Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 23.05.2012
SaLuSa 23.05.2012


Uppstigningen har pågått under många år, för att inte överväldiga er. Den har mjukt tilltagit, och nu inser ni skillnaden den gör för er. Det är på många sätt en delikat process av att höja era vibrationer, så att ni gradvis kan absorbera mer och mer. Alltför mycket energi alltför snabbt skulle kunna ha varit skadligt för era framsteg, uppslitande för de som reagerar sakta. Det påverkar alla själar på ett eller annat sätt, vilket är anledningen till att en del får symptom som i annat fall skulle tillskrivas ett fel fungerande kroppssystem.

Nu kanske ni kan förstå varför vid tidpunkten av den 21 december som det höga införandet av energier på grund av upplinjeringen av Solen and den Stora Centrala Solen kommer att ”separera” de som är redo att stiga upp från de som inte är redo. Valet är som alltid ert, men oroa er inte om ni är en som önskar att förbli i er nuvarande dimension. Det gör ingen skillnad för er utveckling på lång sikt, då tillfällen för att stiga upp kommer periodvis. I själva verket om ni sätter er vilja mot det så kan ni genom ren viljekraft och intention stiga upp vid vilken tidpunkt som helst som en individ.

Gud satte upp masterplanen för eoner av tid sedan, vilken skulle se till att då denna cykel tar slut så skulle det bli en triumf för de som söker att återgå till Ljuset. Genom många liv i de lägsta vibrationerna i ert Universum så har ni kommit ut från era jordliga upplevelser som mycket större än ni var när ni steg ned in i dem. Ni skulle inte nödvändigtvis njuta av att se tillbaka på en del av era liv, då er utveckling har tagit er igenom några mycket negativa erfarenheter. I all sannolikhet så skulle ni inte känna igen er som den samme som ni är idag. Det är inte nödvändigt i vilket fall som helst, men om ni i alla fall insisterade så skulle allt avslöjas från informationen som hålls i de Akashika arkiven.

Varje liv av varje själ ”spelas in”, och naturligtvis så är det de som har lyft upp er som anses vara de viktigaste. Kom ihåg att alltigenom era många liv ni går igenom så är ni varje gång summan av era erfarenheter. Inget är aldrig utan något värde för er, vilket är anledningen till att ni har en livsplan. Ni valde från vad ni behöver för att vidare utvecklas, och visare huvuden än era finns alltid tillgängliga för att råda er om vad som är bäst för er.

Er skyddsängel stannar normalt kvar med er, liv efter liv, och det är deras tjänst till er och Gud. De skyddar er, men samtidigt guidar de er för att ta er igenom vilka otrevliga upplevelser som ni nu har valt att gå igenom. Det är inte ert bästa intresse att undvika dem, för då kommer de bara tillbaka till er igen. Lär er vad det nu kan vara som ni behöver förstå och så kommer ni normalt inte att tillfrågas att uppleva det igen.

Många av er har så att säga redan nått slutet på vägen nu, och ni kommer att intuitivt veta att så är det. Er slutliga period på Jorden kommer att vara väl inom er kontroll och det kommer att gå ganska fort då ni upplever en inre frid. Det kommer från att veta att ni har uppnått er mål, och har kunnat bryta era band med de jordliga ting som inte längre tjänar er. För de som inte ännu har helt fullt renat sig själva från sådana förbindelser så håller de mindre attraktion för er ju längre ni går framåt.

Vid denna tid då några av de mest häpnadsvärda händelserna kommer att äga rum så ser vi till Ljusarbetarna för att hjälpa de som blir rädda över vad som händer. Under en kort period kommer det att se ut som att allt är på väg att kollapsa, och delvis så kommer det att hända. Allt har dock förväntats och planerats som ett sätt för att göra sig av med allt som står i er väg för en fredlig avslutning på livet. Svaret på era problem är kända för oss, och tillsammans med våra allierade så kommer allt att tas om hand om på kort tid. Det är denna typ av information som folk kommer att behöva, och vi kommer snart att tala till världen så alla kan höra vår talan.

Det blir en serie av avslöjanden som på ett annat sätt kommer att chocka er alla, då oberoende av hur väl förberedda ni tycker ni är, så är det nästan säkert att de går mycket djupare. En del av påståendena kommer att vara helt otroliga och fulla detaljer ges inte för att tillfredsställa folks nyfikenhet, utan bara för att dra uppmärksamhet mot de förskräckliga brotten mot er. Det kommer att förklara mycket som har förbryllat er, och säkerligen att få er förstå varför så många brott har blivit ostraffade under de senaste 50 åren eller mer. Ni kan faktiskt gå tillbaka till Andra Världskriget och undra varför så få vid toppen fick stå till svars för sina brott mot Mänskligheten. Det var i maskopi mina Kära, då det fanns mer intresse hos stormakterna att lägga händerna på information genom att låta de kriminella förena sig med dem än det fanns intresse för att ställa dem inför rätta.

Det spelar ingen roll för hur länge sedan som brotten utfördes eller om bevisen är förstörda då vi kan gå tillbaka i tiden och samla upp dem. Det finns ingen undanflykt från rättvisan och sanningen, och allt annat än sanningen kan identifieras för vad det är. Detta är inte menat att skrämma er, men när ni går över till andra sidan så gäller samma villkor när en översyn av er liv äger rum. Ni kan inte ens ljuga för er själva, som en del gör för att övertyga sig själva att fakta är annorlunda än vad de verkligen är. Ni skulle inte vilja ha det på något annat sätt då hur skulle ni annars lära er än från era misstag. Ni har alla gjort dem och det hålls inte emot er, men är helt enkelt bara erfarenhet.

Vi skulle säga, uppskatta de underbara erfarenheterna ni har haft på Jorden, då ni kanske aldrig får exakt samma igen. Det går ibland från det ena extrema till det andra, vilket fördjupar er erfarenhet. I framtiden kommer era liv att bli mer stadiga och gå på en jämn bog, och det blir knappt några extrema situationer såvida ni inte väljer det. Äventyr kommer att bli ert sätt att leva, och ge er stor en tillfredsställelse. Oberoende av hur långt ni reser så kommer era kära att vara bara en tanke borta, och med omedelbart resande så kan vänner lätt nås.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan se sannolikheterna som ligger inför er, och det är underbart att kunna rapportera att ni har vunnit. Allt kommer att bli såsom ni har blivit ledda att tro, men nästan säkerligen mycket bättre än ni kan tänka er.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seTack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for Wanderer’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012