpta av andra utomjordingar under många år, tillsammans med kunskap om tekniken bakom avancerad teknologier från kraschade farkoster. Istället för att dela sådana framsteg har de bevarats i stor hemlighet för orsaker som makt och kontroll över världen. När vi anländer kommer allt sådant att ändras och sådana hemligheter kommer att släppas fria för att gynna alla, tillsammans med fri tillgång till våra teknologier.

Ni har all rätt att bli ivriga inför utsikterna om en underbar framtid, fri från onödiga kontroller eller begränsningar av er frihet. Med den kommer nivåer av lycka som ni inte känt under en väldigt lång tid. För detta ändamål har De mörka identifieras och börjar redan föras bort för att ni ska bli av med den cancer som nästan förstört er civilisation. Med denna följer en rening som kommer att ta bort alla spår av deras negativa energier, och deras möjlighet att tvinga sig på er. Fred är nära och alla oroshärdar kommer er att tas om hand och renas för att tillåta bortförandet av alla bevis av krigen och militära styrkor. Fred är inte ett alternativ, det är er rätt att leva fria från störningar för att kunna praktisera era egna sätt och leva era liv i enlighet med era kulturer.

När arten av den mörka Kabalens brott frigörs är det förståeligt att där kommer att bli enorm ilska, och det kommer att bli en prövande tid i att förbli lugna och inte förlora kontrollen över er själva. Kom ihåg att våra förmågor och teknologier är sådana att inte en endaste brottsling kommer att undgå att bli tvungna att svara för sina brott. Ni behöver inte försöka ta rättvisan i era händer, tillåt helt enkelt bara sakerna att ha sin gång. Ni spenderar er tid mycket bättre genom att skapa stabilitet på er ort, och sprida lugn där det behövs. Ni behöver hur som helst inte göra allting själva, eftersom våra allierade kommer att ta framträdande roller och slutligen kommer vi också att vara med er.

Ni befinner er på gränsen till en historisk seger över De mörka, och mycket snart kommer vi att sätta stopp för deras handlingar. De hade för avsikt att lämna i flammande härlighet, men vi kommer att stympa deras handlingar så fort som möjligt. Vissa omständigheter tillåts utvecklas och när de gör detta hoppas vi kunna fånga De mörka mitt i deras handlingar. De vet att deras tid är begränsad och att de har lite kvar innan de tas ur cirkulationen och skaffas bort. Livet kommer att bli hektiskt under en tid för de flesta människor och visst obehag är oundvikligt på grund av förändringarnas omfattning. Bekymra er inte om det eftersom att inom en relativt kort tid kommer ni att bli mer än kompenserade. De av er som är mindre drabbade bör sträva efter att hjälpa de som behöver det, dela vad ni kan.

Vilket stort äventyr som ligger framför er, och ni vet redan att er Uppstigning är säkerställd. Att tänka att ni efter årtusenden har kommit till slutet av dualitet, att ha gått igenom en av de mörkaste perioder ni någonsin har upplevt. Samtidigt har det också varit en period som varit mycket viktigt för er nivå av utveckling. Det har gett er möjlighet att utvecklas i en hastighet som saknar motstycke i er tid i de lägre vibrationerna. Lyckligtvis kan ni om ni önskar lägga undan minnen av det, hellre än att återkalla minnena av många liv som kanske inte har varit av högsta klass.

Jag är SaLuSa från Sirius, och hälsar er på uppdrag av den Galaktiska Federationen av Ljus. Vi är bara en grupp av många som samlats runt er Jord, för att bevittna en händelse som kommer att vara unik när det handlar om Uppstigning, och för er framtida glädje och intresse spelas hela händelsen in. Representanter från även andra civilisationer än Universum finns närvarande, eftersom de har intresse av att veta vad som händer i ert Universum. Ni är stjärnor av en i en underbar Universell show som bokstavligen kommer att lysa upp er värld.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svens översättning: Cecilia Sandberg – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012