Followers

PUTIN

måndag 17 september 2012

SaLuSa 09.07.2012


 


SaLuSa 09.07.2012Vad än ni ser eller hör om vad som händer, så vet att mycket mer pågår än vad ni är medvetna om. Vi hjälper konstant våra allierade för dem att nå deras mål, och tills att tiden brådskar så undviker vi direkt inblandning. Vi kommer absolut att hålla ett vakande öga för att se till att våra allierade är trygga, då medan vi vet att de mörka Tjänarna är medvetna om att deras tid kommit till sitt slut så fortsätter de att utgöra ett hot. Oberoende av förseningar som har skett så var säkra på att vi inte gör några ändringar i våra planer, och all ämnad handling kommer att fullbordas. För oss så har inte tiden samma betydelse och vi använder oss inte av linjär tid, vilket är så nödvändigt för er i era liv. 

Till att börja med, ser vi er seger som redan uppnådd, så vi vet att oberoende av vad som händer så är er framtid säkrad. Storföretagen famlar sig fram och företag som är baserade på korrupta sätt avslöjas för vad de är. De kan inte motstå de högre energierna som strålas mot Jorden, vilka transmuterar de lägre energierna som de livnär sig på. Sanningen kommer ut varje dag, och folks ögon öppnas mot de sätt på vilka de har lurats av Illuminatis planer för att förslava er. Det är inte längre möjligt och er civilisation tar del i ett globalt krävande av vittgående förändringar som kommer att frigöra er från bojor som ni har satts i. USA är huvudfokuseringen för vad som händer och kommer genom att sätta ett exempel leda världen tillbaka till frihet och välstånd. Det kommer inte att hända på engång, men det kommer att påskyndas genom vår närvaro. 

Universums ögon är riktade mot er, det är otroligt att en så liten planet får ett sådant intresse, men vad som händer med er och Jorden kommer att få en enorm effekt på hela Universum. Ni är så att säga sista tegelstenen i väggen av förändringar och den resulterande uppstigningen som alla väntar på. När ni steg in i de lägre dimensionerna så visste ni att er roll var extremt viktig för andra, och ni är högt älskade för de uppoffringar som ni har gjort för dem. Ursprungligen så var ni fullt utvecklade själar av Ljuset, som visste ni kunde uppleva mörkret och till slut finna er väg tillbaka. Så, när ni ser på era medresenärer var goda och kom ihåg att i stort sett så är de precis som ni. I Guds ögon så är ingen själ bättre än någon annan, utan helt enkelt bara vid olika utvecklingsstadier. 

Mina kära, håll er blick fokuserad på er framtid, och så mycket som möjligt så spill inte er tid och energi på frågor som tillhör den gamla regimen som är på väg ut. Deras öde är förseglat och de kommer att bli bortförda om de försöker att förhindra hur våra planer går framåt. För närvarande så smider de fortfarande planer för att försinka oss, men det kommer inte att bli framgångsrikt då vi är fullt medvetna om vad de håller på med. De ledande aktörerna hos de mörka Tjänarna erbjuds fortfarande ett sätt att ge sig, och på det ena eller andra sättet så kommer de att bortföras. När väl deras inflytande och makt stoppas så kommer hela kabalen att falla samman och inte längre vara det hot som den fortfarande representerar. 

Släpp alla distraktioner på grund av vad som händer runt omkring er och se mot Upplyftningen och bortom då det kommer att bli en magnifik period i era liv. Från att ha upplevt svåra tider, fattigdom och brist så kommer ni till sist att snabbt se hur ni njuter av alla fördelarna av att vara i en högre dimension. Renheten av luften, jorden och haven kommer att vara otroliga efter vad ni har upplevt. De briljanta färgerna och skönheten av allt omkring er kommer klart att indikera att ni är där all skapelse är uttryckt i sin högsta form. Harmoni och balans kommer att finnas var än ni ser, och frid och glädje en naturlig del av livet. Kanske en högst förvånande upptäckt kommer att bli att andra livsformer talar inte bara med varandra, utan också med er. Allt kommer att vara långt fjärran från vad ni har varit vana vid, och det blir en stor glädje att upptäcka allt ni kan då det gäller de högre rikena. 

Varför bekymra er själva angående nuvarande förhållanden när så mycket står redo att förändras till det bättre inom en så kort tidsperiod. Ta det som det kommer, för ni har förmågan att klara er ganska bra enligt vad ni redan har upplevt. Osäkerheten om er framtid har förts bort så ni kan ignorera alla försök att få er distraherade. Ibland kan det komma inifrån, från folk som än så länge är omedvetna om sanningen. Som ni vet så finns det en del med fixa uppfattningar, som fortfarande förväntar sig att katastrofala händelser kommer att ske under de sista månaderna som ett sätt att frigöra dem från Jorden som de Utvalda Tjänarna. Som alla andra själar kommer de att uppleva vad de har skapat för sig själva, så ni kan låta dem och andra tala sin sanning utan att bli påverkade av det. Det är inte er plats eller ansvar att ändra uppfattningarna hos andra, såvida ni inte blir inbjudna att göra så naturligtvis. 

Då ni lär er sanningen om livet och hur det fungerar så kommer ni förstå att ni inte får blanda er i en annan själs intentioner. Vi måste därför ofta ta ett steg tillbaka och låta er ta er fram på egen hand. Det är ert val vad ni upplever, och även i dessa sluttider så har ni redan gjort era planer. Ni kanske inte vet vad de är i förväg, men var säkra på att era Guider och andra hjälpare ser till att det går rätt för er, så att ni får rätt erfarenheter som behövs för er utveckling. Nu må vara kaotiska tider, men de är fortfarande hur planen för er civilisation skall spelas ut. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och säger er att vi från den Galaktiska Federationen av Ljus kommer att förbli med er hela vägen till Upplyftningen, och bortom. Det är vår plikt och önskan att se hur ni kommer hem tryggt och säkert.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svens översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012