Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 17.08.2012


 


SaLuSa 17.08.2012Ni vet att vi under en lång tid har arbetat med olika frågor som har försinkat framsteg. Till och med vi kanske underskattade hur svåra en del har varit, men vi ser nu hur våra allierade står på randen till att göra ett plötsligt genombrott. Vi undviker att vara alltför exakta, men denna gång så kommer händelserna att vara alltför stora för att kunna gömmas, och nyhetsmedia kommer inte att kunna fortsätta med att ignorera det.

Utvecklingarna inom den finansiella sektorn kommer att visa att vad än de gör så kan de inte återgå till de gamla sätten och kommer att behöva acceptera enorma förändringar. Vi är vid en punkt där det enda svaret för de stora bankerna är att acceptera det nya systemet som är redo att bli installerat. Det finns ingenstans att gå för dem med det gamla systemet, och det blir snart obrukbart. Det kommer i praktiken att ge våra allierade en grön signal för att gå vidare med att introducera det nya.

Det finns andra frågor som snabbt kommer till sin spets och som gör det möjligt att genomföra regeringsförändringar. Vi driver på våra allierade att för alltid bortföra de som inte tjänar er. Det går framåt i snabb takt, och ni kanske får förhandsinformation om detta från andra källor än våra egna. Oberoende av hur det kommer fram så kommer det att vara goda nyheter, vilket kommer att visa er att mycket har hänt om vilket ni har varit omedvetna. Vår önskan är att se hur alla aktiviteter kommer till allmän kännedom, så att ni i framtiden vet exakt var ni står. 

Under alltför lång tid har vi varit tvungna att hålla tillbaka detaljer, och även nu är vi noga med vad vi avslöjar. Det är en fråga om att hålla våra planer för oss själva så mycket som möjligt, och att stoppa inblandningen från de som fortfarande är lojala till Illuminati. En del av dem är naturligtvis bundna till dem genom mutor och utpressning, och är fortfarande rädda inför konsekvenserna från att inte lyda dem. Vi har dock bjudit in dem att förena sig med oss och gett dem asyl så att de inte lägre är i fara. Det betyder inte att de kommer undan med sina brott, men det är en fråga som kommer att tas om hand om och lämnas bäst till de högre krafterna. Eftersom rättvisa alltid förefaller att levereras så finns det ingen mening med att ni slösar er energi genom att oroa er för detta. 

Ni har en rätt att veta vem och vad som låg bakom de förskräckliga brotten mot mänskligheten. I den kunskapen så finns det lärdomar för er, annars blir det svårt att acceptera att ni som ett kollektiv tillät dem att ske. I många fall har ni i praktiken tillåtit dem genom att inte förhindra dem. De mörka Tjänarna är dock mycket manipulerande och svekfulla annars skulle de inte kunna utföra och klara sig undan med sina brott. Det har också krävt en stor maskopi med de som har utfört deras uppdrag. Dualitet har absolut lärt er hårda lektioner, men också en del vackra då det inte på något sätt har varit enkelspårigt. Nu när den perioden kommer till ett slut kan ni återgå till er sanna verklighet. 

Då sanningen avslöjas så kommer det också att föra samman människor då det gäller vad deras förståelse av Gud är, eller inte. Sanningen kommer inte längre att kunna stå sida vid sida med vad som är falskt, och ni kommer att finna att många lärare har fått sina ord förvrängda för att passa ambitionerna hos de som ville kontrollera er. I själva verket så har de också gjort tillägg för att stöda sina egna tolkningar. Inga läror är bättre än någon annans, även om en del har en mer korrekt förklaring av Gud. Han/hon är inte i bilden av Människan, eller en individ som ni skulle förstå det. Gud är själva substansen, energin som allt har sin existens inom. Gud är Kärlek och Allsmäktig och det är Fader/Moder av allt liv. Vi erkänner Källan och ger befogad tacksamhet för allt som vi har, och det mest värdefulla är Livet.

Där ni så att säga har gjort fel, så oroa er inte för konsekvenserna. Dualitet är för att upplevas och spirituell tillväxt, och då ni har förlorat kontakten med Gud så har ni gått er egen väg och förlitat er på ert medvetande för att guida er. Tyvärr så har människan alltid haft en skockmentalitet och följer i vanliga fall ledaren, och har låtit sig ledas långt bort från Ljuset och Sanningen. Nu har ni höjt er upp igen och kastat av er bojorna från de mörka Tjänarna, och återgår till Ljuset. Det har attraherat uppmärksamhet från de som guidar er då ni nu reagerar på deras närvaro och hör deras råd och svarar på deras uppmaningar. Om ni inte har varit medvetna om det så försök att sitta stilla och tysta och slappna av, och så kommer ni helt säkert att starta en konversation med era guider och högre jag. 

För de som fortfarande förbereder sig för Uppstigningen så är rådet att hålla er energi tätt intill er, och inte ge bort det till situationer som emotionellt har rörts upp utav de mörka Tjänarnas agerande. Det är så lätt att bli arga på deras agerande, och om ni har nått en nivå av kontroll så kan ni undvika det, och ni kommer alla att klara er bättre på så sätt. Var lugna då ni kommer att ha mycket att vara glada och glädjefulla över då framtiden avslöjas för er. Släpp de gamla sätten och lev såsom ni ser livet kommer att bli efter Upplyftningen. Det kommer att bli de lyckligaste tiderna som ni någonsin har upplevt, och denna period och de dessförinnan kommer att förefalla enbart såsom dåliga drömmar. Var redo för plötsliga förändringar som nu kommer in i era liv och som kommer att bekräfta att ni för er ut ur arvet av dualitet, och från Illluminati som har utnyttjat det för sina egna syften. 

Många gånger har ni frågat oss varför vi inte bara tar över saker och ting, men vi måste säga att det är omöjligt så vida vi inte får gudomlig auktoritet. Vi har ofta nämnt att vi är noga att inte blanda oss i, och det är därför att dualitet är ett experiment. Målet var att få reda på vad ni skulle göra om ni separerades från Gud, och var och en av er anmälde er frivilligt att ta del. Belöningen för er var erfarenheten som ni skulle uppnå, som skulle påskynda er utveckling jämfört med normala sätt. Det betydde att ni måste vara ansvariga för ert eget handlande, så det skulle ha tagits bort från er om vi hade blandat oss i. Vi måste säga att vår auktoritet nu har utökats för att tillåta oss att vi själva tar hand om vissa situationer.

Jag är SaLuSa från Sirius, och avslutar med vår kärlek till er alla.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com 

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012